Správa železnic na konci května dokončila rekonstrukci Negrelliho viaduktu a v pondělí 1. června se na něj po 35 měsících vrátily vlaky. V pátek 29. 5. 2020 si celou stavbu prohlédl premiér Andrej Babiš v doprovodu vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka, generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a předsedy představenstva zhotovitele, společnosti HOCHTIEF CZ, Tomáše Korandy. Památkově chráněný most slouží dopravě v hlavním městě od 1. června roku 1850.

Jako první na tiskové konferenci, která se konala na travnaté ploše naproti dejvickému nádraží, hovořil premiér Andrej Babiš.

BABIŠ: „Negrelliho viadukt je první úsek slibovaného spojení Masarykovo nádraží - Letiště Ruzyně – Kladno, které tak dlouho všichni před námi slibovali, ale my to realizujeme.“
„Dobrý den, dámy a pánové, já jsem velice rád, že pan ředitel Správy železnic Jiří Svoboda dodržel slovo a skutečně Negrelliho viadukt dokončil v termínu. Náš původní plán byl, že 1. 6. pozveme veřejnost, je to vlastně Mezinárodní den dětí, takže byly takové plány. To nám bohužel nevyšlo, ale pan ředitel slíbil, že pro veřejnost a pro děti to zorganizuje začátkem nového školního roku.
Já nebudu mluvit o té investici podrobně, to určitě řeknou kolegové, je to investice za dvě miliardy, je to první úsek slibovaného spojení Masarykovo nádraží - Letiště Ruzyně – Kladno, které tak dlouho všichni před námi slibovali, až my to realizujeme. Je to první úsek a samozřejmě v této investici se bude pokračovat.
Co je důležité, že v tom období, kdy i historicky náš růst byl dán spotřebou a exportem a teď v rámci koronavirové krize samozřejmě tyto, řekněme, parametry růstu, jsou brzděny, doufejme dočasně, tak stát přichází s tím, že vlastně nahradí tento růst a nahradí jej investicemi, a o tom my mluvíme. Proto jsme udělali Národní investiční plán, proto říkáme Evropě, aby nám dala peníze na investice a ne na nějaké měkké programy.
Náš podíl investic vůči HDP v Evropě je skutečně jeden z nejvyšších a my máme dvě nejdůležitější firmy a tady mám – nevím, jestli to budete vidět - v podstatě rozpočty Správy železnic, který jsme navýšili o 4,5 miliardy korun, a rozpočet ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), to jsou dálnice a obchvaty, a je vidět, že se skutečně intenzívně staví všude v naší zemi. Takže ty jsme navýšili v rámci koronavirové krize o 3 mld. korun (ŘSD), respektive o 4,5 mld. Kč (Správa železnic).
Dohromady tyto dvě instituce státu jsou největšími investory, protože ŘSD má 54,8 mld. Kč a Správa železnic (SŽDC) téměř 48 miliard korun, takže to jsou dvě hlavní položky celého plánu investic. A my se dostaneme na rekordní částku tento rok, na 150 miliard korun, taková částka tady ještě nikdy nebyla. A to nás ještě čeká revize stávajících rozpočtu, kdy já jsem požádal paní ministryni Schillerovou a všechny ministry, aby skutečně dali na stůl veškeré investiční projekty, které jsou připravené, a na které nebyly dosud peníze, a o tom je i ta debata, že - ano, v rámci kompenzací OSVČ vlastně obce a města přišly o nějakou částku, ale já jsem přesvědčen, že my jim tu částku bohatě vrátíme navýšením dotací a pravděpodobně i navýšením poměru dotací, který je dnes 70 % stát a 30 % obce.
Takže jsem přesvědčen, že naše stavebnictví se musí stát motorem našeho růstu, musíme se skutečně podívat, kde jsou ještě rezervy. Musíme se podívat hlavně na byty. Jak jsme dnes začínali, mluvil jsem s paní (Kateřinou) Arajmu (ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových/ÚZSVM), a jak skončíme, půjdu se tam podívat na karlínská kasárna, která v minulosti měla být prodána, nebyla prodána, magistrát měl o to zájem, magistrát si to rozmyslel. A my se tam teď zastavíme a podíváme se, jestli skutečně například bychom tam nemohli zainvestovat, i možná do bytů, protože my jsme vždycky říkali, že má stavět samospráva, a my máme za úkol udělat rekodifikaci stavebního práva, aby se rychle stavělo, ale bytů je stále málo a pokud samospráva nestaví, tak my se musíme zamyslet nad tím, jestli nebude stavět stát, a samozřejmě pro některé profese. Tak jak jsme se domluvili s panem ředitelem Motola (Fakultní nemocnice Motol) panem Ludvíkem, který by mohl postavit 800 bytových jednotek pro sestřičky, tak musíme o tom přemýšlet a znovu opakuji, investice to je to nejdůležitější, to je to, kde skutečně můžeme pomoci nahradit spotřebu a export, který je teď samozřejmě ochromený situací s koronavirem.
Takže ještě jednou děkuji panu řediteli Svobodovi, děkuji samozřejmě i firmě Hochtief za realizaci stavby, vypadá to skvěle a veřejnost to uvidí 1. 9. 2020.“

HAVLÍČEK: „Ten úsek je úžasný, skutečně stojí zato si ho projet.“
„Dobrý den, chtěl bych jenom ještě připomenout k těm investicím, že v podstatě 80 % veškerých investic ze státního rozpočtu jsou investice do dopravní infrastruktury prostřednictvím těch dvou klíčových společností (ŘSD a SŽ). A k tomu, co zde bylo řečeno, ještě podotýkám, že v nejbližších dnech přidáme ještě další část investic, která nepůjde do železnic, ale půjde do silnic druhých a třetích tříd, do krajů, takže ten rekord si ještě zvýšíme. V tuto chvíli jsme na 114 miliardách, v době koronavirové krizi jsme to zvedli ze 106,5 mld. Kč na 114 miliard korun, o nějaké 3 miliardy, 4 a půl miliardy korun, o kterých se tady pan premiér zmiňoval. V současnosti tedy ještě přidáme na silnice druhých a třetích tříd.
Co se týče tohoto úseku, tak to je vůbec jedna z nejdůležitějších tratí a investic, které stát připravuje. Mnozí z vás vědí, že se jedná o osm klíčových úseků z Masarykova nádraží až na Kladno, ten první je tedy za námi, respektive ten úplně první je Masarykovo nádraží a za dva roky se začne s jeho kompletní rekonstrukcí, za další dva roky by mělo být hotové, a součástí těch prvních investic a projektů budou Bubny – Výstaviště, a pak paradoxně to půjde od konce, to je ta kladenská část, a logicky mezitím je Veleslavín – Ruzyně – Kladno.
Ten úsek je úžasný, skutečně stojí zato si ho projet. Je to (most přes řeku Vltavu), nepletu-li se, vůbec největší viadukt ve střední Evropě, a také, nepletu-li se, je to po Karlově mostě druhý nejstarší most, je to krásná stavba, zapadá do okolí. HOCHTIEF CZ společně ještě s dalšími dvěma společnostmi odvedl úžasnou práci. Chtěl bych ještě jednou vyzdvihnout práci Správy železnic, s ředitelem Svobodou odvádí výbornou práci a je radost se dívat, že investice do železnice v této oblasti rostou. Význam železnice netřeba skloňovat, myslím, že je tady většina fanoušků z této oblasti, a že to není jenom politická či ideologická záležitost, že to je součást Prahy a nejenom Prahy, ale i železnice, a její význam nepochybně v budoucnosti poroste.“

