Chci zájezd zrušit, jaké mám možnosti? Je výše stornopoplatků vždy stejná? Chci svůj zahraniční zájezd vyměnit za pobyt v tuzemsku, je to možné? Proč mám platit 10% storno z celé částky, když jsem uhradil pouze část a druhou část tvoří dotace od zaměstnavatele? A proč mám platit storno, když jsem problém nezpůsobil? Mám koupený zájezd, odjezd 30. 6. Bude se konat? na to všechno jsme se zeptali za vás.

Chci zájezd zrušit, jaké mám možnosti?
Zájezd můžete zrušit a zaplatíte 10% stornopoplatek, viz podepsaná smlouva/žádost o poskytnutí příspěvku, kde jste potvrdili seznámení s podmínkami ČD travel. Cituji: Žadatel svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s rozsahem a obsahem zakoupených služeb dle této přihlášky blíže specifikovaných v katalogu ČD travel „Dovolená pro zaměstnance“ (případně v katalogu vybrané pořádající CK) a že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými a záručními podmínkami Cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o. (případně podmínkami vybrané pořádající CK). Pokud nechcete platit stornopoplatky, můžete využít poukázky, která má platnost 1 rok od data vystavení – více naše webové stránky, záložka Koronavirus (www.cdtravel.cz).

Je výše stornopoplatků vždy stejná?
Ne, stornopodmínky se liší, jak v čase, tak i různými podmínkami u různých CK. Podpisem jste stvrdili, že i s podmínkami pořádající CK jste se seznámili. Cituji: Žadatel svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s rozsahem a obsahem zakoupených služeb dle této přihlášky blíže specifikovaných v katalogu ČD travel „Dovolená pro zaměstnance“ (případně v katalogu vybrané pořádající CK), a že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými a záručními podmínkami Cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o. (případně podmínkami vybrané pořádající CK).

Chci svůj zahraniční zájezd vyměnit za pobyt v tuzemsku, je to možné?
Ano, v současné době je to možné díky „Poukázce“. Pozor ale, poukázku vydává CK vždy pouze na svoje pobyty. Tedy pokud máte poukázku vydanou od CK Exim, pak si vybíráte z nabídky CK Exim.

Proč mám platit storno 10 % z celé částky, když jsem uhradil pouze část a druhou část tvoří dotace od zaměstnavatele?
Zájezd rušíte vy, ne váš zaměstnavatel. Storno platí strana, která odstupuje od smlouvy – ruší zájezd. Pokud by vám zaměstnavatel zakázal jet na pobyt, pak hradí stornopoplatky on.

Jak mám zjistit výši stornopoplatků? Kde najdu „celou“ částku?
V případě dotované rekreace je celá částka uvedena vždy na faktuře. Tam je rozepsána plná cena, výše dotace a částka k úhradě.

Co udělá CK s našimi stornopoplatky?
CK již pro klienty zájezdy zaplatila, a to formou záloh do zahraničí, hotelů a letecké společnosti.

Proč mám platit storno, když jsem problém nezpůsobil?
Problém nezpůsobila ani CK. Stát, který opatření přijal, storno nekompenzuje, ani jinak nenahrazuje.

Mám koupený zájezd, odjezd 30.6. Bude se konat?
Pokud budou i 30. 6. hranice zavřené, pak se zájezd konat nebude a CK zájezd zruší, tj. vrátí všechny platby klientům. Pokud však budou hranice otevřené, pak můžete vycestovat. Zájezd je pro vás nakoupený.

Chci si posunout termín. Je to možné?
Ano, v rámci jednoho hotelu je to možné. Změna termínu je v tuto chvíli zdarma.

Kdy mi vrátíte peníze?
Peníze okamžitě po vyčíslení stornopoplatků vracíme zpět na účet, odkud byly uhrazeny. Pokud pro vás zájezd kupoval zaměstnavatel Správa železnic, trvá vrácení o chvíli déle.

Chci odjet v červenci na původně naplánovanou a již zakoupenou zahraniční dovolenou, mohu?
Ano, v tuto chvíli tomu nic nebrání. Zájezd je pro vás nakoupený a uhrazený do zahraničí.

Mám objednaný pobyt v tuzemsku a chci ho zrušit. Jaké jsou stornopoplatky?
V tomto případě neúčtujeme žádné stornopoplatky, protože jsme nezaplatili zálohy a storno neúčtuje ani hotel. Zájezd rušíme či přesouváme zdarma. Doufáme, že hotely svůj přístup nezmění.

Chci si objednat tuzemský pobyt, nebudete nabídku rozšiřovat?
Ano, pokoušíme se kontaktovat další hotely a nabídku na tuzemské pobyty rozšířit.

Co když CK zkrachuje?
Všechny CK jsou ze zákona pojištěné proti úpadku, finanční vyrovnání bude řešit pojišťovna.

DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE POUKÁZKY

Je poukázka pojištěná proti úpadku?
Ano, poukázka je pojištěná na úpadek CK (dle § 4a, Zákona č. 159/1999 Sb.). Cenou zájezdu se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž cena zaplacená za platební prostředek vydaný cestovní kanceláří k zaplacení zájezdu (dále jen „poukaz na zájezd“).

Co když poukázku ztratím?
Nic se neděje, je evidována v našem systému a my známe všechny údaje.

Nepřijdu o dotaci, když si vezmu poukázku?
Ne, dotace bude přidělena ve chvíli, kdy si požádáte o nový zájezd. Pokud si vyberete nový zájezd do 30. 11. 2020, pak bude přidělena dotace z roku 2020. Pokud si nevyberete a poukázku použijete po 1. 1. 2021, bude přidělena dotace z roku 2021, ale pozor, dle v té době schválených pravidel, která se od letošních mohou lišit.

Jaká je platnost poukázky?
Poukázka má platnost 12 měsíců od data vydání. To znamená, že do 12 měsíců si musíte vybrat pobyt. Dotace: Pokud si nevyberete a použijete ji po 1. 1. 2021, bude přidělena dotace z roku 2021, ale pozor, dle v té době schválených pravidel, která se od letošních mohou lišit.

Proč je poukázka vystavena na částku bez dotace?
Poukázka je vystavena na klienta, proto nemůže obsahovat příspěvek od zaměstnavatele. S ním bude dotace zúčtována obvyklým způsobem.

Mám zájezd objednaný u spolupracující CK Blue Style. Kdo mi poukázku vystaví?
Poukázku na celou částku vystavuje Blue Style na ČD travel a je na ní uvedeno jméno klienta. ČD travel vystavuje poukázku přímo na vás, ale obsahuje částku sníženou o dotaci. Všechny ostatní náležitosti jsou platné dle podmínek CK Blue Style.

Vybral jsem si poukázku za zahraniční zájezd a chci dva zájezdy tuzemské, je to možné?
Ano, možné to je. Avšak v případě druhé dovolené musíte vyplnit novou žádost o poskytnutí příspěvku. Více informací dostanete u garanta nově vybraného pobytu. Pozor ale, aby všechny pobyty byly od stejného pořadatele.

Michael Mareš