Na fotbalových hřištích Pod Jelenicí v České Třebové se v pátek 15. června uskutečnil fotbalový turnaj odvětví kolejových vozidel, který byl založen před dvaceti lety jako turnaj o Putovní pohár DKV. Na letošním ročníku se sešlo pět mužstev ze současných DKV a jedno mužstvo, složené ze zástupců DPOV Přerov. V patnácti zápasech systémem každý s každým se rozhodovalo o posledním vítězi tohoto turnaje v rámci současných DKV, která již budou k 1. červenci 2018, v důsledku reorganizace, patřit minulosti.

Na tomto turnaji se sešlo kromě hráčů také současné i minulé vedení DKV a OKV, mimo jiné také „otcové zakladatelé“ tohoto turnaje Kurt Mužík (současný předseda RRS OSŽ), Emil Effler (bývalý ředitel OKV), Jaroslav Pejša (bývalý předseda OSŽ), Pavel Svatoš (bývalý předseda ZV OSŽ DKV Česká Třebová) a Jiří Slezák (přednosta DKV Česká Třebová). Přítomni byli rovněž zástupci vedení OSŽ v čele s prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem, jakož i přednostové jednotlivých DKV.

Turnaj byl založen před dvaceti lety jako Pohár DKV, v průběhu let se měnil jak název, tak počet zúčastněných mužstev. Z původních jedenácti výběrů DKV jich v současné době v důsledku reorganizací podniku zůstalo jen pět DKV a DPOV Přerov. Celý turnaj organizačně značně náročný bezchybně zajistil ZV OSŽ DKV Česká Třebová v čele s jeho předsedou Zdenkem Jindrou.
Jednotlivé zápasy se vyznačovaly plným nasazením všech účastníků, nechyběla tvrdost, avšak vše probíhalo korektně a ve sportovním duchu pod dohledem zkušených rozhodčích. Prvenství z loňského roku obhajovalo mužstvo DKV Česká Třebová, ostatní mužstva se ovšem představila jako velice kvalitní týmy, takže souboj o prvenství byl až do samého závěru otevřený.
Po napínavých závěrečných zápasech byla doplněna tabulka s výsledky jednotlivých zápasů a bylo rozhodnuto o vítězi posledního ročníku tohoto turnaje. Stalo se jím mužstvo domácího DKV Česká Třebová, které tak obhájilo loňské prvenství a po zásluze si odneslo putovní pohár, současně s pohárem vítěze tohoto ročníku. Hráči České Třebové prošli všemi zápasy bez jediné porážky, jediný bod ztratili při remíze s DKV Brno. Hráči DKV Brno se umístili na druhém místě se dvěma vítězstvími, dvěma remízami a jednou porážkou (s DKV Plzeň). Třetí místo obsadili hráči DKV Praha, kteří v turnaji dvakrát vyhráli, jednou remizovali a dvakrát prohráli.
V přestávce turnaje se na hřišti objevila „stará garda“ hráčů někdejšího DKV Valašské Meziříčí (několikanásobného vítěze tohoto turnaje v minulých letech), kteří si symbolicky připomněli celé uplynulé dvacetiletí krátkým přátelským soubojem.
Následovalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen, přičemž oceněn byl také nejlepší brankář turnaje, jakož i nejlepší hráči každého mužstva. V závěru vystoupili s krátkými projevy Kurt Mužík, Vladislav Vokoun a Emil Effler. „Jsem přesvědčen, že se na tomto turnaji v průběhu uplynulých dvaceti let dařilo dělat dobrý sport a doufám, že tato tradice nezanikne,“ řekl Kurt Mužík, který před dvaceti lety stál jako první u zrodu tohoto turnaje. „Je málo událostí, které se zapíší do historie tak, jako tento turnaj, který vydržel bez úhony dvacet let. Přeji vám všem, ať tento turnaj, byť v jiné podobě, pokračuje i v budoucnosti,“ zhodnotil dvacetiletí fotbalového klání mezi mužstvy DKV Emil Effler. Vladislav Vokoun navázal na jeho slova příslibem, že vynaloží všechny své síly k tomu, aby turnaj pokračoval i po zániku DKV. Snahu o udržení tohoto sportovního klání a podporu jeho udržení vyjádřil i současný ředitel odboru kolejových vozidel Rostislav Novák.


Výsledky dvacátého ročníku fotbalového turnaje odvětví kolejových vozidel o putovní pohár ředitele OKV GŘ ČD a republikové rady DKV OSŽ:
1) DKV Česká Třebová (nejlepší hráč Pavel Horčička)
2) DKV Brno (nejlepší hráč Bronislav Slovák)
3) DKV Praha (nejlepší hráč Tomáš Kubeník)
4) DKV Plzeň (nejlepší hráč Lukáš Irsa)
5) DKV Olomouc (nejlepší hráč Roman Kubík)
6) DPOV Přerov (nejlepší hráč Miroslav Kostelanský)
Jako nejlepší brankář turnaje byl vyhodnocen Tomáš Hájek z DKV Plzeň.
Miroslav Čáslavský