Již druhým rokem trápí celý svět epidemie nemoci Covid 19. Nemoc se dotýká všech oblastí lidského života a nevyhýbá se ani dětským táborům. Jak se s epidemiologickými požadavky vyrovnávají v ZO OSŽ DKV Přerov, která vlastní dětský tábor v Čekyni? Musejí se děti smířit s nějakými podstatnými omezeními, nebo lze jejich setkávání vyřešit tak, aby byly plně spokojené? O provozu dětského tábora v loňském i letošním roce hovoří předseda ZV OSŽ DKV Přerov René Vrána.

Dětský tábor v Čekyni u Přerova, jehož vlastníkem je ZV OSŽ DKV Přerov, slouží svému účelu již více než půl století. Jeho provoz zajišťuje společnost DETA, s. r. o. a využít je ho možno od dubna do října nejen pro děti, ale i pro různé společenské akce. Jak se na jeho provozu projevila probíhající covidová epidemie?
Dětský tábor, organizovaný vždy v letních měsících, byl vloni zajištěn za přísných epidemiologických opatření, byla zkrácena doba pobytu z 11 na 7 dní, do tábora neměl přístup nikdo, kromě dětí a jejich vedoucích, všichni prošli nařízenými lékařskými testy. Program byl zajištěn sice pouze v areálu tábora, nicméně děti se ani tak nenudily, i když musely oželet bazén, na jehož provoz bychom finančně nemuseli mít. Díky skvělé organizaci a dodržování všech předepsaných pravidel proběhly všechny tři turnusy bez jakýchkoliv problémů. Velký dík za to patří celému kolektivu společnosti DETA, zvláště pak Josefu Mališkovi a Věře Pavelkové.

Epidemická situace se v posledních týdnech a měsících díky očkování zlepšila, jak tedy bude vypadat letošní sezóna?
Letos je situace příznivější a tak jsme mohli uspořádat jako každý rok dětské dny pro děti zaměstnanců- Den dětí s DPOV, a. s. Využita mohla být všechna hřiště, napuštěn mohl být i bazén - vše za přísných epidemiologických podmínek. Program dětských dnů je pestrý – obsahuje projížďky na koních a na koloběžkách, střelbu ze vzduchovek, agenturu pořádající rozmanitý program pro všechny děti, jakož i hudba k poslechu - tanec totiž zatím není možný. Všichni zúčastnění procházejí testy na covid, kontrola je ze strany hygieny sice přísná, ale všechna pravidla se nám daří dodržovat.

A jaké jsou vyhlídky na letošní dětské tábory?
Pokud se týká prázdnin, letos opět proběhnou tři zkrácené turnusy – osmidenní. Zúčastní se jich třikrát sto dětí, program bude sice poněkud omezen, zejména pokud se týká návštěv různých kulturních či sportovních podniků (muzea, bowling apod.). Děti se ale nudit rozhodně nebudou – plánovaný program pro ně připravili i vedoucí na táboře v jeho nejbližším okolí, včetně ukázky výsadkářů na letišti v Tovačově. Tam i zpět děti dojedou objednaným autobusem. Netřeba již dodávat, že vše proběhne za přísných epidemiologických opatření.

Čekyňský tábor je znám také svým programem pro handicapované osoby. Bude tento program zajištěn i letos?
Ano, zatímco dětské táborové turnusy proběhnou během měsíce července, v srpnu bude tábor patřit handicapovaným. Vloni tento program bylo možné uskutečnit pouze omezeně, letos zde však oslavíme dvacetileté trvání těchto pobytů. Pevně věřím, že vše dobře dopadne, udělali jsme pro to ve spolupráci s vedením naší společnosti maximum.

Zajistit provoz areálu určitě vyžaduje dostatečné finanční zajištění. Kromě příjmů z pronájmů tábora na společenské i soukromé akce máte také pravidelné sponzory. Jaká je situace v tomto ohledu letos?
Právě společenské a soukromé akce musely být z důvodu epidemie odřeknuty, čerpali jsme jako náhradu vládní programy na Covid. I tak jsme ovšem museli sáhnout na naše úspory na nepředvídané výdaje. Předloňské sucho a kůrovec způsobily úhyn všech smrků v areálu tábora, zakoupili jsme proto čtyřicet nových vzrostlých stromů – javorů, které nebudou tak ohroženy jako smrky. Takže nejen Covid, ale i sucho nás potrápilo, nicméně – držíme se, dluhy nemáme a věříme, že se brzy vše vrátí do starých kolejí.

Chystáte ještě nějaké další akce pro OSŽ?
Před dvěma lety jsme zorganizovali míčový turnaj pro depa Českých drah ve spolupráci s Ústředím OSŽ a hodláme v něm pokračovat. Snad již příští rok by se mohlo vše podařit a z turnaje by se mohla stát pravidelná tradice. Je to akce pro cca dvě stovky lidí, hrát se bude nohejbal, smíšený volejbal a 24 hodinový šipkový turnaj pro všechny zúčastněné včetně hostů, organizaci máme zajištěnou takříkajíc „na stříbrném podnose“ včetně návozu i odjezdu, stravování a ubytování. Snad nám to již nic podobného jako Covid nezhatí.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Čáslavský