Po více než tříměsíční přestávce se sešel 4.6.2020 PV OSŽ Správy železnic. Všem zaměstnancům bylo srdečně poděkováno za úspěšné zvládnutí nelehkých úkolů v těžkém období boje s koronavirem, a to jak předsedou PV OSŽ Správy železnic, tak i zástupci zaměstnavatele. O celém průběhu jednání budeme informovat jako vždy ještě článkem, který bude zveřejněn po zpracování.

Z diskuze nad různými body bylo nakonec přijato toto usnesení, se kterým Vás chceme již teď seznámit :

 

PV OSŽ Správy železnic vyzývá a doporučuje zaměstnavateli, aby na základě „Příkazu generálního ředitele k zajištění organizování a řízení drážní dopravy za podmínek stanovených karanténními opatřeními (SŽ PR-08/2020-GŘ)“ vyplatil mimořádnou odměnu dotčeným zaměstnancům, kteří v období nouzového stavu pracovali v rozvrhu směn s cílem vytvořit dvě skupiny zaměstnanců, které zajišťovaly provoz v 9 – 14 denních intervalech, a nahrazovali činnost kolegů, kteří byli připraveni k výkonu zaměstnání. Všichni zaměstnanci vynaložili maximální úsilí pro zajištění udržitelnosti organizování a řízení drážní dopravy na tratích provozovaných Správou železnic.

 

Petr Štěpánek

Předseda PV OSŽ Správy železnic