Režijní jízdenky versus výběrová řízení, to bylo hlavní téma jednání představenstva OSŽ, které zasedalo v úterý 10. 11. 2015 v pražských Vysočanech v sídle OSŽ a které se mimo jiné zabývalo i záměrem ministra dopravy (jak bylo nedávno prezentováno v Mladé frontě DNES) režijní jízdenky zrušit. Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša na jednání představenstva znovu zopakoval, že snaha o zrušení režijních jízdenek je pokusem o ukončení sociálního smíru na železnici.

Představenstvo po více než hodinové diskusi došlo k závěru, že není důvod cokoliv na dohodě uzavřené v roce 2012 s ministrem dopravy Pavlem Dobešem měnit, toto memorandum řeší režijní výhody až do konce roku 2017. „Následující dva roky tedy poskytují dostatečný časový prostor k řešení situace,“ uvedl Jaroslav Pejša s tím, že OSŽ nevidí řešení ani v překotné změně zákona č. 77/2002 Sb., protože by to mohlo poškodit železniční dopravu v zemi. Jinými slovy, představenstvo OSŽ trvá na dodržení memoranda z roku 2012, kterým bylo stanoveno, že po dobu tří let (2013, 2014, 2015) bude postupně zvyšován tarif režijních jízdenek a od roku 2015 do roku 2017 se tarif již měnit nebude, což ostatně následně svým podpisem stvrdil i ministr dopravy Antonín Prachař.
Představenstvo OSŽ se na jednání shodlo, že v žádném případě „nepodporuje rychlá rozhodnutí, která vedou k chaosu a destabilizují železnici“. Členové Představenstva OSŽ se v této souvislosti podivovali nad tím, že jsou vynášeny (a následně Mladou frontou DNES zveřejňovány) přesné informace o počtu režijních jízdenek. „Jedná se pravděpodobně o vyzrazení obchodního tajemství firmy, což je vědomým poškozením podniku. Někdo by za to měl nést odpovědnost,“ prohlásil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša a dodal: „Domnívám se, že někdo ze současného managementu tak poškozuje železniční dopravu v ČR.“
Představenstvo výše uvedené informace považuje za natolik vážné, že se jimi bude na svém pravidelném zasedání v úterý 24. listopadu 2015 zabývat i nejvyšší volený orgán mezi sjezdy – Ústředí OSŽ.


Michael Mareš