Na trati Bruntál – Malá Morávka (SŽDC č. 312) byl oficiálně zastaven provoz v roce 2009. 17 kilometrů dlouhá trať je unikátní zejména svým převýšením, největší stoupání zde činí 40 promile. V roce 2010 se objevily úvahy o jejím zániku, neboť vlastník dráhy, SŽDC, ji vzhledem k prakticky nulovému provozu (na trati jezdily jen občas výletní vlaky), navrhl ministerstvu dopravy ke zrušení. Proti tomuto rozhodnutí se však ozvaly místní samosprávy, jakož i spolky přátel železnic. Dráha nakonec zůstala zachována, vzhledem k tomu, že se na ní prováděla jen nejnutnější údržba, však chátrala.

V letošním roce projevil zájem o obnovení provozu na trati Moravskoslezský kraj, který zde zavádí prázdninovou osobní dopravu o víkendech a svátcích. „Důvodem tohoto rozhodnutí je podpora turistické destinace ´Pradědsko‘. Samotný provoz samozřejmě zajistí soukromé firmy a kraj jen pomůže s marketingem,“ uvádí ve svém vyjádření Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Podle jeho dalších slov jsou po vyzkoušení prázdninového provozu dvě varianty – v případě úspěšného provozu kraj objedná závazkem veřejné služby prázdninový provoz až do roku 2025. „Pokud provoz úspěšný nebude, SŽDC bude moci trať ‚zklidnit‘,“ uvádí Unucka. „Ideální by samozřejmě bylo dotáhnout trať až do Karlova, elektrifikovat a z Karlova mít lanovku nahoru. Pak by se mohla zavřít cesta přes Karlovu Studánku a klimatické lázně by byly čisté. To je však zatím jen sen. Ale občas se i ty plní,“ dodává Unucka.
V souvislosti se zahájením prázdninového provozu (první vlak zde vyjede v sobotu 30. června) bylo nutno uvést trať do provozuschopného stavu. „Na základě jednání, kdy se zpřesnily požadavky dopravce, se hledalo možné řešení k zajištění provozu,“ uvádí ve svém vyjádření Marek Illiaš, mluvčí SŽDC. Aby mohla být trať prohlášena za sjízdnou, musí SŽDC provést opatření s předpokládaným finančním objemem do 10 milionů korun. Konkrétně se jedná především o zajištění statické únosnosti mostů a propustků, dosypání svrškového štěrku a obnovu profilu železničního svršku, zajištění rozhledových poměrů, zejména na železničních přejezdech, a další opatření – pomalá jízda přes vybrané mosty a jízda přes přejezdy na rozkaz Op (rozkaz k opatrné jízdě). „I když jsou železniční přejezdy opatřeny výstražnými kříži a dopravní značkou ‚STOP‘, nejsou tato značení ze strany řidičů respektována,“ vysvětluje mluvčí.
Jak uvádí server Zdopravy.cz, pro první prázdninový provoz objednal Moravskoslezský kraj 110 spojů, které budou jezdit o prázdninových víkendech a svátcích v pěti párech, v Malé Morávce na ně bude navazovat turistická autobusová linka až do Karlovy Studánky (autobus Karosa). Provoz zajistí Slezský železniční spolek a dopravní společnost MBM. Soupravy budou složeny z lokotraktoru (T211) a přípojného vozu k Hurvínku (Blm).
Vlaky poprvé vyjedou v sobotu 30. června. Jednosměrné jízdné pro dospělého bude činit 70 korun, děti a senioři zaplatí 40 korun, rodinná jízdenka pro dva dospělé a dvě děti vyjde na 160 korun. V ceně je i autobus až do Karlovy Studánky. Kola se budou přepravovat zdarma.
O tom, jak provoz na trati Bruntál – Malá Morávka probíhá, přeneseme v Obzoru reportáž v jednom z prázdninových čísel.
Miroslav Čáslavský