Zprávou o plnění usnesení zahájil předseda Petr Štěpánek poslední letošní zasedání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, z epidemiologických důvodů opět formou videokonference.
V části věnované důležitým jednáním, která v uplynulém měsíci proběhla se věnoval technické finalizaci znění Katalogu zaměstnání, uzavření 1. změny PKS SŽ na rok 2021, která zohledňuje růst minimální mzdy. Do tisku byla předána PKS s již zapracovanou 1. změnou. Předpoklad distribuce je v polovině ledna 2021. Dále P. Štěpánek okomentoval spojení Směrnic č. 29 a 39 do nové Směrnice 29 o poskytování penzijního připojištění a životního pojištění do jedné, schválení Pracovního řádu SŽ, a směrnice č.75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Zdůraznil, že se dosud nepodařilo sjednat Rámcové zásady hospodaření s FKSP a C-FKSP. Další jednání mezi odborovými centrálami a zaměstnavatelem o FKSP proběhne zítra 18.prosince 2020.

Okénko zaměstnavatele, kterého zastupoval personální ředitel Ing. Pavel Koucký se skládalo z informací o stavu připravenosti k implementaci nových norem jako je Katalog zaměstnání, stav vystrojování novými uniformami, připravenosti Správy železnic k proškolování zaměstnanců vlastními zdroji a dalšími náležitostmi, které je nutno splnit k 1.lednu. Zaměřil se rovněž na plnění platné kolektivní smlouvy v části mzdové, úspěšnost čerpání náborového příspěvku pro vybrané profese a zmínil potíže způsobené epidemiologickými opatřeními při realizaci KOP. Co se týká KOP na rok 2021, probíhá výběrové řízení a pokud bude vše probíhat bez dalších problémů a umožní to epidemiologická situace, první zaměstnanci by mohli čerpat KOP cca ve 2. polovině února 2021. Dále jsme byli seznámeni se mzdovým vývojem za období 1-11.2020 a rozhodnutím GŘ vyplatit za měsíc listopad odměnu ve výši 4000,- Kč všem zaměstnancům, jako výraz poděkování za práci ve ztížených covidových podmínkách.

V dalším průběhu, již bez přítomnosti zaměstnavatele, proběhla diskuze k předpisu SŽ Zam.3 a vystrojování zaměstnanců ŘP. Tajemník Miloš Paleček podrobně seznámil účastníky s problematikou fasování uniforem, případné reklamaci a možnosti výměny. Do konce měsíce března 2021 je možnost používat novou i starou uniformu. Není možná kombinace jednotlivých výstrojních součástí.

Covidová opatření visí jako Damoklův meč i nad dalšími úkoly OSŽ, ať jsou to volby do ZV, příprava sjezdu či realizaci proškolení nových funkcionářů.
V bodě různé předseda PV OSŽ SŽ podal informaci o plánu vzdělávacích aktivit OSŽ na 1.pololetí 2021 a upozornil na stanovisko, že účastníci ( jen aktuálně zvolení funkcionáři) se na jednotlivé semináře mohou hlásit až po uskutečněných volbách do ZV ZO OSŽ a RK ZO OSŽ. Vícedenní školení budou probíhat na RZ Prudká a Kořenov. Záměrem je uspořádat celkem devět školení (3xBOZP, 3x ESO,3x hospodáři). Jednodenní semináře pro hospodáře, členy ZO OSŽ, případně předsedy ZO OSŽ se zaměřením na provádění ročních závěrek budou od poloviny února pořádány v sedmi vybraných lokalitách. Veškeré informace ohledně školení budou na stránkách OSŽ.
Tajemník Miroslav Maincl podal informaci k situaci v JMK. Z důvodu krajských voleb nebyla v posledních měsících roku možnost jednání s představiteli JMK a první jednání s vedením JMK na téma uznávání režijních jízdenek se tak uskuteční 20.1.2021.
Jednání bylo ukončeno přáním příjemného prožití vánočních svátků a poděkováním za odvedenou práci v celém roce 2020, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak předsedy PV OSŽ SŽ Petra Štěpánka.