Tato informace zazněla na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., ve středu 18. dubna z úst jediného hosta jednání, JUDr. Ivo Veselého, ředitele odboru 10 GŘ ČD. Organizační změna se má uskutečnit od 1. 7. 2018, a to navzdory nesouhlasnému stanovisku Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. „Nyní je třeba udělat vše pro to, aby organizační změna proběhla, jak má,“ řekl JUDr. Veselý (na snímku) a dodal, že se bude týkat osmi tisíc lidí, z nichž asi 5 - 6 desítek (THP) se má stát nadbytečnými.

V souvislosti s „nadbytečnými“ pracovníky se rozproudila diskuse o tom, zda si České dráhy mohou v současné době, kdy na mnoha postech chybějí zaměstnanci, dovolit propouštět. JUDr. Veselý potvrdil, že v jeho zájmu není o tyto pracovníky přijít – jednak proto, že by se tím zvýšily náklady na odstupné, ale především proto, že by podnik přišel o kvalifikované pracovníky. „Chci proto těmto lidem nabídnout jiné uplatnění v rámci ČD a teprve pokud se to nepodaří, došlo by k rozvázání pracovního poměru,“ uvedl.

Odboráři byli rozladěni především z toho faktu, že Představenstvo Českých drah nevzalo v úvahu jejich zásadní nesouhlas s chystaným odčleněním dep, ani připomínky z Celostátního výboru OSŽ DKV.

O průběhu zasedání výboru DKV, které proběhlo 4. dubna za účasti předsedy představenstva ČD Pavla Krtka a člena představenstva Miroslava Kupce, informovala tajemnice PV Věra Nečasová. Poukázala přitom mimo jiné na nepřesnou informaci Ing. Kupce o tom, že vozmistři budou spadat pod údržbu. „Není to pravda, budou patřit pod provoz,“ uvedla. Výbor DKV potvrdil hlavní připomínky, které opakovaně zaznívaly na PV OSŽ při ČD, a. s.: není vhodné dělat zásadní organizační změny v době, kdy České dráhy vyjednávají smlouvy o provozování dopravy v krajích; podudržovanost vagonů může v souvislosti s reorganizací způsobit problémy; organizační změna může zhoršit mezilidské vztahy a vyvolat mezi lidmi nejistotu.

V květnu bude svoláno mimořádné jednání PV OSŽ při ČD, a. s., na němž by měl Ing. Miroslav Kupec oficiálně předložit tuto organizační změnu k projednání a na němž by měl zodpovědět dotazy odborářů.

Druhou zásadní záležitostí na jednání podnikového výboru byly volby kandidátů do Dozorčí rady Českých drah. Připomeňme, že zaměstnance ČD zastupují v současné době tři členové OSŽ: předseda PV Vladislav Vokoun, tajemník PV Antonín Leitgeb a bývalý předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Podnikový výbor veřejným hlasováním schválil dva dosavadní kandidáty na tuto funkci – Vladislava Vokouna a Antonína Leitgeba. Na funkci třetího zástupce byli nominováni čtyři kandidáti (Jiří Běhounek, Petr Dvořák, Zdenek Jindra a Martin Zatloukal), z nichž v tajném hlasování postoupili do druhého kola Zdenek Jindra a Martin Zatloukal. Z druhého kola vyšel vítězně Zdenek Jindra (DKV Česká Třebová), který získal 13 hlasů z 22. Tito tři kandidáti OSŽ budou navrženi do voleb, které se uskuteční pravděpodobně na podzim letošního roku (po vyhlášení Českými drahami) a v nichž budou o svých zástupcích do Dozorčí rady ČD rozhodovat všichni zaměstnanci Českých drah.

V rámci informací ze zásadních jednání se předseda PV Vladislav Vokoun vrátil k prolongaci režijních průkazů, v níž nastala poněkud nepřehledná situace; informoval o tom, že probíhají jednání s kraji o smlouvách po roce 2019 (uvedl, že zhruba třetina krajů je rozhodnuta uzavřít smlouvy přímo s Českými drahami) a zmínil se i o tom, že České dráhy obhajují mezinárodní rating, svědčící o důvěryhodnosti firmy.

PV dále projednal dopis od ZV OSŽ Všetaty, v němž je vyjádřena nespokojenost a nesouhlas s výsledky kolektivního vyjednávání vzhledem k ekonomické situaci ČR a v němž je navrženo větší zapojení členské základny do kolektivního vyjednávání. Vladislav Vokoun uvedl, že dopis obsahuje nepřesnost, neboť srovnává tarifní mzdy s průměrnou mzdou ČR. Navrhované zapojení členské základny do kolektivního vyjednávání je podle jeho slov v praxi nerealizovatelné. Jak potvrzuje zkušenost z aktivů ke kolektivní smlouvě i zkušenosti ze základních organizací, lidé jsou s dosaženým výsledkem kolektivního vyjednávání spokojeni. „Problém je, že výsledky naší práce neumíme prodat,“ poznamenal k tomu člen PV Jiří Běhounek.

Při diskusi s JUDr. Veselým se znovu dostala na pořad otázka řetězení smluv, o níž se diskutovalo již na minulém podnikovém výboru. JUDr. Veselý znovu potvrdil, že takováto praxe je nepřípustná a přislíbil promluvit s příslušnými zaměstnanci tak, aby se takové případy již nestávaly. „V době nedostatku zaměstnanců je nutno s touto praxí přestat,“ řekl JUDr. Veselý.Tajemník PV Antonín Leitgeb informoval v závěru jednání o výběrovém řízení na vozy na mezinárodní přepravu, jehož se zúčastnil, a také o chystaném setkání s rakouskými kolegy v rámci přeshraniční spolupráce, na němž se vyměňují zkušenosti a také srovnávají pracovní podmínky železničářů na obo u stranách hranice.

Zdeňka Sládková