Problematika presumpce neviny z pohledu trestněprávního a pracovněprávního

Problematika presumpce neviny z pohledu trestněprávního a pracovněprávního
Velikost:
165.75 kB
Datum:
23. březen 2021
Stahování:
7189 x

V článku je konstatováno, že z pohledu trestněprávního je presumpce neviny princip, podle kterého je na účastníka trestněprávního řízení v různých fázích řízení pohlíženo jako na nevinného. Odpovědnost za dokazování viny leží na žalobcích, žalovaný nemusí dokazovat svou nevinu.

V pracovním právu obecně platí, že každý zaměstnanec odpovídá pouze za škodu, kterou zaviní. Tuto vinu mu přitom zaměstnavatel musí prokázat (zaměstnanec je nevinen, dokud mu zaměstnavatel neprokáže opak). Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci je vždy objektivní, bez ohledu na zavinění, i bez ohledu na skutečnost, zda škodu zaměstnanci způsobil sám zaměstnavatel. Odpovědnost zaměstnance je vždy subjektivní.

Presumpce viny zaměstnance platí pouze v případech, kdy zaměstnanec podepíše „dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování“ nebo „dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí“.

 
 
 
 
Powered by Phoca Download