Poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo netradičně v pondělí 18. 6. 2018, řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). Po úvodní kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání – časově nejobsáhlejší bod programu. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý mimo jiné informoval o jednání (velké) tripartity (především na téma návrhu textu programového prohlášení vlády a státního rozpočtu; oba body byly přeloženy na jednání 9. 7.).

„Nicméně připomínky ke kapitole dopravy máme zpracovány, předpokládáme, že k tomuto tématu bude další jednání (tripartity). V zásadě jsme připraveni na to, že podoba programového prohlášení bude taková, jak bylo avizováno, jen je potřeba programové prohlášení doplnit,“ uvedl Martin Malý s tím, že připomínky má OSŽ v zásadě tři: doplnění o závazek státu/MD, že bude dbát na to, aby připravované soutěže byly realizovány tak, aby vytvářely rovné podmínky pro všechny dopravce (aby tedy nebyly diskriminační), aby vláda dala garance, že zajistí dostatek potřebných zdrojů pro nárůst mezd u SŽDC a ŘSD. (Malý: „Ostatně, jeden z našich prvořadých zájmů je starat se o pravidelný a dostatečný nárůst mezd.“). „A také chceme vypíchnout důležitost posilování železniční infrastruktury, ono se spíše mluví o VRT (vysokorychlostní tratě), ale naší prioritou je především posílení stávající infrastruktury.“
Martin Malý také mluvil o celoevropské kampani ETF (STOP sociálnímu dumpingu), část společného pracovního týmu OSŽ se minulý týden sešla s vedením a shodla se na třech oblastech, respektive prioritách: sledování doby výkonu práce strojvedoucích („Snažíme se propagovat české řešení s pomocí čísla licence strojvedoucího.“), podpora kampaně STOP sociálnímu dumpingu s pomocí vtipných obrázků, a nediskriminační podmínky při výběrových řízení (aby to nebyla neférová soutěž). Informace z jednání tripartity doplnil Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, zprávou o možném vývoji minimální mzdy. (Nekola: „Minimální mzda dohání tarifní stupně. Pro nás, jako pro sektor, který je službou, je skokový způsob navyšování minimální mzdy zničující!“).

Vladislav Vokoun informoval o dění na Českých drahách (ČD zveřejnily výroční zprávu o hospodaření – skupina je zisková a v mírném zisku jsou i samotné ČD, a. s.; odsouhlasil se příděl do Sociálního fondu; „ČD obhájily rating - jako jediná nám známá železniční společnost ve střední a východní Evropě, která má rating,“ řekl Vokoun). Podle Vladislava Vokouna se nyní České dráhy aktivně zabývají dlouhodobými smlouvami. „Devět krajů vyhlásilo přímé zadání. Pro České dráhy je to informace pozitivní, protože ví, do čeho jdou; tři kraje vyhlásily soutěž a jeden ještě vyčkává. Například Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž včetně nákupu vlastních vozidel a nakonec paradoxně se právě s ním, jako s prvním (z krajů), České dráhy dohodly na smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019,“ poznamenal Vokoun s tím, že byť je to pozitivní zpráva, považuje tento způsob (s ohledem na tříletou délku smlouvy) za „silně nestandardní, který vůbec není v souladu se záměry IV. železničního balíčku“, kde se říká, že se mají soutěžit soubory a nikoliv linky, a smlouvy mají být minimálně desetileté. „Připomínkovali jsme i materiál ministerstva dopravy, které vyhlásilo modernizaci infrastruktury a kolejových vozidel za 70 mld. Kč (půjčka od EIB). Peníze do modernizace železničního odvětví jsou velmi potřebné, ale doufám, že tento materiál nebude v této podobě přijat (opět pokus o zřízení „vlakopůjčovny“). A ještě jeden problém máme: oddělení provozu od údržby. Miroslav Kupec to udělal způsobem, se kterým nesouhlasíme, České dráhy navíc ani nepředložily relevantní koncepci, jak by opravárenství mělo vypadat. Takže k 1. 7. nás čeká oddělení a musíme trvat na tom, aby se tak dělo v souladu s platnou PKS a dalšími právními normami.“

