V úterý 29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet, kterou od září letošního roku zajišťuje Správa železnic na 869 nádražích. Služba tzv. mobilních čet spočívá v poskytování pomoci lidem se všemi typy zdravotního postižení (tělesným, zrakovým i sluchovým) od přednádraží až na nástupiště, především v tzv. neobsazených stanicích.

Podle generálního ředitele Správy železnic Bc. Jiřího Svobody, MBA, je toto rozšíření služeb dalším důkazem kontinuální snahy manažera infrastruktury o systematické zpřístupňování cestování po železnici lidem se zdravotním postižením. „Jsem velice rád, že to, co jsme plánovali s kolegy na Správě železnic už déle než rok, se od 1. 9. 2020 naplňuje,“ řekl v úvodu Jiří Svoboda: „Konkrétně se jedná o to, že Správa železnic má celkem 21 obvodů, takzvaných provozních, což jsou bývalé železniční stanice, které jsou sloučené do 21 celků, a v těchto 21 celcích jsme dali k dispozici vždy dva staniční dozorce, kteří budou mít mimo jiné i na starosti pomáhat hendikepovaným s přístupem na železniční infrastrukturu,“ dodal.
Podle Jiřího Svobody je to krok správným směrem. „Kdo jiný, než stát by měl pomáhat nejen hendikepovaným občanům, ale i dopravcům, protože ti na to samozřejmě nemají kapacity. Vzniká zde krásná synergie i v tom, že na železničních stanicích už mnohde nemáme ani zaměstnance, mám tím na mysli zejména výpravčí, takže se nám to i hodí, že budeme lépe spravovat majetek, který v současné době je už v řadě případů využíván pouze cestující veřejností,“ uvedl Jiří Svoboda dále. „Myslím si, že v počátcích se budeme všichni v komunikaci učit, nicméně už teď máme ohlasy, i od dopravců, že jsou rádi, že to Správa železnic uchopila. Na pátek (2. 10.) máme svolané všechny osobní dopravce a chceme jim znovu říct o dojednávání této služby. A těším se, že to nebude jenom o neúspěších, ale občas i o tom, že někdo bude rád, že jsme tohle zřídili,“ uzavřel.

Mgr. Pavel Hříbek, ředitel odboru regionálních projektů Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. (NRZP ČR), který zastoupil předsedu NRZP Václava Krásu (který je v karanténě: Hříbek: „Setkal s nakaženým, ale jeho první test vyšel negativní, tedy nemusíme mít o něj strach.“) a poděkoval jménem NRZP Správě železnic za spuštění tohoto projektu. „Pan Krása měl v hlavě už celou řadu let tento projekt, zcestoval celou řadu zemí v Evropě, a hledali jsme ten správný model. A tuhle jeho připravenou myšlenku uchopilo vedení Správy železnic, vzalo ji za svou, a nyní se tento projekt spouští. Děkuji tímto Správě železnic.“

Praktickou ukázku práce mobilních čet poté novinářům okomentoval Ing. Stanislav Bytnar, ředitel odboru pozemních staveb Správy železnic. Akce se kromě dvou zaměstnankyň mobilních čet, které se o imobilní cestující mimo jiné starají, zúčastnili i tři dobrovolníci s různým typem hendikepu. „Ve stanici se tato služba poskytuje prostřednictvím objednávkového formuláře, který je umístěn na webových stránkách Správy železnic, a společnosti CENDIS, s. p. (která provozuje i call centrum), asistenci poskytujeme od 1. 9. 2020 na 869 nádražích,“ řekl Stanislav Bytnar s tím, že projekt byl zkušebně zahájen v prosinci minulého roku v cca 300 lokalitách. „Princip asistence spočívá v tom, že zaměstnankyně mobilní čety jsou na daném místě, v daném čase, většinou je to před nádražní budovou, a doprovodí toho člověka až na nástupiště,“ doplnil závěrem.

Michael Mareš