Opět prostřednictvím videokonference proběhlo dne 30. března 2021 u Správy železnic další jednání odborových centrál a zaměstnavatele.

V úvodu jsme byli seznámeni se situací u SŽ ohledně onemocnění COVID 19, kdy je k dnešnímu dni 147 zaměstnanců v karanténě a 378 zaměstnanců nemocných. Oproti minulým dnům je klesající tendence počtu zaměstnanců v karanténě a nakažených. Testování zaměstnanců SŽ probíhá dle nařízení vlády. K dnešnímu dni bylo provedeno 51 797 testů a z toho 166 pozitivních a z toho zatím 147 potvrzených testy PCR. Zaměstnanci kritické infrastruktury státu se od včerejšího dne můžou registrovat na očkování. Dle průzkumu se k očkování přihlásilo 550 zaměstnanců.

Hlavními tématy tohoto jednání bylo:

1) Seznámení s usnesením Správní rady SŽ k přídělu mzdových a ostatních osobních nákladů pro rok 2021 a stanovení finančních prostředků k motivaci zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu u OŘ a SS.

2) Projednání prozatímního přídělu finančních prostředků FKSP na jednotlivé organizační složky pro rok 2021.

 3) Pokyn pro organizaci KOP v letošním roce. K tomuto tématu byla nejdelší diskuze. Hlavní prioritou by mělo být pro zaměstnance čerpání KOP v zařízeních, které byly pro tento účel Správou železnic vysoutěženy. Nelze se ale odklánět od platného znění PKS na rok 2021.

Termín dalšího jednání byl dohodnut na poledne 20.4.2021

 

Za PV OSŽ SŽ

Předseda Štěpánek Petr