O hospodaření společnosti ČD Cargo referoval místopředseda OSŽ Radek Nekola (Co se predikovalo, to se naplnilo; společnost hospodařila se ziskem, došlo k přídělu do Sociálního fondu a na další fondy). „Společnost by od příštího roku měla hospodařit bez vnitřního dluhu,“ poznamenal Radek Nekola a dodal, že jej osobně trápí přístup státu a potažmo ministerstva dopravy, zemědělství a dalších zainteresovaných orgánů ke kůrovcové kalamitě (nedostatek nákladních vozů). „Zapomněli, že liberalizace má tato negativa. V republice nejsou výrobci ani opravci vozů, využíváme jakoukoliv volnou kapacitu v zahraničí. Ale to není primárně problém společnosti ČD Cargo! Především Lesy ČR by se měly starat o včasnost a potenciál, který by řešil tyto kalamitní situace. Co bude s vagony (které případně nakoupí ČD Cargo), až skončí kůrovcová kalamita?“ V diskusi tajemník PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl připomněl, že na vagonech je po nádražích mnohdy více dřeva než v lese. „Stát stále hledá prostory, kde by se dřevo mohlo deponovat,“ zareagoval Nekola.
Co se týče nákupu nových lokomotiv, uvedl Radek Nekola, že společnost ČD Cargo je ve fázi nákupu lokomotiv nezávislé trakce (soutěže na 50 elektrických lokomotiv by měly být ukončeny do konce letošního roku a první lokomotivy by měly přicházet v průběhu roku 2019). „A objevily se i další společnosti, které mají zájem o technologii Innofreigh (doprava uhlí do Elektrárny Chvaletice), máme již celkem slušný vozový park a smlouvu s Innofreigh - obdrželi jsme certifikát, že můžeme opravovat tyto nástavby v Ústí nad Labem (SOKV), připravuje se i Břeclav.“ V závěru pak Radek Nekola vzpomenul problém ETCS („Měli jsme rozjetá výběrová řízení, chybou jednoho z účastníků jsme museli pět ze šesti nabídek skrečovat a budeme procházet celým procesem znovu.“) a modernizaci 50 lokomotiv řady 742.

O dění v SŽDC informoval tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček (drobné organizační změny bez personálních dopadů). „Čekáme na zahájení debaty a diskuse na téma nová koncepce řízení provozu.“ Pavel Krhounek Miloši Palečkovi připomněl problém zvaný STKR „Spokojenost s tím není, dva a půl roku trvalo, než udělali to, co udělali. Ani mně se to nelíbí. Je to stále živé téma,“ souhlasil Paleček.

Telegraficky o dění u Nedrážních ZO (OSŽ) poreferovala místopředsedkyně Bc. Renata Dousková: v Dopravním zdravotnictví se uskutečnilo jednání ohledně BOZP (konkrétně ohledně nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, přesčasové práce, pitného režimu), a především pak o čerpání a tvorbě zásad sociálního fondu, který byl podepsán sociálními partnery. V OHL ŽS Brno a v Dopravním zdravotnictví se na podzim uskuteční volby do dozorčích rad těchto společností. „A moje poslední informace je, že v Senátu právě probíhá seminář na téma bytová politika v ČR, kde se mluví o aktuálních problémech a dluhové pasti. Na semináři je přítomen Miroslav Novotný, který vás bude informovat. Stejně tak jste obdrželi v mailu i Výroční zprávu SON (Sdružení nájemníků).“

Dalším bodem jednání byla Směrnice pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem OSŽ (Dokumenty OSŽ č. 8), kterou uvedl JUDr. Petr Večeř. Jde o vnitřní předpis OSŽ podléhající novelizaci, mj. na základě usnesení loňského VII. sjezdu OSŽ v Ostravě, a obecně závazných právních předpisů a potřeb praxe OSŽ. Ústředí OSŽ schválilo výše uvedenou Směrnici a uložilo ji vydat v elektronické podobě pro potřeby OSŽ (Pozn.: Směrnice pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem ZO OSŽ bude řešena samostatným dokumentem).

V bodě Organizační byl předložen Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2018 (Ústředí OSŽ schválilo návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2018 – školení na PC a uložilo kanceláři předsedy OSŽ organizačně zajistit uvedené akce).

V závěru pak Miroslav Škota mluvil o činnosti Revizní komise OSŽ a Bc. Petr Toman, BA (Hons) přítomné informoval o tom, že SŽDC v pátek 15. 6. 2018 ukončila výběrové řízení na 4denní KOP pro zaměstnance SŽDC: Poděbrady, Jeseník, Royal Spa (více zařízení, například Luhačovice) a Skalka. „Celkem jde o 120 pobytů a 50 z toho bude ve Skalce na Slovensku. Věřím, že to bude klapat. Zatím je to nastaveno pouze pro zaměstnance SŽDC, kde budeme moci posílat i mladší ročníky, zaměstnance, kteří dělají na vytížených pracovištích a nesplňují podmínku KOP (odpracovaných 20 let), a dále v rámci prevence, po úrazech nebo i jako odměnu za záchranu lidských životů,“ řekl Petr Toman.

Zpráva o vzdělávání funkcionářů OSŽ v 1. pololetí 2018 – školení práce na PC (Ústředí OSŽ vzalo zprávu na vědomí) a Výroční zpráva za rok 2017 (schválená RR SON 15. června 2018 - vzato na vědomí) uzavřely poslední předprázdninové jednání Ústředí OSŽ.

Michael Mareš