Až do roku 1993 existovalo tehdejší Střední odborné učiliště železniční v Krnově, které sídlilo v těsné blízkosti krnovského nádraží a tehdejšího lokomotivního depa. Kromě dopravních oborů zde byl vyučován i obor mechanik kolejových vozidel, jehož absolventi nacházeli uplatnění u ČSD, později ČD, v tehdejších lokomotivních a vozových depech (dnes souhrnně depa kolejových vozidel - DKV).

V současné době je toto učiliště, podobně jako jiná podobná v celé republice, zrušeno a v jeho prostorách dnes sídlí Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu. Stále více se přitom začíná projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro opravy kolejových vozidel v depech kolejových vozidel Českých drah.

„Jen v naši výkonné jednotce odcházejí letos do důchodu nejméně čtyři kvalifikovaní opraváři kolejových vozidel – náhrada za ně však není žádná,“říká předseda ZO OSŽ DKV Olomouc Martin Zatloukal. Jak dále dodává, podobný trend existuje již několik let a to nejen v olomouckém depu. „Pro otázky opravárenství byla vytvořena komise s celostátní působností, v níž řešíme problémy, které tento generační problém přináší,“ konstatuje Martin Zatloukal, který je jedním ze členů této komise a problematiku opravárenství velice dobře zná, neboť sám se v roce 1993 na výše zmíněném odborném učilišti vyučil jako mechanik kolejových vozidel pro motorové lokomotivy a motorové vozy. Vzdělání si později doplnil maturitou v oboru provozní technika.

Vyřešit otázku nedostatku opravářů kolejových vozidel je více než nutné, neboť bez pravidelné údržby kolejových vozidel by se provoz na Českých drahách nepochybně zcela zastavil. Práci, kterou je třeba udělat, vykonávají mechanici DKV Olomouc v menším počtu než dřív, což je důsledek výše popsaného generačního problému. Na kvalitě se to sice zatím neprojevuje, ale nebude-li se tato situace řešit, může dojít k problémům. „Získat dnes kvalitního mechanika nebo elektromechanika na údržbu kolejových vozidel je dosti složité. Potřebuje totiž kromě patřičného vzdělání také potřebnou praxi na železnici, ochotu vykonávat práci, která se mnohým může zdát třeba i málo placená a nepochybně také lásku k železnici, která se mnohde přenáší z generace na generaci,“ konstatuje Zatloukal.

Kromě mechaniků-správkařů, kteří se starají o pravidelnou údržbu kolejových vozidel, stoupá v DKV Olomouc (ale nepochybně i v jiných depech Českých drah) poptávka mimo jiné také po profesi elektronik, což jsou zaměstnanci, mající na starosti bezchybnou činnost elektronických zařízení na lokomotivách či moderních motorových a elektrických soupravách (Shark, Panter atd.). „Elektronici mají na starost také údržbu informačních systémů v osobních vozech, které jsou touto technikou vybavována ve stále větší míře,“ dodává Zatloukal.

Určitou naději, že se situace v popsané oblasti začne měnit k lepšímu, je fakt, že v příštím školním roce bude ve Střední škole technické a obchodní v Kosinově ulici v Olomouci (dříve rovněž železniční učiliště) otevřen obor zámečník kolejových vozidel. „To by mohlo v následujících letech pomoci v téměř kritické personální situaci u funkce opravář kolejových vozidel,“ dodává závěrem Martin Zatloukal.

Miroslav Čáslavský