Delegace deseti odborových centrál z deseti zemí (Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Polsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Rusko, Gruzie, Ukrajina) navštívily na pozvání Představenstva OSŽ ve dnech 24. až 27. dubna 2018 Českou republiku. Setkání zástupců železničních odborových svazů se koná po VII. sjezdu OSŽ, který pozměnil složení Představenstva OSŽ. „Sjezd, který se konal v listopadu loňského roku, byl ryze pracovní záležitostí bez účasti zahraničních hostů, proto jsme se rozhodli pozvat zástupce železničních odborových centrál střední a východní Evropy na společenské setkání, které bude věnováno výhradně našim zahraničním hostům,“ uvedl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s tím, že setkání je o to významnější, že se koná v roce, kdy slavíme 100 let od založení Československých státních drah a kdy si i připomínáme 25 let od podpisu Stálé konference železničních odborových svazů zemí střední a východní Evropy.

„Věřím, že naše setkání bude příležitostí v přátelské a neformální atmosféře projednat další formy spolupráce našich odborových svazů.“ Během tří dnů zástupci zahraničních odborových svazů navštíví například Centrální dispečerské pracoviště v Praze či Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka.

Pozvání Představenstva OSŽ přijali a do České republiky přijeli zástupci ze Slovenska (OZŽ) v čele s předsedou Mgr. Františkem Zaparanikem, zástupci maďarského VSZ s prvním místopředsedou Robertem Zlati, ze Srbska přijela delegace Syndikatu železničara s předsedou Draganem Ranđelovićem, polské FZZK reprezentuje místopředseda Marian Kogut, z rakouského odborového svazu přijela tříčlenná delegace v čele s Geraldem Trofaierem, místopředsedou závodní rady při ÖBB, z Německa přijel člen řídícího týmu poradní skupiny ETF pro opravárenství Manfred Scholze (ETF/EVG), ze Švýcarska Werner Schwarzer (předsedající řídícího týmu poradní skupiny ETF pro opravárenství), z Východu, konkrétně z Ruska, dorazil tajemník Mezinárodní konfederace železničních odborů Gennadij Nikolajevič Kosolapov, z Gruzie pak delegace v čele s předsedou Odborového svazu železničářů Zurabem Nasarai, z Ukrajiny pak zástupci Odborového svazu železničářů a dopravních stavitelů Ukrajiny v čele s předsedou odborové organizace při Pridněprovské dráze Alexandrem Vasiljevičem Bukreevem.

Michael Mareš