V úterý 25. 9. 2018 se na generálním ředitelství Českých drah sešli zástupci odborových centrál na železnici s ministrem dopravy Danem Ťokem, schůzka v podstatě tematicky navazovala na pondělní odpolední tripartitu. „Okruh problémů byl v podstatě identický, což znamená, že jsme především řešili roli státu při otevírání trhu a další problémy, které národní dopravce má a které je nutné vyřešit,“ uvedl I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že zástupci odborových centrál panu ministrovi při této příležitosti opět připomenuli nerovné podmínky, které České dráhy mají vůči ostatním dopravcům, ať už to jsou obranyschopnost, mimořádné události, nostalgie či mezinárodní vztahy. „Pan ministr nás ujišťoval, že to řeší. Dokonce naprosto jednoznačně potvrdil, že si uvědomuje, že to není tak, že by si to České dráhy samy musely domluvit s ministerstvem obrany, že je to úloha jejich (ministerstva dopravy),“ dodal Vladislav Vokoun.

Nejvíce oscilujícím tématem úterní schůzky byly však podle Vladislava Vokouna síťové služby. „To je jeden z těch problémů, které se musí vyřešit, ale není to jediný problém, jak to někdy novináři uvádějí, ale jeden z těch hlavních problémů,“ zdůraznil a dodal: „Pan ministr jednoznačně deklaroval, že si dovede představit čekárny, úschovny a další u SŽDC s tím, že prodej jízdenek byla jakási aktivita ministerstva, ale že uznává obrovský význam Českých drah a že prostě nemá ambice zasahovat nějakým radikálním způsobem do prodeje jízdenek.“ Jak Vladislav Vokoun dále uvedl, ministr dopravy se nicméně myšlenky jednotného jízdního dokladu nevzdává, „ale zatím to zarazil s tím, že se o tom povede debata, ale samozřejmě na jiné bázi než na úkor Českých drah“.

Mluvilo se i o roli regulátora, například o řetězení výluk ze strany SŽDC, či o personálních změnách. „Pan ministr ty kroky (personální změny) obhajoval s tím, že jejich cílem je především vylepšit České dráhy a posunout je tak, aby i nadále mohly hrát výjimečnou a důstojnou roli. Pan ministr uvedl, že si samozřejmě uvědomuje některé výjimečné činnosti, které národní dopravce dělá, a že bude hlídat, aby soutěže byly spravedlivé.“ Ministr Ťok se podle Vladislava Vokouna před zástupci odborových centrál dušoval, že při soutěžích nebude rozhodovat jenom cena, ale i splnění závazku ve veřejné službě.

Poté schůzka pokračovala druhou částí, setkáním odborových centrál s předsedou představenstva Českých drah Miroslavem Kupcem. „Tam nás pan Kupec seznámil s chystanou organizační změnou na Českých drahách, která by měla být účinná od 1. 11. 2018, kdy se změní organizační schéma na generálním ředitelství ČD – nově budou koncipovány úseky čtyř náměstků,“ řekl dále Vladislav Vokoun s tím, že nově od 1. listopadu vznikne úsek náměstka pro provoz, který by měl mít na starosti techniku, druhý z náměstků by pak měl mít v gesci obchod, tedy úsek regionální a dálkové dopravy. „Čili, zjednodušeně řečeno, to, kde se nyní překrývalo Štěpánovo oddělení s úsekem Ludvíka Urbana, tak z toho nyní vznikne jeden úsek obchodu, který by měl na starosti regionální a dálkovou dopravu,“ uvedl Vokoun a dodal, že zbývající dva náměstci by pak měli na starosti úsek ekonomiky a úsek správy majetku. „Samozřejmě se čeká, až se vyberou noví náměstci tak, aby se doplnilo představenstvo na pět.“
I Miroslav Kupec obhajoval personální změny na Českých drahách. „Ty výměny v dozorčích radách částečně zdůvodňoval logikou, že když byli ti zástupci odvoláni z představenstva společnosti, že nemůžou být dále ani v dozorčích radách dceřiných společností. Zdůvodňoval i tu výměnu ve Výzkumném ústavu železničním. Při té příležitosti si neodpustil poznámku, že to, co říká pan Bureš, že byl odvolán bez důvodu, není pravda. Samozřejmě přišla na přetřes i změna v dozorčí radě společnosti ČD Cargo (snížení počtu členů dozorčí rady z devíti na šest, počet zástupců zaměstnanců zůstane zachován – tzn. dva).“

Vladislav Vokoun v této souvislosti zmínil, že již v pondělí 24. 9. 2018 projednali zástupci odborových centrál s personálním ředitelem (ČD) JUDr. Veselým Sociální fond (SF) a přijali zásady čerpání SF a rozpočet s tím, že to ještě musí projednat a schválit představenstvo společnosti (ČD). „V zásadě očekáváme, že to představenstvo přijme. Čeká se v podstatě už jen na schválení představenstvem. Myslím si, že by neměl být problém a zásady čerpání SF a rozpočet by měly být přijaty i pro rok 2019.“ Podle Vokouna jde pouze o drobné úpravy ve prospěch starších zaměstnanců (60+) v provozních profesích.

Jednání odborových centrál s ministrem dopravy Danem Ťokem i s předsedou představenstva ČD Miroslavem Kupcem trvalo celkem dvě a půl hodiny, na dvě třetiny tohoto jednání byl přítomen i ministr dopravy Ťok. „Takže lze říct, že v tomto směru to pan ministr vzal vážně. Všechny nás ujistil, že v žádném případě nebude při výběrových řízeních jediným kritériem cena a že v otázce prodeje jízdních dokladů v žádném případě nechce zlikvidovat to, co České dráhy v uplynulých letech perfektně vybudovaly a udržují,“ uzavřel Vladislav Vokoun.

Michael Mareš