V sále restaurace Bogota na hlavním nádraží v Brně se v pondělí 20. ledna uskutečnilo páté a současně předposlední ze série školení o Podnikové kolektivní smlouvě SŽDC a FKSP SŽDC. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil vedoucí personálního oddělení Evžen Pospíšil, spolu s ním zasedli za předsednickým stolem (na snímku) Petr Štěpánek (předseda PV OSŽ SŽDC) a tajemníci PV Miloš Paleček, Miroslav Maincl a Dušan Richter. Jednání byl jako host přítomen rovněž předseda OSŽ Martin Malý, který se ten den v Brně účastnil jednání stávkového výboru..

Na školení byli přítomni zástupci zaměstnanců Správy železnic ze ZO OSŽ z jižní Moravy, Vysočiny a Valašska, a dále také zástupci ESO OSŽ-Ú Petr Večeř a Luděk Šebrle. Na pořadu jednání bylo kromě vysvětlení hlavních změn v PKS a FKSP SŽDC také sdělení aktuálních informací z důležitých jednání OSŽ, změny pracovněprávních předpisů a vnitřních předpisů OSŽ, dotazy a diskuse.
Školení zahájil a řídil tajemník Miloš Paleček, který předal úvodní slovo Petru Štěpánkovi. Ten, doplňovaný Evženem Pospíšilem, shrnul průběh kolektivního vyjednávání, přičemž ocenil vstřícný přístup zaměstnavatele. Připomněl zvýšení příspěvku zaměstnavatele na dopravu, navýšení počtu povolání s 36hodinovou pracovní dobou, nárůst tarifní mzdy o 4,5% a zvýšení základní sazby na výkonnostní odměny. Mezi další změny patří mj. zavedení elektronické stravenky, či úpravy v organizaci kondičních pobytů a nárokovosti některých profesí.
Po přestávce pokračovalo jednání odpověďmi na dotazy přítomných, z nichž největší část zabraly dotazy, týkající se odměňování. Jeden z dotazů se týkal příplatků za noční směny při srovnání s jinými firmami. „Pracujeme s jedním balíkem peněz a máme ve srovnání s jinými firmami také větší počet příplatků. Při jejich výraznějším zvýšení by mohlo následně dojít ke snížení sazeb v jiných mzdových oblastech,“ vysvětlil Pospíšil. Jeho slova potvrdil Petr Štěpánek a Miroslav Maincl. Další dotazy se týkaly ozdravných pobytů, či služebních cest, cestovních náhrad za ně a odpočinku mezi směnami.
Petr Štěpánek v další části školení objasnil změny, které nastaly ve fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). „Mimo ČD travel je možné čerpat příspěvky na rekreaci z centrálního fondu FKSP i u dalších šesti cestovních kanceláří,“ připomněl nejpodstatnější změnu v FKSP. I na toto téma byly zodpovězeny četné dotazy.
Vedoucí ESO OSŽ-Ú Petr Večeř v další části jednání upozornil na změny pracovněprávních předpisů a vnitřních předpisů OSŽ, přičemž zdůraznil novinku v právním poradenství OSŽ, týkající se pilotního projektu právního poradenství v občanském životě. „O toto poradenství může požádat prostřednictvím své ZO OSŽ každý člen OSŽ,“ připomněl Večeř, který upozornil i na školení, pořádaná OSŽ.
V závěru školení vystoupil předseda OSŽ Martin Malý. „Jihomoravský kraj dnes (20. 1.) schválil dohodu s Českými drahami, na základě které budou ČD s platností od 23. ledna prodávat na pokladnách příplatek ve výši 1500 Kč na vlaky ČD, objednávané Jihomoravským krajem, pro všechny držitele režijních průkazů. Od 1. března bude pak tento příplatek nahráván v elektronické podobě přímo na režijní průkaz,“ oznámil. „Z pohledu OSŽ však toto řešení vnímám jako přechodnou záležitost a nadále proto budeme usilovat o koncepční řešení celé této záležitosti.“
Další kroky v tomto směru byly řešeny bezprostředně po skončení školení při jednání stávkového výboru, přičemž konečné stanovisko k této otázce bude přijato po projednání ústředím OSŽ ve středu 23. 1. Bližší informace o jednání stávkového výboru jsou zveřejněny v samostatném článku na webu OSŽ.
Poslední školení o PKS SŽDC se uskuteční v pondělí 27. ledna v Přerově.
Miroslav Čáslavský