Jako pokaždé i tentokrát byly Informace ze zásadních jednání nosným tématem programu jednání (ve středu 24. 10. 2018) Ústředí OSŽ, které tradičně probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Informace ze zásadních jednání načal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který v hned v úvodu upozornil co do událostí na „poměrně bohatý měsíc“. „Ale vše už bylo zveřejněno,“ uvedl a jenom heslovitě připomněl tři nejdůležitější jednání:
145. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity (24. 9. 2018), na němž jedním z projednávaných bodů byla i situace v železniční dopravě. Ministerstvo dopravy zde předložilo svůj materiál o situaci na železnici a stavu realizace nutných přípravných kroků pro otevírání trhu, které by měly umožnit národnímu dopravci úspěšně fungovat na liberalizovaném trhu za nediskriminačních podmínek. „Podle názoru OSŽ však ministerstvo v realizaci těchto přípravných kroků postupuje pomalu a proto by se mělo v dalším otevírání trhu přibrzdit,“ informoval. „Jako zástupce Asociace samostatných odborů (ASO) jsem na tomto jednání prezentoval stanovisko, které je jakýmsi souhrnem nejdůležitějších aktuálních požadavků odborových organizací působících na české železnici,“ dodal.
Martin Malý dále referoval o setkání s rakouskými odboráři v Břeclavi (3. 10. 2018), kde se mluvilo o českém technickém řešení - monitoringu pracovní doby strojvedoucích, který je na evropské úrovni středobodem pozornosti v rámci Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF). V této souvislosti Martin Malý připomněl „anabázi českého řešení“, které bylo jedním z dopravců napadeno. „Zatím to spuštěno není, je to na dobrovolné bázi, ale ČD a ČD Cargo to využívají. Máme podporu CERu, ale ETF naše řešení zatím nepodporuje,“ shrnul.
Závěr jeho vystoupení pak patřil 44. kongresu Mezinárodní federace pracovníků v dopravě ITF, který od 14. října probíhal v Singapuru a kterého se spolu s místopředsedou OSŽ Radkem Nekolou a vedoucí kanceláře předsedy OSŽ a členkou výkonného výboru ETF PhDr. Helenou Romanovou osobně zúčastnil. „Smyslem kongresu bylo provést zhodnocení minulých let, zvolit si představitele a stanovit plán činnosti na příští období,“ zmínil se. Jedním z hlavních témat kongresu byla i liberalizace železnice. „Kdybych shrnul diskusi k tomuto tématu, tak všude se privatizuje, nebo jsou na cestě k privatizaci, ale všude to odbory hodnotí negativně. Když se mění organizace ze státních na soukromé, je téměř vždy vyvíjen tlak na omezení vlivu odborů a ITF proto nabízí členským odborovým organizacím právní, poradenskou a politickou podporu. Pokud se týká významu postavení OSŽ vůči zaměstnavatelům, tak ve srovnání s kolegy z ostatních zemí patříme mezi špičku, což jsme ani sami nevěděli. Ostatně i to je jeden z důvodů, proč je dobré na tyto akce jezdit, abychom si mohli takové srovnání objektivně udělat.“
Martin Malý pak v závěru svého vystoupení poděkoval prostřednictvím členů Ústředí OSŽ všem spolupracovníkům za akční den (4. 10. 2018) na podporu doprovodného vlakového personálu (Evropští železniční odboráři chtěli touto akcí podpořit kampaň ETF „STOP sociálnímu dumpingu - Za férovou dopravu v Evropě a zároveň upozornit na nebezpečnou tendenci rušení železničního personálu). „Z těch reakcí v médiích bylo vidět, že to nebylo jen plácnutí do vody, ale že ta kampaň byla potřeba,“ zdůraznil a Vladislav Vokoun dodal: „Naši zástupci byli na zasedání v Bruselu, kde bylo konstatováno, že naše česká kampaň mnohonásobně převyšovala kampaň v Evropě a byla bezkonkurenčně v Evropě nejlepší.“

