S cílem vzájemně se informovat o dění ve společnostech ČD Cargo a ZSSK Cargo se ve středu 10. 10. 2018 v hotelu Oddech v Krkonoších sešli čeští a slovenští odboráři z podnikových výborů OSŽ a OZŽ. Na společném jednání probrali řadu témat, která obě země v oboru spojují, ale zmínili i případné odlišnosti. „Pozitivní je, že se nákladní železniční doprava dostává do širšího povědomí veřejnosti. Může za to i fakt, že nákladní doprava (silniční) svým způsobem kolabuje a železnice se snaží převzít její úlohu,“ řekl na úvod Radek Nekola, předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo s tím, že je to sice příznivá zpráva, „nicméně věc, která je pravděpodobně krátkodobá. „Železniční nákladní doprava vyžaduje další pomoc od státu, aby dostala větší příležitost uplatnit se na trhu.“

Radek Nekola zmínil i skutečnost, že společnost ČD Cargo začala expandovat do zahraničí, mimo jiné i na Slovensko. „Vytvořili jsme na Slovensku dceřinou společnost, i proto jsem volal Petrovi (Peter Pikna je předsedou Podnikového výboru OZŽ ZSSK Cargo), aby věděl, že s něčím takovým jdeme do světa, abychom nevytvářeli zbytečně pocit, že někdo někomu bereme práci. Pořád tady totiž cítím jednu velkou možnost kooperovat. Ono se to samo nabízí: zmíním jazykovou nebariéru či technické možnosti obou společností.“ Radek Nekola nastínil možnost vytvořit společnou platformu obou podniků, které by mohly do budoucna lépe konkurovat velkým západním dopravcům. „Teď to ještě není aktuální, ale do dvou, do tří let, kdy nastane obrovský boom dopravců v nákladní dopravě, je potřeba abychom dokázali naše společnosti na tuto skutečnost připravit tak, aby tomu mohly čelit.“

„Já už v podstatě nemám co dodat, Radek řekl vše podstatné,“ navázal na Radka Nekolu předseda PV OZŽ ZSSK Cargo Peter Pikna. „Snad jedině to, že je potřeba udělat vše pro to, aby se železniční nákladní doprava - už jen z toho environmentálního pohledu – stala lukrativním a vyhledávaným zaměstnavatelem, kde se zaměstnanci budou cítit dobře a kam budou chodit rádi do práce.“ Peter Pikna připomněl, že ZSSK Cargo, jako státem nedotovaná firma, stále musí bojovat o své místo na trhu. „Jednotlivé vozové zásilky, které jsou u vás podporované státem, jsou na Slovensku stále mimo politický zájem,“ konstatoval. „My musíme stále bojovat, předseda OZŽ musí neustále lobbovat u státních institucí za ZSSK Cargo,“ dodal. Peter Pikna poté poděkoval Radku Nekolovi za spolupráci, i za to, že zastupuje Slovensko v ETF.

V další části Radek Nekola informoval slovenské kolegy o dění v České republice. „Jako ČR jsme se v rámci ETF přihlásili ke kampani na zachování vlakového personálu, kde zastupujeme i kolegy ze Slovenska. Chtěl bych upozornit, že vlakový personál není ten, kdo by měl šikanovat cestující, ale být mu oporou,“ zdůraznil Radek Nekola s tím, že čeští odboráři šli tentokrát vlastní cestou s využitím kreseb známého kreslíře Petra Urbana, který namaloval vtipy, které upozorňují na to, coby se stalo, kdyby ve vlacích nebyl personál. „Aktuálně jsme v projednávání Zákona o drahách, který je stěžejní pro další fungování železnice,“ pokračoval Nekola dalším tématem: „A kde je jedno úskalí, a tím je definice vleček a přístup na vlečky. My tento zákon vítáme, protože upravuje na dráze i další věci,“ poznamenal.

Radek Nekola dále zmínil i další problémy, které se zatím nedaří vyřešit, jako například nábor nových pracovních sil. „Bohužel, ani náborové příspěvky nezaznamenaly velký úspěch. On to asi není problém jen ČD Cargo, ale železnice jako takové. Průmyslu prostě nemůžeme konkurovat, ale podnik se s tím musí vypořádat. Pokud chceme na trhu dále působit a rozvíjet se, tak to bez zaměstnanců není možné. Všude kolem nás firmy zaměstnancům slibují různé benefity, ale železnice se to zatím jakoby netýká.“

Předseda českého PV OSŽ ČD Cargo zmínil i obrovský přepravní boom, který aktuálně vyvolává hlad po vozech. „I my máme obrovskou poptávku, ale nemáme do čeho nakládat: doslova vytahujeme a opravujeme staré vozy z kopřiv. Na tomto příkladu vidíte obrovskou náchylnost tohoto segmentu dopravy na výkyvy. Kdybychom sešrotovali vozy, které jsme měli sešrotovat, tak jsme dnes nemohli obsloužit 20 % zákazníků, které teď, díky tomu, že jsme ty vozy nesešrotovali, obsloužíme.“

Radek Nekola zmínil i blížící se volby do dozorčích rad, konkrétně u společnosti ČD Cargo proběhnou ve dnech 22. až 25. 10. 2018. „I OSŽ aspiruje svými kandidáty na tyto posty,“ řekl a připomněl anabázi posledních dnů, kdy se svévolným rozhodnutím představenstva Českých drah měnil počet členů dozorčí rady i počet zástupců zaměstnanců v dozorčí radě. Zdůraznil i význam kandidatury zástupců OSŽ. „OSŽ je ten odborový orgán, který musí eliminovat excesy jiných odborových centrál a musí podporovat řešení, která existenčně neohrozí podnik. Věřím, že zdravý rozum nakonec zvítězí. Chci, pokud se do dozorčí rady dostanu, eliminovat jakékoliv pokusy vyzdvihávat jakékoliv povolání na úkor povolání jiných. Takové debaty nechci dopustit.“

„Toto jsou problémy a témata jako přes kopírák,“ přitakal Peter Pikna, jenž na Radka Nekolu navázal. „Přesně s touto filosofií jdeme do kolektivního vyjednávání: každý jednotlivý zaměstnanec je pro celek důležitý. U nás navíc platí, že co si vyrobíme, to máme. I proto jsme ve spolupráci s vedením společnosti hledali úspory, abychom lidem mohli přidat peníze. Podařilo se nám přesvědčit všech deset odborových centrál, takže do kolektivního vyjednávání, které začíná 24. 10. 2018, jdeme jednotně. V jednotě je síla!“

V závěru jednání se mluvilo o tom, že železnice se propadá na dno zájmu mladých lidí o práci a že k tomu přispívá i nedostatečné mzdové ohodnocení. „Budeme se muset zamyslet nad tím, co s tím dál. Budeme muset přehodnocovat spoustu atributů, jako jsou kondiční pobyty, budeme muset přemýšlet nad některými benefity,“ připomenul Radek Nekola. „Letošní rok bude pro odměňování na železnici přelomový,“ shodli se pak v závěru jednání Radek Nekola a Peter Pikna.

Michael Mareš