Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., pokračovalo ve čtvrtek 8. června v krkonošském hotelu Oddech. Řízení se za účasti předsedy PV Vladislava Vokouna a tajemníka PV Antonína Leitgeba ujala tajemnice PV Věra Nečasová. Úvodem se podnikový výbor zabýval usnesením Představenstva OSŽ k náplni a úrovni školení nově zvolených předsedů a hospodářů ZO OSŽ. Tajemník PV Antonín Leitgeb vyzval přítomné členy PV, aby ve svých ZO OSŽ od účastníků školení zjistili připomínky a náměty ke školení a zaslali je na ústředí do 31. 8. 2017. K této problematice se poté rozpoutala diskuse, v níž zazněl i návrh z pléna, aby byla některá školení nabídnuta odborným nezávislým firmám.

Členové podnikového výboru dále vyslechli informaci Miroslava Vorka (předsedy ZO OSŽ DKV Bohumín), člena pracovní komise OOPP, která se zabývala vyhodnocením pilotního projektu nových zimních reflexních pracovních bund pro vozmistry a posunovače. Zaměstnavatel předložil stanovisko dodavatele této oděvní součásti, ke které se podnikový výbor vyjádří v požadovaném termínu. A dále Miroslav Vorek informoval o požadavku na zavedení termoprádla pro provozní profese do vzorového seznamu OOPP a o aktualizaci tohoto seznamu.

Dalším bodem jednání pracovní skupiny OOPP byla informace, že se odboru 16 GŘ ČD, a. s., nepodařilo zajistit smluvní čistírny na údržbu výstrojních součástí. Zástupci OSŽ na základě této informace požadují navýšení příspěvku na údržbu stejnokroje, jak uvedl Martin Janeček (předseda ZO OSŽ Praha hl. n.). Pracovní skupina se shodla na vylepšování stávající kolekce výstrojních součástí a nebude podporovat další nově navržené uniformy odborem 16 GŘ ČD. Jedním z důvodů tohoto rozhodnutí je, že stávající kolekcí nejsou dosud vybaveni všichni zaměstnanci ČD. Dalším důvodem, rozhodně ne nepodstatným, je i finanční náročnost nové kolekce.

Jak konstatoval předseda PV Vladislav Vokoun, po několikaletém úsilí OSŽ se podařilo prosadit výstavbu služebních přechodů pro zaměstnance ve stanicích, v nichž jsou zřízeny nástupištní hrany se zvýšenou výškou nad temenem kolejnice. „První takto upravené přechody se objevily ve stanicích Olomouc a Havlíčkův Brod. Doufejme, že další na sebe nenechají dlouho čekat,“ dodal Vokoun.

Tajemnice Věra Nečasová informovala členy podnikového výboru o aktuální situaci v oblasti sociálního fondu. V závěru jednání pak proběhla podrobná diskuse týkající se bezpečnosti vlakových čet, které jsou stále častěji napadány ze strany neukázněných cestujících, a to nejen verbálně, ale i fyzicky. Jedná se převážně o velké příměstské aglomerace. S tímto problémem se setkávají i kolegové ze zahraničí, jak zaznívá při jednání ETF v Bruselu.
„Zájemce o práci průvodčích a vlakvedoucích to odrazuje, například jen v obvodu ZAP Praha se letos dostavilo k pohovorům několik stovek zájemců. Mnozí nově přijatí zaměstnanci ale odešli ve zkušební době právě z těchto důvodů,“ konstatoval závěrem Martin Janeček.

Miroslav Čáslavský