„Předpokládám, že bychom měli poděkovat ZO, které se do toho aktivně zapojily,“ doplnil předsedu OSŽ I. místopředseda Vladislav Vokoun. Také on telegraficky vzpomenul zásadní události posledního měsíce: například výběrová řízení na členy představenstva ČD či personální a organizační změny na Českých drahách („Očekávám, že to bude tématem i příští Dozorčí rady ČD 14. 11. Samozřejmě s tím souvisí i změna organizační struktury, ČD se rozhodly sloučit dva úseky od dvou náměstků do jednoho.“). „Nyní jsme (jako ČD) v procesu dojednávání dlouhodobých smluv s kraji; jednání probíhají a v tuto chvíli je dojednáno nebo před podpisem 62 % objemů přepravy v závazku veřejné služby,“ konstatoval dále. „Trápí nás, a nejen nás, všechny dopravce to trápí - řetězení výluk,“ dodal.
Vladislav Vokoun dále informoval o podepsaném Sociálním fondu (zásady i rozpočet) a také o blížícím se kolektivním vyjednávání. „Jsme domluveni, že se nebudeme vzájemně překvapovat. Očekávání zaměstnanců byla vloni a jsou i letos. Předpokládám, že jednání bude velmi ostré. Požadavky zaměstnanců jsou oprávněné, na druhou stranu je otázka, co si firma může dovolit.“

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek referoval o tom, že 15. 10. předložil zaměstnavatel návrh 1. změny kolektivní smlouvy (KS) a že odborové centrály vypracují svůj oponentní návrh do 29. 10. „Další jednání bude 30. 10., společné informace visí na webu,“ poznamenal s tím, že v kolektivním vyjednávání bude tradičně řeč i o KOP (místo kondičních pobytů navrhuje zaměstnavatel kondiční program) a o snížení věkové hranice z 20 na 15 let. „Zabývali jsme se i oceněním hasičů a navýšením stravenek. Pokud se kolektivní smlouvu podaří podepsat do 14. 12., je zaměstnavatel ochoten dát každému zaměstnanci odměnu ve výši 2000 Kč. Věřím, že ke koncensu dojdeme a že 1. změnu KS podepíšeme.“ Také Petr Štěpánek informoval o personálních a organizačních změnách (například o snížení počtu provozních obvodů z 35 na 23) u SŽDC.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková se ve svém bloku zaměřila na Dopravní zdravotnictví, kde 16. a 17. října proběhly volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady (zvoleni byli MUDr. Ritterová, Bc. Dousková, RNDr. Jaňovka). „Účast ve volbách byla velmi vysoká,“ podotkla. Dále se věnovala probíhajícímu (u Trillex, AŽD Praha, OHL ŽS Brno a RYKO Děčín) nebo v brzké době začínajícímu kolektivnímu vyjednávání - v tomto případě konkrétně u CZ LOKO (změny ve vedení společnosti) a ŽPSV Uherský Ostroh (změna majitele). „Jako poslední začne kolektivní vyjednávání i u Dopravního zdravotnictví,“ uvedla Renata Dousková a dále informovala o školení, které se uskutečnilo v Ostružné za účasti zástupce ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ-Ú, které bylo spojeno s jednáním Nedrážního republikového výboru, „…kde jsme probrali otázky, které se týkaly i dalších témat, jako například oblasti BOZP a problematiky kolektivního vyjednávání.“ Renata Dousková pak v závěru informovala o pokračující spolupráci se Sdružením nájemníků (SON), mimo jiné zmínila i další pravidelné zasedání Výkonného výboru Republikové rady SON, kterého se za OSŽ zúčastnil Miroslav Novotný.

