Po dlouhých a složitých jednáních byla dokončena práce společné pracovní skupiny pro Katalog zaměstnání u Správy železnic. Na jednání dne 14.10.2020, konané formou videokonference, došlo ke shodě všech odborových centrál a zástupců zaměstnavatele. Hlavní cíle katalogu s kterými přišel zaměstnavatel byly vyřadit nepoužívaná zaměstnání, zavést a popsat nová zaměstnání dle stávajících technologií a přiřadit tarifní stupně k zaměstnání podle zodpovědnosti, náročnosti a kvalifikačních požadavků. Z původních 290 KZAM se bude v novém Katalogu zaměstnání používat pouze 163 KZAM.

Našim cílem mimo jiné bylo splnění usnesení PV OSŽ SŽ a to, aby žádnému zaměstnanci SŽ s platností nového katalogu zaměstnání nepoklesla mzda. Dlouhá diskuze se vedla kolem zařazování zaměstnanců u řízení provozu (hlavně výpravčí) a u zaměstnanců HZS. I u zaměstnání v infrastuktuře jsme hledali dlouho společnou řeč. Je třeba konstatovat, že s přijetím katalogu úzce souvisí projednávání PKS na rok 2021, která by měla různými příplatky na Katalog zaměstnání reagovat. Každopádně obava našich kolegů o zavedení TS 8 u funkce výpravčí se nenaplnila a nově budou zařazování tito pracovníci do TS 9, 10 a 11, dle Metodického pokynu.

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl