Zájem mladých lidí o práci na železnici v posledních letech dramaticky poklesl a železniční podniky se v současné době potýkají s nedostatkem odborníků prakticky ve všech profesích. Perspektivy přitom nejsou nijak růžové. Nejinak je tomu i u bývalých drážních podniků (někdejší Železniční opravny a strojírny – ŽOS), které rovněž pociťují úbytek mladých lidí. Jak to konkrétně vypadá v podniku CZ LOKO Česká Třebová (bývalé ŽOS) zmiňuje v rozhovoru pro časopis Obzor č. 18 předsedkyně ZO OSŽ CZ LOKO Česká Třebová, Magdalena Stránská.

Nedostatek mladých lidí na pozicích specializovaných profesí je v současné době v podnicích železničního opravárenství (a nejen tam) neradostnou zkušeností. Jaký je z vašeho pohledu zájem o práci v železničním opravárenství ze strany mladých lidí?
Podnik v současné době potřebuje nejvíce profese elektrikářů, zámečníků, svářečů a lakýrníků, kteří by ideálně měli být zaměření na železniční profesi. Protože školy s čistě železničním zaměřením již v současné době prakticky neexistují, spolupracuje vedení podniku s partnerskými školami prostřednictvím specializovaného programu, který je určen pro žáky a studenty středních škol, středních odborných učilišť i vysokých škol. Některé z těchto škol mají obory, které jsou zaměřené alespoň z části na problematiku železnice, a právě s těmi se vedení podniku snaží navázat co nejužší spolupráci. Nedostatek zájmu o železnici se však projevuje již na základních školách a s tím souvisí i postupný zánik škol a učilišť s čistě železničním zaměřením.

Jaký je podle vašeho názoru důvod tohoto stavu? Souvisí to snad s výdělkovými možnostmi?
Pokud se týká našeho podniku, dá se říci, že pro studenty přímo po škole jsou nástupní podmínky na výše zmíněných pozicích (elektrikáři, svářeči atd.) velmi dobré. Pokud jsou šikovní a pracovití, velice rychle se jim naskytne možnost mzdového postupu. Lidem, kteří mají zájem a chuť se rozvíjet, dokáže podnik vytvořit kariérní plán s možností postupu na místa technologů či mistrů, či v oblasti servisu. Kariérní a mzdový růst je však dnes, bohužel, považován za jakýsi standard či samozřejmost a zdá se, jakoby mladým lidem trochu vymizela chuť vyniknout a vypracovat se vlastními silami co nejdál. Je to nicméně záležitost velice individuální a stále naštěstí existuje spousta těch, kteří jsou pracovití, chtějí ukázat, co v nich je a jsou také loajální podniku.

Jaká je poptávka po pracovních silách u vašeho podniku a jak podnik řeší případný nedostatek pracovníků?
Nedostatek pracovníků podnik řeší mnoha způsoby a snaží se využít veškerých zdrojů na trhu, včetně pracovníků z personálních agentur, přičemž však nezanedbává investice do náboru a do personálního marketingu. V období prázdnin a dovolených vypomáhají brigádníci, ovšem zdaleka to nestačí. Kvalifikovaných odborníků je stále nedostatek a to navzdory tomu, že podnik mimo jiné nabízí mladým lidem a studentům seznámení s podnikem za pomoci tzv. trainee programu, který zahrnuje podrobné seznámení s prací v podniku.

Co všechno tento program zahrnuje?
Program zahrnuje seznámení s podnikem CZ LOKO prohlídkami našich provozů v České Třebové a v Jihlavě a prezentaci našich oddělení, prezentační jízdy na našich lokomotivách u vybraných zákazníků, dny s vybraným zaměstnancem CZ LOKO. Dále mají studenti možnost zpracování miniprojektu, či workshop zaměřený na měkké dovednosti s profesionálem v oboru. Nejlépe hodnocení účastníci programu obdrží věcnou cenu a také finanční odměnu.

Existuje nějaká možnost, jak by se popsaná situace obrátila k lepšímu?
Obávám se, že v současné době nějaký příliv mladých odborníků do podniků našeho zaměření není na obzoru. Pomohla by snad větší propagace a podpora technického školství, ale tuto záležitost podniky samotné příliš neovlivní. Snad jediná šance pro podniky jako jsme my, je to, že se při blížící se ekonomické krizi trochu takzvaně „pročistí vzduch“ na trhu práce a dostane se k nám více uchazečů z firem, které toto období nepřežijí. Zatím ale nic takového nijak výrazně nepociťujeme, a pokud taková situace přijde, bude jen dočasná.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský