Jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., které se konalo v sídle OSŽ 11. 11. 2015, se zúčastnil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, jemuž také patřilo první slovo po otevření bodu „informace ze zásadních jednání“. Předseda OSŽ uvedl, že jedním z hlavních problémů, kterými se vedení OSŽ v poslední době zabývá, je útok na zaměstnanecké režijní výhody. Připomněl, že režijní výhody jsou až do konce roku 2017 zaručeny memorandem. O dalším postupu OSŽ v této záležitosti bude jednat Ústředí OSŽ dne 24. 11. 2015.

Předseda PV ČD Cargo Radek Nekola informoval o kolektivním vyjednávání u této dceřiné společnosti Českých drah, která však dostala od zaměstnavatele mnohem méně vstřícný návrh kolektivní smlouvy, než jaký předložila kolektivním vyjednavačům „matka“ - ČD, a. s. O vývoji kolektivního vyjednávání průběžně informujeme na webových stránkách OSŽ (www.osz.org).
Hostem jednání podnikového výboru byl JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s. Ten nejprve vysvětlil nejasnosti kolem Katalogu prací, který byl dán odborům k připomínkování. Ujistil členy podnikového výboru, že jde jen o úpravu z důvodu velkého množství již realizovaných organizačních změn v rámci celých Českých drah (viz návrh 5. změny Katalogu prací ČD, a. s., s předpokládanou účinností od 1. 1. 2016); nebudou to tedy žádné úpravy, které by měly vliv na přeřazování či odměňování pracovníků. Jak dále zdůraznil, při těchto úpravách se v žádném případě nebude jednat o přeřazování některých profesí do vyšších kategorií (obsahem změny je aktualizace stávajících zaměstnání s ohledem na organizační změny a vývoj technologií a techniky, respektive zrušení zaměstnání již nepoužívaných a zavedení nových zaměstnání; účelem změny naopak není vyvolat rozsáhlé změny v tarifním zařazení zaměstnanců – v tomto směru by mělo být víceméně zachováno status quo).
Dále se JUDr. Veselý zmínil o očekávaném převodu nemovitostí Českých drah k SŽDC. Zdůraznil, že je si vědom, že příslušní zaměstnanci dlouhodobě žijí v nejistotě, vláda však o převodu dosud nerozhodla. Dále upozornil na to, že po převodu majetku budou převedení zaměstnanci po celý rok 2016 kryti kolektivní smlouvou Českých drah, a co se týká FKSP u SŽDC, budou jej moci čerpat v rozsahu Sociálního fondu Českých drah.
Předseda OSŽ Bc. Pejša upozornil na problematiku nízkého mzdového ocenění řemeslníků DPOV, což činí v opravárenství velké potíže, neboť je těžké za těchto podmínek získat kvalifikované pracovníky, a DPOV často řeší jejich nedostatek agenturními pracovníky. Zdůraznil, že tuto otázku je třeba vyřešit ještě před případnou reorganizací opravárenství. Dále připomněl požadavek OSŽ najít způsob identifikace strojvedoucích, aby se zamezilo jejich přetížení při případné práci pro další firmy, což by mohlo vést až k ohrožení bezpečnosti dopravy.
Člen PV Martin Janeček upozornil na dlouhodobě - a stále marně - kritizovanou nepřipravenost Českých drah na zvýšený nápor cestujících o svátcích, nebo při některých kulturních či sportovních akcích. Jako příklad z poslední doby uvedl koncert Madonny v O2 Aréně, na nějž České dráhy nijak nereagovaly. O zařazení posilových vozů rozhodly ČD až na poslední chvíli – a tak jako mnohokrát v minulosti – až na upozornění zaměstnanců. Jak dodal Martin Janeček, České dráhy umí přemýšlet o tom, jak šetřit, ale příliš se nezabývají tím, jak mohou vydělat.
Tajemnice PV Věra Nečasová se zmínila o pilotním projektu k restrukturalizaci opravárenství, který má začít v Plzni. Jak uvedla, z opravárenských pracovišť přicházejí signály o tom, že se u nich chystá restrukturalizace, přestože dosud nebylo s odbory nic projednáno. Údajně mají vzniknout tři dopravní centra a pět provozních jednotek. JUDr. Veselý uvedl, že se nejprve musí provést analýza pilotního projektu, pak je třeba ji vyhodnotit a provést závěr. Sám pilotní projekt ještě neznamená, že se bude realizovat, jak zdůraznil.
V usnesení, které podnikový výbor přijal na závěr svého zasedání, se kromě již zmíněné nepřipravenosti ČD na mimořádnosti objevila i výtka na špatnou komunikaci Odboru 12 se sociálními partnery. Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., proto vyzve Představenstvo Českých drah, aby zamezilo odboru 12 v šíření poplašné zprávy o údajné nadbytečnosti zaměstnanců v DKV.
Zdeňka Sládková