Laboratoř jako určitá forma prevence, i tak by se mohl ve stručnosti popsat důvod existence tribotechnických laboratoří Českých drah.


Navštívili jsme Tribotechnickou laboratoř Provozní jednotky Trutnov (DKV Česká Třebová)
V rámci akciové společnosti České dráhy, konkrétně v každém z pěti DKV, fungují zhruba tři nebo čtyři (většinou tam, kde má DKV provozní jednotky). Celkem jich je v republice pětadvacet, další laboratoře pak má i společnost ČD Cargo. „Děláme rozbory motorových olejů, chladicích kapalin, nafty, případně elektrolytů," vypráví laborantka Iva Holzknechtová z Trutnova. Tamní laboratoř patří pod DKV Česká Třebová a je jednou ze čtyř laboratoří tohoto depa (Česká Třebová, Pardubice, Trutnov, Liberec).
Smysl práce tribotechnické laboratoře je v podstatě jednoduchý – důkladným rozborem provozních hmot předejít následným škodám. V motorovém oleji lze totiž při podrobném rozboru najít „signály" možných budoucích provozních problémů. „Například při změně viskozity oleje dochází k nedostatečnému mazání a hrozí zadření motoru. Varovným signálem může být i přítomnost mechanických nečistot či prachu v oleji," vysvětluje Iva Holzknechtová. „Když se ale na to přijde brzo a olej se včas vymění, tak se předejde zadření motoru. A právě díky laboratoři jsme to schopny odhalit včas. Je to určitá forma prevence. Vždyť taková výměna motoru, to jsou statisícové částky."
Podobně jako se dělají rozbory motorových olejů, kontrolují se i ostatní provozní kapaliny, a to i ty, které se nakupují – tedy takzvaně na vstupu. „Podařilo se nám zachytit naftu, která nevyhovovala parametrům. Tak jednou za dva, za tři roky se stane, že přijde v cisterně nevyhovující nafta. Je s tím spojena spousta papírování," říká dále Iva Holzknechtová a dodává, že obecně platí, že není olej jako olej a nafta jako nafta. „Rozdíly v kvalitě jsou někdy opravdu velké. Například jsme tady zkoušeli olej od jedné známé nadnárodní firmy a při kontrole vůbec neobstál."
Co se týče chladicích kapalin, tak se kontroluje hlavně Fridex, ale měří se i kvalita vody, která se dává do chladicích okruhů. V laboratoři se pak průběžně sledují proběhy kilometrů (každá lokomotiva či motorový vůz má svůj olejový list, kde se podrobně sleduje, jak se mění kvalita oleje v motoru podle naježděných kilometrů). Protože olej po určité době ztrácí svoje mazací schopnosti, je nutné detailně sledovat několik parametrů, aby se zamezilo poškození motoru. „Jakmile zjistíme ztrátu viskozity, dáváme signál opravářům, aby vyměnili olej. Je to velice složitá problematika, která ale má své ekonomické opodstatnění," konstatuje Iva Holzknechtová.
Pro podrobnější a tím i detailnější typy rozborů slouží oblastní chemická laboratoř v Mostě „Tam navíc mají k dispozici například atomový spektrofotometr, na kterém mohou zjišťovat už i malinké částečky mědi či jiných kovů v oleji." Kromě kontroly pohonných a mazacích hmot se v Trutnově kontrolují i chladicí média. „U nich sledujeme především jejich kvalitu, protože zhruba jednou za tři roky se musí do nich přidávat určité přísady," popisuje Iva Holzknechtová další činnosti trutnovské laboratoře. „Z mého hlediska si myslím, že jsme schopni svojí prací ušetřit nemalé peníze. Je to jako každá jiná prevence." O tom, že jejich činnost není bezvýznamná, svědčí fakt, že třikrát, čtyřikrát do týdne v laboratoři zjistí nějaký nedostatek.
A na závěr trochu z jiného soudku. I letos v září se bude v Trutnově konat tradiční Den železničářů, jakýsi den otevřených dveří ve zdejší Provozní jednotce spojený s jízdami parních vlaků. „Děláme to zadarmo, z nadšení a ve svém osobním volnu a musím říct, že návštěvy jsou rok od roku vyšší. Vloni jsme už tady měli 5200 návštěvníků," říká Iva Holzknechtová, která chce touto cestou svým kolegům poděkovat za to, co v minulosti pro prezentaci trutnovské Provozní jednotky udělali. „Stále ještě to nadšení v lidech je, klidně by se na to mohli vykašlat. Kdo dneska dělá něco ve svém osobním volnu a zadarmo?" dodává závěrem.
Michael Mareš