Formou videokonference a už tradičně v pátek dopoledne proběhlo další kolo jednání OC působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Po odsouhlasení zápisu z minulého jednání jsme byli seznámeni s Pokynem k zabezpečení kurzu k OZ D-07, který budeme projednávat na PV v příštím týdnu a poté se k němu vyjádříme zaměstnavateli.

Hlavním tématem bylo pokračování projednávání 3. změny PKS na rok 2021, které se týká zavedení stravenkového paušálu u SŽ. K dohodě nedošlo. Ze strany zástupců OC naopak došlo k dalším návrhům, jak dále postupovat. Např. padl i návrh na zachování papírové stravenky souběžně s e-stravenkou a přijetím stravenkového paušálu, a po určité době tento krok vyhodnotit.  

V závěru jednání jsme byli seznámeni s aktuální epidemiologickou situací u Správy železnic, distribucí ochranných pomůcek atd. Na dalším jednání budeme podrobněji informováni o KOP.  První zaměstnanci by mohli odjíždět v začátku měsíce března, samozřejmě za dodržování platných epidemiologických opatření. V začátcích jsou i prověrky BOZP.

V letošním roce dojde u mnoha zaměstnanců ke skončení platnosti IN karet (režijek). Každý zaměstnanec bude postupovat samostatně, přesto jsme požádali zaměstnavatele, aby i po své linii upozornil na tuto skutečnost a poskytl informaci, jak postupovat v případě zájmu o prodloužení platnosti režijky.

Další jednání proběhne v pátek 26.2.2021 opět formou videokonference.

Za PV OSŽ SŽ tajemník Miroslav Maincl