V úvodu dalšího jednání odborových centrál působících u Správy železnic jsme byli seznámeni s příznivým vývojem v oblasti boje s pandemií COVID-19. Personální ředitel Ing. Pavel Koucký nás informoval o k dnešnímu dni provedených 160000 testech, z nichž bylo pouze 240 pozitivních. Z tohoto čísla a také z neustále klesajícího počtu momentálně nemocných zaměstnanců lze usuzovat, že se blížíme SNAD do normálních časů.

V další části jsme byli informováni o dalších podrobnostech v oblasti slučování OŘ Olomouc a Ostrava a dalších organizačních změnách plánovaných v období od poloviny letošního roku. Ing. Koucký také v krátkosti seznámil zástupce OC se mzdovým vývojem za období prvních čtyř měsíců roku 2021.

Na pátek 28.5.2021 byla v návaznosti na několik interních jednání odborových zástupců s vedením SŽ, svolána schůzka zástupců pracovní skupiny pro stejnokroje a OOPP. Na prezenčním jednání by měli být přítomni nejen zástupci SŽ z odboru O10, O08 a odborových centrál, ale také zástupci dodavatele výstrojních součástek. Mělo by dojít k vyjasnění připomínek z řad nespokojených zaměstnanců, a to hlavně v oblasti kvality nových uniforem.

Ing. Evžen Pospíšil nás informoval o zkoušení nových magnetických zábran a jejich dalšího možného využití u SŽ. Výhodou tohoto zařízení je rychlá montáž či demontáž za pomoci magnetu připevněného ke kolejnici. Poznatky se zábleskovými světly, zkoušenými již v provozu, se konzultují s výrobcem.

V oblasti KOP nás ujistil Ing. Koucký, že neustále sledují vývoj s uvolňováním opatření v souvislosti s onemocněném COVID-19 a snaží se okamžitě reagovat na aktuální opatření. V minulém termínu odjelo cca 30 zaměstnanců.

V krátkosti jsme byli informováni o činnosti postrkové služby na rameni Brno-Maloměřice – Kutná Hora, v souvislosti s rozsáhlými výlukami na prvním železničním koridoru (Pardubice, Brandýs nad Orlicí). Chystá se anketa nejen pro zaměstnance SŽ s cílem zjistit, jak je Správa železnic vnímána svými zaměstnanci, ale také veřejností. V prostoru vestibulu stanice Praha hlavní nádraží bylo otevřeno nové informační centrum Správy železnic, které je hojně využíváno veřejností.

Termín dalšího jednání OC byl dohodnut na pondělí 14.6.2021 odpoledne opět formou videokonference.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl