Na prázdninový termín 14.7.2020 bylo svoláno mimořádné jednání PV OSŽ Správy železnic. Hlavním důvodem tohoto mimořádného jednání bylo seznámení PV s návrhem PKS na rok 2021 a sestavení týmu kolektivních vyjednavačů.

V úvodu jednání seznámil předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek přítomné členy PV s aktuálním děním. Prvním tématem bylo nepodepsání 3.změny PKS, která měla dát možnost zaměstnancům, kteří mají nárok na KOP možnost výběru, zda chtějí absolvovat KOP, kompenzaci 7000 Kč (bez poskytnutí dalšího volna), či dvanáct dnů volna v domácím prostředí. K podpisu nedošlo, platí stávající PKS. Dalším tématem bylo shrnutí projednávání Katalogu zaměstnání. V této oblasti došlo k velkým posunům v jednání a počet zaměstnání, kde nedošlo ještě k dohodě se zaměstnavatelem je kolem deseti. Další jednání ke Katalogu zaměstnání je plánováno na 31.8.2020.

V průběhu jednání se dostavili také zástupci zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký a Bc. Jitka Dolejšová. Byli jsme mimo jiné seznámeni s vývojem v oblasti KOP v letošním roce a s problémy jednotlivých poskytovatelů, včetně Lázní Darkov. Během včerejšího dne došlo i k upřesnění informace při odmítnutí KOP ze strany zaměstnance a případné ztrátě nárokovosti na KOP v dalších letech.

Po přestávce došlo k hlavnímu bodu jednání, kvůli kterému byl mimořádný PV svolán, a to sestavení týmu kolektivních  vyjednavačů. 

Dne 30.6.2020 došlo k předložení návrhu PKS na rok 2021 zaměstnavatelem na společném jednání s odborovými centrálami (zahájení kolektivního vyjednávání). Do 31.7.2020 musíme oznámit zaměstnavateli své zástupce v kolektivním vyjednávání. OSŽ může zastupovat na každém jednání až 10 zástupců.

Byl sestaven tým kolektivních vyjednavačů v počtu 10 + 4 náhradníci v tomto složení : Petr Štěpánek, Dušan Richter, Miloš Paleček, Miroslav Maincl, Lýdie Vatterová, Petr Pilník, Marcel Bortl, Pavel Lněnička, Petr Toman a Luděk Šebrle. Náhradníci Stanislav Hlouch, Marek Čihák, Libor Šimůnek a Josef Hlaváček. Na den 6.8.2020 je svoláno jednání všech devíti odborových centrál působících u SŽ, na kterém bude vypracován společný protinávrh PKS na rok 2021. Protinávrh musí být odeslán do 17.8.2020 zaměstnavateli. Samotný akt kolektivního vyjednání začne 1.9.2020.    

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl