Na 29.1. bylo naplánováno společné jednání všech devíti OC se zaměstnavatelem na úrovni GŘ. V úvodu personální ředitel Ing. Koucký shrnul všechny organizační změny, které proběhly za poslední dobu u SŽDC.

Dále uvedl, že SŽDC písemně informovala CK ČD Travel o možném snížení příjmů z důvodu avizované změny v poskytování rekreací z C-FKSP od roku 2020. V podobném duchu byla informována společnost DVI. V tomto případě SŽDC plánuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců vlastními silami.

K výplatě části prosincové mzdy v prosinci bylo sděleno, že jen v několika málo případech došlo k určitým problémům.

Pro informaci bylo uvedeno několik čísel za měsíce 1-12 roku 2018. U SŽDC bylo 17234 zaměstnanců s průměrnou mzdou ve výši 35573,-Kč, což je index nárustu průměrné mzdy 108,35 %. 

Prodiskutována a odsouhlasena byla 1.změna Pokynu č.8/2018, týkající se vyplácení náborového příspěvku.

Byl prodloužen termín pro odesílání návrhů k úpravě katalogu prací a to do 28.2.2019.

OC byla předána kalkulace zálohového přídělu FKSP.

Ve vyúčtování mzdy za leden bude dodaněn příplatek za komerční vlaky u zaměstnanců, kteří si o něj požádali.

Dlouhá diskuze byla nad čerpáním C-FKSP v souvislosti s příspěvkem na rekreaci v roce 2020, ale i doplnění a odsouhlasení již platných zásad čerpání na rok 2019.

 

Za PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl