Úvod jednání patřil generálnímu řediteli, který shrnul hospodaření SŽDC za první čtvrtletí roku 2019 s důrazem na plnění platné PKS. V krátkosti se pozastavil nad tím, co letošní rok přinesl. Představení nových uniforem, motivační odměny, zamyšlení nad dlouhodobým financováním SŽDC, VRT, ale i nad nedostatkem pracovníků na některých pozicích.

Pozastavil se nad možností vystrojování zaměstnanců, kteří nejsou ve styku s cestující veřejností. Na posledním PV OSŽ SŽDC, kde se řešila otázka ustrojování na CDP, bylo toto zástupci CDP v PV celkem razantně odmítnuto. Dalším tématem bylo, jak kompenzovat dojíždění našich zaměstnanců do zaměstnání tam, kde zajišťuje či bude zajišťovat služby jiný dopravce než ČD.

Dalším a nejdelším bodem byla diskuze nad poskytováním rekreací z centrálního FKSP. Všem OC i zaměstnavateli byl zaslán návrh PV OSŽ SŽDC, který počítá s rozšířením nabídky o dalších cca 5 CK, s tím, že by financování probíhalo přes ČD Travel. Jinými slovy, zaměstnanec SŽDC by si vybral zájezd z katalogu jiné CK za cenu např. 8500,- Kč a ČD Travel by tento zájezd odkoupil a přeúčoval SŽDC. Konečná cena pro zaměstnance by byla stejných 8500,- Kč snížená o odpovídající dotaci dle dnešních zásad.

Proběhlo představení CK ČD Travel ředitelkou paní Jíšovou. Na úvod paní Jíšová uvedla „Prioritou CK ČD Travel není generování zisku, ale spokojenost našich klientů“. Shrnula výhody ČD Travel hlavně ve spojitosti s cestováním do vyzkoušených hotelů. „Začínali jsme s nabídkou 20 hotelů, dnes jich nabízíme bezmála 300“. Již v dnešní době spolupracuje ČD Travel s jinými CK, např. Brenna, Firo tour, Exim tours, Čedok nebo Fischer. Zdůraznila osobní přístup ke každému klientovi se zohledněním na různé jejich požadavky a hlavně storno poplatky. Dále paní ředitelka uvedla, že jsou schopni zajistit  i individuální požadavky našich zaměstnanců. Zaměstnavatel slíbil vypracování návrhu do příštího červnového jednání. Snahou OC i zaměstnavatele je vyřešení této problematiky co nejdříve, tedy před zahájením kolektivního vyjednávání.

V posledním bloku bylo okomentováno ukončení procesu organizační změny na úseku O22 a O11 s konstatováním, že tato změna neměla vliv na zaměstnanost. Termín dalšího jednání je stanoven na 25.6.2019.

Za PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl