Ve dnech 1. – 3. června 2018 se v prostorách VIP salónku Rižského nádraží v Moskvě konala první společná výstava českých a ruských železničních modelářů. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil místopředseda představenstva ČD, a. s., Ing. Ludvík Urban, za ruskou stranu účastníky výstavy přivítal náměstek generálního ředitele RŽD Sergej Kobzev v doprovodu ředitele sociálního odboru GŘ RŽD Sergeje Černogajeva. Oba čelní statutární představitelé národních železničních podniků vysoce ocenili, že se podařilo takovou historicky první výstavu uskutečnit.

Výstava je potvrzením velmi dobrých vzájemných vztahů mezi ČD, a. s., a RŽD a pro obě strany znamená příslib budoucí spolupráce v rámci Mezinárodní federace železničářů pro kulturu a volný čas (FISAIC), kde čeští železničáři dlouhodobě zastávají významný post prezidenta Mezinárodní technické komise pro železniční modelářství a železniční dědictví a současně prestižní pozici koordinátora Mezinárodních technických komisí, se kterou je spojeno členství v Byru federace FISAIC.

Čeští modeláři v průběhu výstavy seznámili své ruské kolegy s činností mezinárodní organizace FISAIC a s více než desetiletou historií jednotného propojitelného modulu Junior, který je základem společné práce modelářů, ať už se jedná o každoroční výstavy v nejrůznějších zemích Evropy (vždy ve vazbě na muzeum dopravy nebo železnice), jakož i každoročních seminářů organizovaných pro mladé modeláře.

Čeští železničáři, navzdory rekordní vzdálenosti od domova, ukázali v Moskvě celkem 15 svých modulů Junior. Ruští modeláři předvedli široké veřejnosti 37 modulů modelové železnice v měřítku 1:87 (H0) a vedle toho ještě 17 modulů v měřítku 1:120 (TT). Dohromady tak výstava modelářů nabídla spokojeným návštěvníkům zatím největší počet 69 modulů vyrobených a provozovaných mladými železničáři.

V rámci doprovodného programu si česká delegace prohlédla Informační a vzdělávacích centrum RŽD v budově Rižského nádraží, kde je poutavým způsobem zachycena jak historie ruské železniční dopravy, tak i současná nejmodernější kolejová vozidla, trenažéry pro výcvik strojvedoucích, pracoviště dálkového řízení provozu, systémy kombinované přepravy, to vše vhodně doplněno modelovou železnicí v měřítku 1:87.

Neméně zajímavým bodem programu byla návštěva muzea Moskevské dráhy, které se nachází přímo na Rižském nádraží s rozsáhlou expozicí historických kolejových vozidel, z nichž za zmínku stojí šestinápravový pancéřovaný salonní vůz vladikavkazského typu z roku 1907, který po revoluci sloužil maršálu Tuchačevskému. Vůz má hmotnost 84 tun. Z modernějších exponátů stojí za zmínku prototyp elektrické dvouproudové vysokorychlostní jednotky Sokol 250 vyvinutý pro trať Moskva – Petrohrad. Čestné místo v expozici zaujímá i elektrická jednotka ER – 200, která zajišťovala dálkovou dopravu na trati Moskva – Leningrad od 70. let do nástupu dnešního Sapsanu.

Druhým muzeem, které měla česká delegace možnost navštívit, bylo depo parních lokomotiv „Podmoskovnaja“ u stanice Krasnyj Baltik. Kromě expozice a opravny parních lokomotiv muzeum svým návštěvníkům nabízí pohled do historie železniční architektury a počátků odbavení cestující veřejnosti v Rusku.

Roman Štěrba