Na letošním posledním jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 13. prosince to při diskusi poznamenala Lydie Vatterová, předsedkyně ZO OSŽ při OŘ SŽDC Ostrava a také členka PV.

Podrobný výklad místopředsedy OSŽ, předsedy PV a také vedoucího kolektivního vyjednávání Petra Štěpánka o tom, jak se vyjednávání vyvíjelo, byl také jedním z hlavních bodů programu jednání. Tentokrát se omluvil z jednání zaměstnavatel, a tak bylo dost prostoru k diskusi na téma uzavřené 2. změny PKS SŽDC. Na adresu kolektivních vyjednavačů zaznělo několikrát i poděkování a panovala shoda na tom, že vyjednávání probíhalo racionálně a výsledek je srozumitelnější pro zaměstnance. Diskuse se týkala vyplacení mimořádné odměny zaměstnancům ve výši 9000,- Kč. Je samozřejmě logické, že nemůže být prezentována jako mzdový nárůst v příštím roce, ale nepochybně její výše všechny zaměstnance před Vánoci potěší. Dne 14. 12. proběhne ještě technické čtení uzavřené PKS pro její přípravu do tisku a také jednání o přijetí Zásad pro použití prostředků FKSP, tady zaznělo, co by měly obsahovat a také připomínka, že by se mělo pamatovat na odměnu pro dobrovolné dárce krve. Tak, jako v minulých letech, proběhnou na některých místech v příštím roce aktivy k obsahu PKS. Na programu jednání PV proběhla také vizuální ukázka množství návrhů nových uniforem, oděvních součástí a doplňků, které za pracovní komisi pro OOPP okomentoval tajemník PV Miloš Paleček. Podle ukázek jde o velmi slušivé uniformy a další doplňky z kvalitního materiálu. PV projednal odstoupení člena PV Ing. Radovana Kuděláska ze SŽG Olomouc, kterému poděkoval za dlouholeté působení v PV Petr Štěpánek a na návrh ZO následně Podnikový výbor zvolil za člena Ing. Jiřího Jalůvku. PV odsouhlasil návrh na změnu Statutu Republikové rady pro řízení provozu. Následovalo rozloučení členů PV s letošním rokem, poděkovaní všem za činnost a spolupráci s přáním klidných Vánoc a pohody.

Miroslav Gloss