SVOBODA: „To, co všechno se zažilo na této stavbě, a z toho samozřejmě vyplynulo i odsunutí termínu a samozřejmě i vícenáklady, běžné není, ale zvládlo se to.“
„Co říci do úvodu? V první řadě bych chtěl poděkovat za podporu ze strany státu. Ono to zde zaznělo jak od pana premiéra, tak i od pana ministra, protože bez těch financí by takto náročné stavby nikdy nebyly. Zaznělo zde i to rameno Praha – Kladno, opravdu spousta let to byla jenom vize, a v současné době, a můžete se na to podívat na interaktivní mapě na našich webových stránkách, je to o konkrétních datech. Když pominu Negrelliho viadukt, o kterém bude hovořit pan generální ředitel Hochtief, tak skutečně ty navazující úseky, to je otázka dvou let, že se na nich začne pracovat; ze strany od Kladna v roce 2021, na konci roku bychom také chtěli zahajovat vyhlášením soutěže. Čili jsme před obrovským kusem práce. Máme zde i spoustu problémů ve smyslu jak co nejlépe položit tu stopu tunelu, který v této části bude. Ale věřím, že v říjnu, kdy chceme veřejnosti představit všechny čtyři varianty a doporučit, respektive zdůvodnit tu nej z našeho pohledu, tak věřím, že se zde také pohneme.
Číst si o Negrelliho viaduktu je doslova radost, protože před 170 lety také někdo stříhal pásku, nevím, co bylo v proslovu, bylo Rakousko-Uhersko, nicméně věřím, že dnes jsme tu historii opět napsali pro budoucnost, a o tom tato stavba dle mého názoru je. Takže děkuji za slova, že do budoucna na tu železnici ty peníze půjdou a věřím, že řada z nás bude nadále opouštět silnice, nic proti ŘSD, a bude raději volit vlak. A díky i Hochtiefu, protože pan generální ředitel byl se mnou dost často v kontaktu, a to, co všechno se zažilo na té stavbě, a z toho samozřejmě vyplynulo i odsunutí termínu, a samozřejmě i vícenáklady, tak to běžné není, ale zvládlo se to. Těším se na, jak bylo zmíněno panem premiérem, zahájení školního roku. Měli jsme to skutečně v plánu na Den dětí, že by jezdily parní vlaky, ale to co přišlo mezi celý svět, věřím, že nás opustí do září, a už se těším i na ty usměvavé tváře děcek, protože ty parní vlaky snad je dostanou od facebooku a podobných fenoménů této doby. Díky a hezký den, případně víkend.“

KORANDA: „Ten projekt byl pro nás bezpochyby obrovskou výzvou, protože je to unikátní kombinace rekonstrukce historické památky a současně funkčního dopravního inženýrského díla, které po rekonstrukci musí splňovat veškeré požadavky pro moderní železniční dopravu.“
„Dobrý den, vážený pane premiére, pane ministře, pane generální řediteli. Musím říct, že mi bylo osobně velkým potěšením, že jsem mohl dnes takto významné hosty doprovodit na této symbolické zahajovací cestě na znovu zprovozněném Negrelliho viaduktu. My jsme, tak jak tady bylo několikrát zmíněno, při jedné z inspekčních cest v loňském roce na tehdejší nečekanou výzvu ministra dopravy si s panem generálním ředitelem dali ruku, že ten projekt uvedeme do provozu právě do 1. 6. 2020 a zkrátíme ten termín o jeden měsíc, který už i tak byl velmi napjatý, a jsem nesmírně rád, že se nám to společně podařilo v podstatě k dnešnímu dni a že jsme ten veřejný chlapský slib dodrželi a splnili. Ten projekt byl pro nás bezpochyby obrovskou výzvou, protože je to unikátní kombinace rekonstrukce historické památky a současně funkčního dopravního inženýrského díla, které po rekonstrukci musí splňovat veškeré požadavky pro moderní železniční dopravu. Ten projekt sám o sobě je nejen krásný na pohled, ale je i silnou dominantou této části Prahy. Technicky je tam sto oblouků, které se musely zrekonstruovat, devatenáct oblouků se muselo kompletně rozebrat, a ta rekonstrukce v podstatě připomínala rekonstrukci Karlova mostu, kdy se kámen po kameni rozebíral, pasportoval, opravoval a zase vracel na původní místo, a to je neuvěřitelně složitá práce a všem kolegům i partnerům ve sdružení za to opravdu děkuji. Byla tam odvedena úžasná práce. Ten projekt, nebo respektive ta stavba, bude slavit nějaké výročí, které tady zmiňoval pan generální ředitel. Tehdy ta lhůta výstavby v roce 1847 byla 43 měsíců, my jsme to za 37 měsíců kompletně rozebrali, opravili, znovu složili a uvedli do provozu. Ta stavba bude ještě chvilku pokračovat v těch souvisejících objektech, ale k 1. 6. 2020 jde opravdu do provozu a já za to moc děkuji, že jsme u toho mohli být a přeji úspěšné a bezpečné provozování. Hezký den a děkuji.“

Michael Mareš