Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý se rozhodl znovu kandidovat na pozici předsedy OSŽ. K tomuto rozhodnutí jej vedla především skutečnost, že realizace některých záměrů, se kterými do funkce předsedy v listopadu 2017 nastupoval, jako například nalezení a prosazení systémového řešení problematiky jízdních výhod, nebo modernizace fungování a výrazně vyšší míra využívání elektronických informačních technologií v činnosti OSŽ, se, a to i z důvodu epidemie a všech komplikací s ní spojených, výrazně zpozdila:

„Jejich dotažení ještě bude vyžadovat hodně času a práce. Jinými slovy, vidím věci tak, že zatím nemám splněno,“ říká v rozhovoru, ve kterém předseda OSŽ odpovídá i na dotazy na jiná témata a který vyjde ve středu 7. 7. 2021 v Obzoru č. 14.

Dopad pandemie COVID-19 byl rozdílný podnik od podniku, největší patrně na České dráhy, ale také na ČD Cargo a Správu železnic epidemie koronaviru silně dolehla. Jak jste na květnovém jednání Republikové rady seniorů (RRS) uvedl, notifikaci návrhu kompenzace ztrát osobním železničním dopravcům za loňskou jarní vlnu epidemie Ministerstvo dopravy ČR zaslalo do Bruselu až letos na konci března! Berete to jako adekvátní reakci?
Pokud se na věc podívám z pohledu největšího českého železničního dopravce v působnosti OSŽ, tedy Českých drah, tak prakticky se věc jeví tak, že na propady v tržbách za jízdné v řádu miliard korun, které jsou přímým důsledkem vládních protiepidemických opatření (podle vyjádření vedení ČD se jedná o propad v tržbách za loňský rok přes 4 mld. Kč) reaguje MD až téměř po roce od počátku epidemie notifikací pomoci do Bruselu v řádu stovek milionů Kč. Nevím, jak měřit míru adekvátnosti takové pomoci, ale je zřejmé, že s drtivou většinou negativních ekonomických dopadů epidemie se budou muset České dráhy vypořádat vlastními silami. Co bych však naopak jako odborář, který především hájí zájmy zaměstnanců, chtěl z vládní pomoci pochválit, je program Antivirus z dílny MPSV. Tento program začal fungoval hned na jaře loňského roku a po celou dobu významně pomáhá zaměstnavatelům, výrazně zasaženým pandemií, včetně železničních dopravců, pokrývat náklady na náhrady mezd zaměstnancům, pro které v důsledku omezování provozu při poklesu poptávky z důvodu protiepidemických opatření dočasně nebylo v zasažených firmách dostatek práce. Jsem přesvědčen, že díky programu Antivirus se podařilo udržet zaměstnání a tím také pravidelný, byť dočasně o něco nižší, příjem u významného množství zaměstnanců, kterým by jinak v průběhu pandemie reálně hrozilo nedobrovolné skončení pracovního poměru.

„Pokud jde o nástroje k potlačení epidemie, osobně věřím očkování a testování,“ to jsou vaše slova rovněž z jednání RRS. Nejste epidemiolog, proč si myslíte, že proočkováním epidemie skončí?
Jak uvádíte, nejsem epidemiolog. Nicméně přes veškeré medializované odborné diskuse o míře účinnosti očkování jednotlivých vakcín vůči novým mutacím nemoci je i pro laika z dosavadních poznatků zřejmé, že očkování velmi výrazně snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci v nemocnicích. A to je určitě velice významná pomoc, kterou očkovaný člověk chrání především sám sebe. Pravidelné plošné testování, ať už v zaměstnání, ve školách nebo pro jiné účely, zase jednoznačně zvyšuje pravděpodobnost dřívějšího zjištění nemoci u konkrétního člověka a uložení povinnosti karantény, což v průměru samozřejmě snižuje počet lidí, které nemocní lidé před zjištěním svého onemocnění stihnou nakazit. Častým absolvováním testů tedy člověk chrání především ostatní. Obě tato opatření, každé jiným způsobem, však výrazně napomáhají snížit počet lidí, kteří nově budou potřebovat intenzivní lékařskou pomoc v nemocnicích. Jinak řečeno, očkování a masové testování plošně snižují rizikovost kontaktů mezi lidmi, což potom umožňuje postupně uvolňovat různé zákazy a omezení činností, které jsou vydávány právě z důvodu potřeby omezování množství mezilidských kontaktů za účelem snížení rizika přenosu nákazy. V tomto smyslu tedy věřím, že očkování a testování nám přinese možnost obnovy většiny před epidemií obvyklých lidských aktivit, neboli návrat do normálního života, byť třeba za podmínky preventivního dodržování některých zvýšených hygienických opatření, jako jsou například roušky, dezinfekce nebo rozestupy tam, kde dochází k častějšímu kontaktu s cizími lidmi.

Blíží se podnikové konference, blíží se sjezd, který je naplánován na březen příštího roku. Budete kandidovat na předsedu OSŽ?
Ano, po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl na pozici předsedy znovu kandidovat, přičemž k tomuto rozhodnutí mne vede především skutečnost, že realizace některých záměrů, se kterými jsem do funkce předsedy v listopadu 2017 nastupoval, jako například nalezení a prosazení systémového řešení problematiky jízdních výhod, nebo modernizace fungování a výrazně vyšší míra využívání elektronických informačních technologií v činnosti OSŽ, se zejména z důvodu epidemie a všech komplikací s ní spojených, i přes nemalé úsilí celé řady kolegů nejen z vedení OSŽ, výrazně zpozdila a jejich dotažení ještě bude vyžadovat hodně času a práce. Jinými slovy, vidím věci tak, že zatím nemám splněno. Druhým a možná ještě důležitějším důvodem tohoto rozhodnutí je potom subjektivní pocit, že po mnoha diskusích je nyní už ve vedení OSŽ v nejdůležitějších věcech v zásadě docela shoda na tom, kudy by se dále mělo OSŽ ubírat, což dává dobré předpoklady pro další pokračování a zlepšování činností našeho odborového sdružení, na kterém bych se rád podílel.

Silné bouřky a tornádo, které se 24. 6. 2021 večer a v noci na pátek 25. 6. 2021 přehnaly jižní Moravou, po sobě zanechaly zmařené lidské životy, stovky zraněných a rozsáhlé materiální škody v řádu miliard korun. Autentické záběry, které kolovaly po sociálních sítích, budily hrůzu. Váš komentář?
Ničivé dopady této události jsou v podmínkách České republiky srovnatelné snad jedině s rozsáhlými povodněmi z let 1997 a 2002. Jménem Odborového sdružení železničářů bych chtěl všem postiženým vyjádřit hlubokou účast s tím, že OSŽ je samozřejmě připraveno v rámci svých ekonomických možností postiženým pomoci a to vyplacením příspěvků z Podpůrného fondu OSŽ.

Jsme na začátku prázdnin, pro mnohé začíná období dovolených, co byste našim čtenářům popřál?
Chtěl bych všem čtenářům popřát samozřejmě především zdraví a dobré vztahy s lidmi doma i v zaměstnání, plynulé pokračování ústupu pandemie a co nejrychlejší návrat normálního způsobu života, a v neposlední řadě určitě také příjemné prožití letní dovolené podle svých představ, kterou si po uplynulém velice náročném roce života s pandemií, plného vynucených kompromisů, improvizací a někdy bohužel také bolestivých lidských ztrát, letos více než kdy jindy určitě zaslouží!

Michael Mareš