Tentokrát bez přítomnosti zástupců zaměstnavatele proběhlo lednové jednání PV OSŽ při Správě železnic. Jak už je v této Covidové době běžné, opět formou videokonference. Předseda PV Petr Štěpánek zahájil jednání informací ze společných jednání OC a SŽ k dohodě a podpisu Rámcových zásadách FKSP a C-FKSP na rok 2022. V další informaci podrobněji popsal změny v zásadách FKSP oproti minulému roku a dohodě k vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat možným zavedením zaměstnanecké karty od 1. 1. 2023.

Při jednání se zaměstnavatelem bylo dosaženo dohody, že nový předpis D1 bude v tištěné podobě na každém pracovišti. I když se nesou mezi zaměstnanci informace o pozastavení platnosti nového předpisu z důvodu chybovosti, my takové informace od zaměstnavatele zatím nemáme. Destinace a termíny KOP nejsou dosud známy. Vítěz soutěže byl požádám o doložení některých dokumentů s lhůtou do 20. 1. 2022. Jakmile dojde k rozhodnutí, budou členové OSŽ neprodleně informováni.
Ve svém vstupu předseda OSŽ Mgr. Martin Malý přednesl informace z jednání Tripartity (18. 1. 2022), které proběhlo sice prezenčně, ale v nejužším formátu (za ASO byli přítomni Bohumír Dufek a Martin Engel). Došlo zde k dohodě, že se obnoví porada ekonomických ministrů, která bude jednat také se zástupci tripartity, tedy kromě klasických jednání tripartity (plenární zasedání) a poradních týmů bude nově i forma porady ekonomických ministrů se sociálními partnery. Vláda rozhodla, že povinné očkování nebude. Projednával se i dopad Green dealu s tím, že by se měl rozpracovat dopad v našich podmínkách a vláda by v Bruselu měla prosazovat zpracování dopadových studií i v jiných státech EU. Jako další novinku uvedl jednání se Správou železnic o přístupu odborových organizací do určených aplikací datové sítě Správy železnic. Pro firmu se tyto vstupy jeví jako bezpečnostní riziko, které se snaží vzhledem k požadavkům na kritickou infrastrukturu ze strany státu eliminovat.
V části věnované organizačním záležitostem byly projednány návrhy zástupců PV OSŽ SŽ do pracovních komisí (mandátová, návrhová, volební a ověřovatelé zápisu) VIII. Sjezdu OSŽ. Předseda PV OSŽ Petr Štěpánek podal informaci o zaslané rezignaci Petra Máje na funkci ve Výboru OSŽ při OŘ Ústí nad Labem. Jednání V OSŽ OŘ Ústí nad Labem k řešení je svoláno na 26. 1. 2022.
V následující části zazněla informace o účinnosti organizační změny sloučení OJ SŽ OŘ Ostrava a OŘ Olomouc k 1. 1. 2022 a s tím související dohoda o ustanovení V OSŽ OŘ Ostrava, kdy došlo k dohodě bývalého V OSŽ OŘ Ostrava a V OSŽ OŘ Olomouc na početním zastoupení členů v nově vzniklém výboru. Ve funkci předsedy výboru byla schválena Lýdie Vatterová a místopředsedou zvolen Milan Blažek, stávající předseda V-OSŽ OŘ Olomouc.
Byla zmíněna nová metodika přepočtu nároku dovolené v souvislosti s novelou Zákoníku práce a její aplikace v roce 2022.
JUDr. Petr Večeř ve svém vstupu upozornil na plán školení OSŽ v 1. pololetí 2022 a zástupce BOZP Jaroslav Leština informoval o připomínkování předpisu Bp36 a plánovaných školeních BOZP v roce 2022.
Závěrem zazněla výzva ke shromáždění a zaslání připomínek ke kvalitě aktuálně přidělované pracovní obuvi, a to jak obuvi v rámci OOPP, tak té, která je součástí uniformy.
 

Za PV OSŽ SŽ Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl