Mimo jiné i toto řekl v další části jednání Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., (více v článku První společné jednání obou Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., zástupců za infrastrukturu a řízení provozu na Seči) a v úvodu svého vystoupení předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša ve čtvrtek 12. listopadu večer na jednání spojených Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., na Seči.

Jednání se účastnilo na 85 členů OSŽ, zaměstnanců SŽDC infrastruktury a řízení provozu. „Každý z vás si chce ujasnit, jaké názory na dnešní situaci mají jeho kolegové. Při svém vstupu jsem slyšel část diskuse ke kolektivní smlouvě, což je jistě pro vás v této chvíli prioritní věc,“ řekl Jaroslav Pejša. Dále hovořil o dohodě uzavřené s předchozími ministry dopravy ve vztahu k tzv. režijním jízdenkám. „Pokud budu předsedou OSŽ, tak ta dohoda bude platit. Máme dva roky na to, abychom našli řešení, co bude od roku 2018,“ uzavřel tuto informaci předseda OSŽ Bc. Pejša.
Následovala řada informací, které se mimo jiné týkaly rozhodnutí ÚOHS ve věci zrušení výběrového řízení na provozování osobní dopravy na trati Plzeň - Most a záměru ČD na zavedení místenek pro uživatele režijních jízdenek nulové hodnoty na trati mezi Prahou a Ostravou. „Po skončení jednání zůstávám mezi vámi a je řada věcí, které bychom si měli dnes vyjasnit, proto očekávám vaše názory,“ řekl předseda OSŽ. Následovala diskuse, ve které přítomní reagovali zejména na již v tisku zveřejněné informace o návrhu na zrušení jízdních výhod zaměstnancům státní organizace SŽDC, kde tyto režijní jízdenky má třicet tisíc uživatelů (včetně rodinných příslušníků). Převažovaly názory preferující jednání a vyjadřující souhlas s dosavadními kroky vedení OSŽ. V další části jednání pak předseda Podnikového výboru OSŽ při SŽDC Mgr. Martin Malý popsal podrobně stav kolektivního vyjednávání, návrhy odborových centrál do kolektivní smlouvy pro rok 2016, a také rozpory, které trvají. O stavu kolektivního jednání pravidelně informují i webové stránky v rubrice Podnikového výboru OSŽ SŽDC. Téměř závěrečná část jednání večera pak patřila zástupcům hospodářského vedení SŽDC - řediteli personálního odboru GŘ SŽDC Ing. Pavlu Kouckému, Ing. Haně Kohoutové a Ing. Evženu Pospíšilovi. Ing. Koucký, obdobně jako Martin Malý, opět ze svého pohledu zopakoval, jaký je stav kolektivního vyjednávání, informoval o přijetí 410 nových zaměstnanců k SŽDC s tím, že jsou téměř rovnoměrně pokryty potřeby jednotlivých Oblastních ředitelství s výjimkou Ústí nad Labem, kde je „podstav“ 16 zaměstnanců. Ing. Pospíšil hovořil o elektronických výplatních páskách zaměstnanců a problematice přístupu ze služebních počítačů. Zazněly dotazy na přesčasovou práci v příštím roce a používání GPS navigace u služebních aut. Na úplný závěr jednání pak požádal Martin Malý o doporučující mandát pro kolektivní vyjednavače a vyjmenoval priority, které by měly být pro vyjednavače závazné. Mezi ně patří mimo jiné nepodkročení stávající PKS, preferenci nárůstu tarifních mezd, navýšení objemu mezd pro výkonové odměny, zlepšení postavení zaměstnanců při ztrátě zdravotní způsobilosti, návrat ozdravných pobytů pro některá povolání zaměstnanců infrastruktury. Po diskusi bylo toto usnesení naprostou většinou přítomných členů obou Republikových rad přijato. Vzhledem k pokročilé večerní hodině muselo být jednání ukončeno, ale jak předseda OSŽ Pejša slíbil, měla pak řada účastníků možnost s ním ještě dlouho diskutovat.


Miroslav Gloss