Hodnocení Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022 u Správy železnic je vesměs kladné, navzdory původnímu návrhu zaměstnavatele je výsledkem zachování většiny důležitých benefitů, říká v rozhovoru, který vyšel v pondělí 24. 1. 2022 v Obzoru č. 2/2022 Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic.

Jak zpětně hodnotíte kolektivní smlouvu u Správy železnic, v níž jste se se zaměstnavatelem dohodli na 5% nárůstu mezd, zvlášť teď, když podle prognóz bude inflace atakovat 10 %?
Hodnocení podpisu PKS SŽ na rok 2022 je vesměs kladné, protože navzdory původnímu návrhu zaměstnavatele je výsledkem zachování většiny důležitých benefitů a vylepšení ve mzdové oblasti v nárůstu tarifních stupňů, zvýšení objemu mzdových prostředků k poskytování výkonové odměny a zvýšení odměny při krátké směně a nástupu na směnu v noci. V kolektivní smlouvě je ustanovení o možnosti obou smluvních stran vyvolat v době platnosti PKS jednání a navrhnout změnu.

V pondělí 10. 1. 2022 proběhlo v Praze první a zároveň poslední školení k PKS SŽ 2022, které proběhlo prezenční formou, další už s ohledem na epidemii se budou konat prostřednictvím MS Teams, nakolik je to pro vás komplikace? Předpokládám, že pro odboráře je osobní kontakt nejlepší možné řešení…
Ano, pro nás, jako vedení PV, je také důležitý osobní kontakt, ale když sledujeme vývoj epidemie v ČR, tak chceme přistupovat k jednáním zodpovědně a zbytečně nezadávat možnou příčinu onemocnění zaměstnanců Správy železnic. Není pro nás žádnou komplikací provádět jednání prostřednictvím MS Teams a musím konstatovat, že se na konání aktivů touto formou může přihlásit více posluchačů, než by nám umožňovala kapacita jednacích místností. Myslím si, že je lepší uskutečnit jednání touto formou než nedělat nic.

V pondělí 17. 1. 2022, před uzávěrkou Obzoru č. 2/2022, proběhlo první ze dvou on-line školení k PKS. V čem bylo jiné než to předchozí, konané prezenční formou? A jak jej zpětně hodnotíte?
Věřil jsem, že se zúčastní větší počet účastníků, bylo přihlášeno 21 posluchačů. Ve srovnání s prezenční formou mám pocit, že účastníci málo diskutují i vznášejí málo dotazů. Jinak jak co do náplně jednání a seznamování se změnami v PKS, tak i co do zásad FKSP, školení hodnotím kladně.

Na každém jednání Představenstva OSŽ či Ústředí OSŽ informujete o složitém vyjednávání nad některými spornými body. Konkrétně například zaznělo, že zatím jste nedospěli k dohodě ani u Rámcových, ani u Centrálních zásad FKSP, a že pokračovat na toto téma budete 14. 1. 2022. Už jste se někam pohnuli?
Tady musím konstatovat, že na zmiňovaném jednání 14. 1. 2022 došlo k dohodě nad Rámcovými zásadami FKSP a Zásadami C–FKSP pro rok 2022. Po několika dlouhých společných jednáních zástupců odborových centrál a zástupců zaměstnavatele (SŽ), která jsme vedli od října 2021, jsme nakonec došli ke shodě nad konečnou verzí obou dokumentů, platných pro rok 2022.

Zaměstnavatel ustoupil od záměru zavést tzv. Kartu zaměstnance, chce ale vytvořit pracovní skupinu s cílem Kartu zaměstnance aktivovat k 1. 1. 2023, jak se k tomuto institutu stavíte?
Ze strany Podnikového výboru OSŽ SŽ není žádný problém s vytvořením pracovní skupiny, která dostatečně a důkladně prodiskutuje tento záměr, kdy budou jasně stanoveny podmínky, možnosti a využití ve prospěch zaměstnanců SŽ. Je to návrh zaměstnavatele a je potřeba mít čas na jeho možnou realizaci.

Michael Mareš