Jako komplikovanou označil moderující a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola přípravu voleb do dozorčí rady společnosti ČD Cargo (změna počtu členů ze šesti na devět a zase zpátky na šest, respektive změna počtu zástupců volených zaměstnanci ze dvou na tři a zase zpět na dva), které probíhaly od 22. do 25. října 2018. „Kandidáti za OSŽ jsou všeobecně známí (Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová), v pátek (26. 10.) bude probíhat sčítání hlasů a my s Martou apelujeme na to, aby k volbám přišel dostatečný počet zaměstnanců, aby volby byly platné,“ uvedl Radek Nekola a dodal: „Doufám, že díky rozmanitosti kandidátů si zaměstnanci mohou vybrat a k volbám přijdou.“
Stručně se Radek Nekola zmínil o jednání Dozorčí rady ČD Cargo (23. 10. 2018) a hospodaření společnosti: „Predikce plnění je pozitivní, podnikatelský plán je plněn a v některých ukazatelích i překročen, což umožní otevřít debatu nad odměnou pro zaměstnance. Budeme to řešit příští týden a věřím, že se shodneme a že zaměstnanci budou odměněni,“ poznamenal s tím, že zákazníků je stále dost, „ale společnost musí odříkat výkony“. „Není do čeho nakládat a když je, tak zase není volná trasa.“ Zákazníci mohou nově používat tzv. „místenkování“ (zákazník si za poplatek může vůz objednat v určený čas na určené místo) a zákazníci jej podle Nekoly hojně využívají. Radek Nekola prozradil, že s nelibostí čte novinové titulky, v nichž krajští radní svým obyvatelům slibují více vlaků. „Je to na úkor nákladních vlaků, nákladní doprava je vytlačována do nočních hodin, kdy je společnost sankciována hygienickými stanicemi za hluk, a v některých lokalitách hrozí i zastavení nákladní dopravy. Jsem rád, že existuje ŽESNAD, díky němu začíná být apelováno na stát, aby řešil, co bude s českou železnicí dál.“
Radek Nekola uvedl, že kolektivní vyjednávání u ČD Cargo bude zahájeno příští úterý (tj. 30. 10.) předložením návrhu zaměstnavatele. Odbory budou mít týden na zpracování protinávrhu.

Ústředí OSŽ dále vzalo na vědomí zprávu o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za I. pololetí 2018. Podrobnější informace najdou čtenáři v tištěném Obzoru (č. 22). V rámci bodu věnovanému organizačním záležitostem schválili členové ústředí projekt ročního vzdělávacího kursu pro funkcionáře OSŽ včetně rámcového rozpočtu. Kurs, určený pro 20 – 25 lidí, bude probíhat v roce 2019 v prostorách domu Bohemika, a to v týdenních cyklech.

Následovaly informace Revizní komise (RK) OSŽ, které přednesla její předsedkyně Barunka Balážová. Informovala mj. o posledním zasedání RK, které se zabývalo účetnictvím na OSŽ-Ú, a také o připravovaných návštěvách RK v ZO OSŽ na Českobudějovicku. Na základě upozornění člena ústředí Petra Tomana na problémy s licencí účetního programu ABRA uložilo Ústředí OSŽ Představenstvu OSŽ, aby zjistilo stav platnosti licencí ABRA a předložilo Ústředí OSŽ návrh na řešení účetnictví ZO OSŽ na příští období.

Ústředí OSŽ dále vzalo na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 a také přehled zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace OSŽ, včetně počtu členů OSŽ. Bc. Petr Toman, BA (Hons), informoval o jednání Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (211). Uvedl, že byl schválen pojistný plán včetně tří produktů, důležitých pro naše členy, a to příspěvek až 1500 Kč na procedury KOP, příspěvek až 3 tisíce Kč na úraz způsobený jinou osobou, a příspěvky na preventivní program pro členy pojišťovny.

Člen Ústředí OSŽ František Vopátek informoval o tom, že došlo k dohodě, že České dráhy budou provozovat jihočeské tratě (kromě tratí provozovaných GW Train Regio) dalších 10 let v elektrické trakci a další 4 roky v motorové trakci (pokud budou splněny požadavky, bude smlouva na motorovou trakci prodloužena o dalších 6 let). Jak uvedl, dohoda je v této chvíli před podpisem.

V závěru jednání referoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun o kongresu FISAIC, na němž Český zemský svaz získal prestižní výroční cenu (podrobněji v tištěném Obzoru č. 21) a Miroslav Feber, vedoucí inspektor BOZP, informoval o tom, že se OSŽ zapojilo do mezinárodní kampaně „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“. Rovněž o této kampani psal Obzor ve svém 21. čísle.

Michael Mareš, Zdeňka Sládková