První části jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo 7. 11. v sídle OSŽ za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba (na snímku), se jako host zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jemu také patřil úvod bodu „informace ze zásadních jednání“. Martin Malý se vrátil k tripartitě z 24. 9., která se zabývala procesem otevírání trhu na železnici. Předseda OSŽ uvedl, že na tripartitě prezentoval hlavní připomínky OSŽ k tomuto záměru: není dořešena kompenzace nákladů ČD při mimořádných situacích, nákladů na údržbu historických vozidel, na členství v mezinárodních organizacích a na služby pro cestující (provoz a pronájem čekáren, úschoven zavazadel aj.).

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý poté poděkoval všem, kdo se podíleli na akci ETF za zachování vlakového personálu, a uvedl, že kampaň OSŽ byla v Bruselu hodnocena velmi pozitivně. „Byli jsme v Evropě jediní, kdo tuto akci pojal humorně,“ poznamenal M. Malý. Dále seznámil členy podnikového výboru s dopisem ministra dopravy Dana Ťoka k této problematice. Dopis jsme uveřejnili v plném znění na našich webových stránkách v článku Ministerstvo dopravy si uvědomuje potřebnost vlakového personálu v rámci veřejných služeb, které objednává, stojí v dopise ministra dopravy adresovaném předsedovi OSŽ.

Dalším hostem jednání byl JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD. Ten se v úvodu svého projevu věnoval blížícím se volbám do Dozorčí rady Českých drah (13. – 15. 11.). „Udělejme maximum pro to, aby volby proběhly kladně,“ řekl, což podle jeho slov znamená nadpoloviční účast oprávněných voličů. Zdůraznil, že pokud by se tak nestalo, znamenalo by to opakovat do dvou měsíců volby znovu, což by Českým drahám přineslo další milionové náklady. Připomeňme, že do Dozorčí rady ČD kandidují za OSŽ Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb.

Dalším tématem, kterému se JUDr. Veselý věnoval, bylo kolektivní vyjednávání. To bylo na Českých drahách zahájeno 30. 10. předáním návrhu zaměstnavatele odborům. Fyzické zahájení jednání je naplánováno na 20. 11. „Máme zájem, aby kolektivní smlouva byla uzavřena v rozumném termínu, před ukončením platnosti stávající kolektivní smlouvy,“ uvedl JUDr. Veselý. Podle slov odborářů je však návrh zaměstnavatele nepřijatelný. „Lidi považují návrh kolektivní smlouvy za pohrdání zaměstnanci,“ poznamenal člen PV Martin Janeček. „Nám nikdo dobrovolně finance nedá, na co si nevyděláme, to nemáme,“ podotkl JUDr. Veselý. Následovala diskuse točící se především právě kolem odměňování.

Po odchodu hosta projednal podnikový výbor některé organizační záležitosti. Členové PV se seznámili s termínovým kalendářem na rok 2019 a předseda PV Vladislav Vokoun krátce informoval o aktuálních událostech na Českých drahách, jimiž jsou příprava GVD a především kolektivní vyjednávání. Prioritami vyjednavačů OSŽ bude podle jeho slov navýšení tarifů, dynamika letových pásem a výše osobního ohodnocení. V závěru jednání se diskutovalo mimo jiné o možnostech účinnější prezentace výsledků práce OSŽ vůči členské základně i veřejnosti.

Zdeňka Sládková