(FOTOREPORTÁŽ) Cílem projektu Modernizace železniční stanice Karlovy Vary (který je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Doprava) je zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zlepšení operativního řízení. Předmětem projektu je výstavba nové výpravní budovy železniční stanice Karlovy Vary, která zajistí dostatečnou kapacitu pro odbavení cestujících a zároveň zázemí pro řízení dopravy a správu stanice. V rámci modernizace železniční stanice budou vybudována nová nástupiště včetně zastřešení, mimoúrovňový přístup cestujících pak zajistí nový podchod. V současnosti již je hlavní budova dokončena (odbavení cestujících probíhá již v nové hale železniční stanice Karlovy Vary), pracuje se ještě na staniční části. Cestující nyní musí složitě procházet staveništěm, od osobních pokladen k provizornímu nástupišti to je několik set metrů, to po dokončení nástupišť odpadne.

Důvodem modernizace železniční stanice byl především nevyhovující stav nástupišť a přístřešků a také zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Stavba staniční části zahrnuje rekonstrukci 1. a 2. nástupiště, výstavbu podchodu a úpravu železničního svršku a spodku, staničního zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a dalších návazných zařízení. Součástí stavby je i sanace železničního spodku (21 800 m2), demontáž a montáž kolejí (8833 m), nové trakční vedení (16 560 m), nový podchod (29 m), vybudování vnějšího nástupiště u výpravní budovy (250 m), ostrovního nástupiště (250 m) a 46 osvětlovacích stožárů a věží. Termín realizace této stavby je od března 2017 do června 2018 s předpokládaným dokončením podchodu letos v listopadu. Objednatelem stavby je SŽDC, zhotovitelem společnost STRABAG Rail, a. s.
Michael Mareš, snímky stav červenec 2017