Kalendář sportovních soutěží železničářů 2021 obsahuje sportovní akce od obvodních kol soutěží po mezinárodní a mistroství USIC. 

Kalendář bude podle potřeby aktualizován. Soutěže jsou přístupné železničářům, členům OSŽ a v některých případech i jejich rodinným příslušníkům.

Bližší informace k soutěžím uvádíme v časopisech Obzor a Železničář a zejména na www.osz.org, kde naleznete nejen propozice, ale také články a fotografie z akcí již uskutečněných. V případě zájmu o některou soutěž můžete získat další informace u uvedeného odpovědného člena komise. Pokud to nebude z jakéhokoliv důvodu možné, kontaktujte v regionu Praha pana Noska, v regionu Olomouc pana Kiše a v regionu Plzeň pana Kačírka. Převážná většina soutěží je postupových, proto je třeba se přihlásit do nejnižšího stupně soutěže. Podle předpokládaného počtu účastníků se začíná obvodním, oblastním nebo celostátním kolem soutěže (viz kalendář). 

 

Kalendáře mezinárodních soutěží, MČR a jednotlivých oblastí: