U obvodního soudu v Praze 2 probíhalo ve středu 13. prosince poslední z řady hlavních líčení v trestní věci obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měli 17. září 2014 dopustit výpravčí Hana Pechačová (v té době výpravčí ve výhybně Praha-Vyšehrad) a signalista František Pšenička. Při mimořádné události, která se udála před více než třemi lety, narazil ve výhybně Praha Vyšehrad rychlík 965 do pracovního vlaku, který zasahoval do jeho vlakové cesty. Došlo přitom ke zranění strojvedoucího rychlíku a ke hmotné škodě přesahující 4,5 milionu korun.

V průběhu soudního řízení byla vyslechnuta celá řada svědků. Ještě před tím, než se srážka rychlíku dostala na jednání soudu, podílely se na vyšetřování kromě kriminální služby Policie ČR také Odbor 18 Správy železniční dopravní cesty, s. o., a Drážní inspekce ministerstva dopravy. Jak ve své závěrečné řeči uvedl obhájce obou obviněných JUDr. Karel Baborák, smluvní advokát OSŽ, celé vyšetřování srážky rychlíku bylo poznamenáno řadou neobjasněných okolností, jakož i pochybením ze strany vyšetřovací orgánů. Jak v obsažné závěrečné řeči obhájce Baborák mimo jiné uvedl, „…jednalo se o mimořádně složitou a komplikovanou trestní věc a v důsledku mnohých přetrvávajících pochybností je tak na místě oba trestně stíhané zprostit obžaloby, včetně úvahy k použití trestní zásady in dubio pro reo – v pochybnostech ve prospěch obžalovaného.“ Ve stejném duchu se vyjádřil i státní zástupce, který navrhnul zproštění obžaloby obou trestně stíhaných.

Oč v souzené věci šlo? Klíčovou otázkou v celém případu bylo, zda pracovní vlak, se kterým se rychlík střetl, ukončil posun v souladu s předpisem SŽDC D1 a výlukovým rozkazem. Podle inspektorů Správy železniční dopravní cesty nebyli shledáni výpravčí ani signalista odpovědnými za vznik srážky rychlíku. Drážní inspekce ale dovodila, že chybně postupovali oba tito zaměstnanci SŽDC, s. o., k čemuž se během přípravného řízení automaticky přiklonila Policie ČR, aniž by provedla vlastní důkladné vyšetřování.

Jak před soudem v závěrečné řeči obhájce také zaznělo, zůstala zásadní nevyjasněná otázka, zda byla výpravčí Pechačovou nařízená vlaková cesta pro rychlík obsazena posunovým dílem již v době před postavením vlakové cesty pro R 965, nebo se tak stalo až po jejím postavení a co tomu předcházelo. Státní zástupce pak poukázal i na skutečnost, že „…vyšetřovacími orgány nebyla vůbec objasněna otázka možného zavinění dalšími osobami v průběhu posunu pracovního vlaku, který prováděla soukromá společnost.“
Po pronesení závěrečných řečí státního zástupce a obhájce vynesla samosoudkyně Zuzana Zápalková rozsudek, kterým byla obžalovaná Hana Pechačová zproštěna obžaloby, a proti Františku Pšeničkovi bylo trestní řízení podmíněně zastaveno a byla stanovena zkušební doba 18 měsíců. V praxi to znamená, že výpravčí byla ve všech bodech obžaloby zcela zproštěna viny a signalista, pokud se v následujících 18 měsících nedopustí žádného trestného činu, bude mít trestní rejstřík rovněž čistý. A jaká byla reakce samotných obžalovaných po skončení hlavního líčení? „Spadl mi kámen ze srdce, nikdy jsem se vinnou necítila a průběh soudu jsem velice těžce nesla,“ prohlásila Hana Pechačová, která je již druhým rokem ve starobním důchodu a pro kterou byl závěr její profesní kariéry výpravčí velmi bolestný. František Pšenička pak ve svém vyjádření poděkoval svému obhájci. Je třeba také dodat, že zaměstnavatel po svém vyšetření mimořádné události umožnil Františku Pšeničkovi projít kursem na výpravčí. Ten v současné době pracuje jako venkovní výpravčí v železniční stanici Praha hl. n. K dotazu, co lze po těchto příznivých soudních rozhodnutích očekávat, sdělil advokát Baborák, že pro výpravčí bude žádat po českém státu, resp. jeho složkách, jak morální satisfakci, tak peněžitou náhradu za újmu, která jí byla způsobena neoprávněným trestním stíháním.

Miroslav Čáslavský