Opět formou videokonference, kterou si náš zaměstnavatel velmi oblíbil, se sešli v dopoledních hodinách 14.6.2021 zástupci odborových centrál s vedením Správy železnic.

V úvodním a také nejdůležitějším bodu jednání jsme byli panem personálním ředitelem Ing. Pavlem Kouckým seznámeni s dalšími dokumenty, které se týkají připravované organizační změny sloučení OŘ Olomouc a Ostrava. Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek informoval zaměstnavatele o jednání vedení našeho PV na výboru OŘ v Olomouci. Upozornil, že stále zůstává nezodpovězena spousta otázek a možných důsledků, spojených s touto organizační změnou. Dodal, že stejný bod bude projednávat i PV OSŽ SŽ na svém jednání v příštím týdnu (24.6.2021). Ze strany dalších odborových centrál nebylo k připravované změně připomínek.

V další části jsme byli seznámeni s vývojem mezd u SŽ za uplynulé období roku a opět proběhlo srovnání jak s celou ČR, tak se segmentem dopravy. Ing. Koucký již v podstatě nastínil jaké vidí možnosti v nárustu mezd při kolektivním vyjednávání na rok 2022.

Další část jednání, kterou již řídil Ing. Pospíšil, byla věnována organizačním věcem a dotazům zástupců OC. Na webovém portálu nám bylo předvedeno, jak probíhá nový nábor zaměstnanců a komunikace s novými zájemci. Bylo zmíněno i to, že s koncem měsíce června bude ukončeno i plošné testování zaměstnanců u SŽ v souladu s nařízeními vlády ČR. Paní Bc. Jitka Dolejšová nás opět upozornila, že nelze v oblasti soukromých rekreací využívat tzv. zálohové faktury a popsala problémy s tímto spojené.

Velmi pozitivní zprávy se nám dostalo v oblasti plnění KOP, kdy se již rozběhly i pobyty na Slovensku a momentálně je na KOP 123 zaměstnanců SŽ. Méně pozitivní zprávou již bylo, že více než 400 zaměstnanců se rozhodlo využít KOP formou tzv. domácí KOP. Dá se to i chápat, protože dlouho nebylo vůbec jasné, za jakých podmínek se budou z důvodu pandemie COVID-19 KOP organizovat, na druhou stranu cílem KOP je přece úplně něco jiného než 12 dnů dovolené navíc. 

V dotazech či připomínkách byla zmíněna nutná výměna IN karet, kde dojde k přenosu pouze dat spojených s využíváním jízdních výhod. V oblasti poskytování stravenek či stravenkového paušálu bylo připomenuto, že do konce června si zaměstnanci mohou požádat o případnou změnu. Více informací bude obsahovat nový pokyn personálního ředitele, který je připravován.

Z úst zástupců OSŽ zazněla i kritika spojená se zaváděním nových výstrojních součástek a povzdech nad vydaným opatřením odboru 08 k možnosti kombinace starých a nových výstrojních součástek. V současné době probíhá vyřizování objednávek zaměstnanců z nárokovosti roku 2021. Byl vznesen i požadavek na možnost úpravy oděvu (rozhalenka) v tropických teplotách. Diskutována byla i v budoucnu možnost objednávání výstrojních součástek přes portál STKR formou jakéhosi e-shopu.

Další jednání je plánováno na 30.6.2021 odpoledne, a to opět formou videokonference.

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl