V dopoledních hodinách dne 12.2.2021 proběhlo další jednání OC působících u SŽ se zaměstnavatelem.

Součástí jednání bylo mimo jiné seznámení s plněním PKS za rok 2020, personální změny, organizace prověrek BOZP, či opatření v souvislostí s epidemií a přidělování ochranných pomůcek zaměstnancům SŽ. V souvislosti s uzavřením některých oblastí byl vytvořen vzor potvrzení pro zaměstnance, kteří se podílí na veřejné dopravě a byl odeslán na organizační jednotky.

 Prověrky BOZP by měly proběhnout standartní formou, dle pokynu ředitele O10 (SŽ PO-02/2021–ŘO10) za dodržování všech epidemiologických opatření, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování nákazy koronaviru COVID-19.

Ve mzdě za měsíc leden došlo k dodanění komerčních příplatků, zakoupených zaměstnanci SŽ k IN kartě. Co se týká IN karet, tak u velké části zaměstnanců dojde v letošním roce k ukončení platnosti. Je třeba postupovat podle pokynů ČD, tedy zažádat o výměnu např. u pokladní přepážky ČD (poplatek 100,-Kč).

Hlavním bodem bylo jednání nad 3. změnou PKS SŽ na rok 2021. My jako zástupci OSŽ jsme po zapracování a vyjasnění všech našich připomínek (mimo jiné souběh e-stravenky a nebo paušálu) z minulých jednání s návrhem zaměstnavatele souhlasili. Více v níže uvedené společné informaci.

Za PV OSŽ SŽ  tajemník Miroslav Maincl

 

3. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 12. února 2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z předcházejících jednání a předložil možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálem a elektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je 1. června 2021.

V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování 1x za 6 měsíců, a to na základě žádosti zaměstnance.

S návrhem souhlasí většina zástupců odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko odborových organizací Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, Federace vlakových čet a Federace železničářů ČR. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice u stravenkového paušálu, v některých případech vazbou na exekuce a insolvence, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek, z jejich strany prezentovaným nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

Další jednání proběhne v pátek 19. února 2021 opět formou videokonference.