Školení ke kolektivní smlouvě Českých drah byla zahájena v pátek 23. ledna v Přerově a pokračovala v pondělí 26. ledna v Brně. Zástupci vedení Podnikového výboru OSŽ při ČD (Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb a Věra Nečasová), na těchto školeních vysvětlili změny v nové podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah a zásady Sociálního fondu pro rok 2015.

Následovaly informace o změnách v pracovněprávních předpisech, právní pomoci členům OSŽ a Podpůrném fondu OSŽ, které podali zástupci Ekonomicko-sociálního oddělení (ESO) OSŽ–Ú. Své místo měly i informace o jízdních výhodách a závěrečná část patřila diskusi, v níž byly zodpovězeny konkrétní dotazy, týkající se nejen změn v kolektivní smlouvě ČD, ale i jiných souvisejících témat, která v současné době zajímají zaměstnance ČD.

Školení v Přerově se zúčastnilo 38 předsedů ZO OSŽ nebo jejich zástupců z oblasti severní a střední Moravy a Slezska. Stejný počet účastníků se prezentoval rovněž na školení v Brně, kam přijeli zástupci ZO OSŽ z jižní Moravy a z oblasti Vysočiny. Svědčí to o zájmu o tato školení, neboť omluveno bylo jen několik jedinců.

V úvodním vystoupení na obou zmíněných školeních vysvětlil Vladislav Vokoun postupně všechny změny v nové PKS, přičemž se zmínil mimo jiné také o tarifních změnách, které jsou v platnosti od 1. 1. 2015. Konstatoval přitom, že vyjednávání nad některými články kolektivní smlouvy byla někdy složitá, přičemž velice důležitá pro zdar vyjednávání byla dohoda všech odborových centrál, působících na Českých drahách, jichž je v současné době jedenáct. „V některých případech byla vyjednávání mezi odborovými centrálami složitější, než samotné vyjednávání se zaměstnavatelem,“ připomněl Vokoun.

Na slova Vladislava Vokouna navázala tajemnice PV OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová, která vysvětlila zásady rozpočtu sociálního fondu, přičemž zdůraznila, že v letošním roce bylo dohodnuto rozdělení prostředků ve výši asi 1200 korun na zaměstnance. „Je velice důležité, aby přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v co nejvyšší možné míře, v ideálním případě až do nuly, aby zbytečně v závěru roku nepropadly,“ připomněla Nečasová.

Tajemník PV OSŽ Antonín Leitgeb popsal v této souvislosti změny, týkající se vzniku nové organizační jednotky Zákaznický personál (ZAP), která od 1. října 2014 nahradila dosavadní jednotky VDOD a RCVD. „Prostředky určené do těchto organizačních jednotek byly po jejich sloučení převedeny do ZAP a rozhodně nebudou kráceny,“ zdůraznil.

V diskusi odpověděli přítomní členové PV OSŽ při ČD na dotazy přítomných zástupců ZO. Vladislav Vokoun zodpověděl například otázku, která je v současné době v popředí pozornosti a týká se převodu budov od ČD k SŽDC. „V současné době je tato záležitost projednávána v Bruselu, přičemž se řeší otázka výše ceny za tyto nemovitosti. Odhaduji, že koncem března by mohla být tato otázka vyřešena, načež ve druhém pololetí roku by mohlo dojít k realizaci,“ řekl Vokoun.

Další z řady školení o PKS Českých drah proběhne 27. ledna v Praze a následovat budou školení v Českých Budějovicích (29. 1.), Pardubicích (30. 1.) a Plzni, kde budou tato školení ukončena 6. února.

Miroslav Čáslavský