Ke svému pravidelnému zasedání se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešlo - netradičně v pondělí - 18. 9. 2017 Ústředí OSŽ. Jednání, které bylo mimo jiné věnováno přípravám podzimního sjezdu OSŽ, moderoval předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Po kontrole plnění úkolů (kontroloval se například Návrh personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017, Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ za I. pololetí roku 2017, či Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2017) následovaly Informace ze zásadních jednání, především k zaměstnaneckým jízdním výhodám. „Jednat o tom budeme odpoledne s ostatními odborovými centrálami, co víme, tak všichni zastávají stejné stanovisko jako my,“ řekl předseda Pejša a dodal: „Stanovisko ČD, a. s., (k Memorandu) jsme zatím neobdrželi, zítra na Dozorčí radě ČD, a. s., vyzvu zástupce Českých drah, aby nás s tímto návrhem seznámili.“ Podle Jaroslava Pejši je stanovisko OSŽ neměnné, i když „někteří tvrdí, že bychom měli být důraznější s ohledem na to, že učitelé dostanou přidáno (od 1. 11.) 15 % a státní zaměstnanci 10 %“. „Myslím si, že pro to ještě prostor bude. Jak totiž dopadneme s jízdními výhodami, tak budeme úspěšní i v ostatních záležitostech,“ zopakoval předseda.

Mgr. Martin Malý (místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC) poté doplnil informace o dění u SŽDC s tím, že po schůzce 22. srpna na SŽDC zaslaly ČD, a. s., svoji představu „příspěvku SŽDC na náklady systému zaměstnaneckého jízdného, a od té doby se na bázi tohoto návrhu stále jedná“.Jinak podnikový výbor (PV) máme příští týden a důležitým tématem bude příprava kolektivního vyjednávání i vzhledem k nárůstům mezd u učitelů a státních zaměstnanců.“ Martin Malý připomněl i čerpání 200 poukazů na ozdravné pobyty od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR pro zaměstnance na vytížených pracovištích. „Zatím je vyčerpáno cca 120 poukazů, do konce měsíce to vyhodnotíme a upravíme kritéria pro dočerpání.“

Místopředseda OSŽ a předseda NeRV Miroslav Novotný informoval o zahájení kolektivního vyjednávání u Dopravního zdravotnictví („Nastínili jsme naše představy v oblasti benefitů a nárůstu mezd.“) a o probíhajícím jednání na Trillexu ČR (Vogtlandbahn GmbH) ve věci založení ZO OSŽ. „V současnosti tam funguje pouze organizace Federace strojvůdců, s níž jsou někteří zaměstnanci nespokojeni, a z toho důvodu chtějí, aby tady byla založena i odborová organizace pod hlavičkou OSŽ,“ zdůraznil a doplnil i informace o odpoledním „kulatém stolu“ na téma sociální bydlení. „Odpolední blok bude moderovat předseda Sdružení nájemníků (SON) Ing. Milan Taraba, poté bude tisková konference a následně budeme mít výkonný výbor SON.“ Jeho poslední informace se týkala jednání představenstva OSŽ, „…kde se řešila stížnost Parsu Šumperk na NeRV a moji osobu; pan Horák neuvedl ani jeden argument ke kritizované činnosti NeRV, ZO OSŽ Pars Nova Šumperk bude platit členské příspěvky, jak vyplývá ze Stanov OSŽ, ale bude do sjezdu v gesci předsedy svazu. Revizní komise OSŽ kontrolou zápisu a Statutu NeRV nezjistila žádné pochybení ze strany vedení NeRV.“
Tajemník PV OSŽ při ČD, a. s., Antonín Leitgeb informoval o posledním jednání PV, mimo jiné o nové reklamní kampani lákající cestující do vlaků ČD, a. s.: „Na můj dotaz: kým a čím je budeme vozit, se mi dostalo odpovědi, ´že všechno máme´. Přesto nám každý měsíc chybí 1150 lidí!“ Tento týden (od 20. 9. 2017) odjíždí Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s., na výjezdní zasedání do Vyššího Brodu. „Jediným bodem programu bude příprava podnikové kolektivní smlouvy s prodiskutováním návrhů vzešlých z připomínek členské základny,“ doplnil Leitgeb.
Tajemnice PV OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová informovala o jednání poradní skupiny železniční sekce ETF pro pracovníky v opravárenství, jejíž řídící tým dorazil minulý týden na pozvání OSŽ do Prahy, kde jednal o certifikaci pracovníků v opravárenství (ECM). „Nyní to funguje u Carga v oblasti nákladních vagonů, do budoucna se to má rozšiřovat i na lokomotivy, osobní vozy a zaměstnance,“ uvedla.
Informace z jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo přednesli Petr Doležal a Petr Kubička.
Další část jednání byla věnována přípravám podzimního sjezdu OSŽ. Členové Ústředí OSŽ řešili technické připomínky a hlasovali o změnách volebního řádu a stanov (oba dokumenty nakonec jednomyslně schválili a doporučili předložit VII. sjezdu). Stejně tak schválili personální složení sjezdových komisí. V závěru dopolední části se členům Ústředí OSŽ představil kandidát KSČM do podzimních parlamentních voleb v Olomouckém kraji – zaměstnanec Českých drah Václav Šramko (na snímku).
Michael Mareš