Moderující Martin Vavrečka, ověřovatelé Miloš Paleček a Bc. Renata Dousková, zapisovatelka PhDr. Helena Svobodová, omluveni členové Představenstva OSŽ Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb (oba na jednání Dozorčí rady ČD - na programu DR měla být mimo jiné i volba nových členů představenstva ČD), Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová (kolektivní vyjednávání ČD Cargo) a Petr Štěpánek (jednání DR ZPMV); tolik personálie, které zazněly hned v úvodu jednání Ústředí OSŽ ve středu 21. listopadu 2018.

Kontrola plnění úkolů byla tentokrát krátká (diskutován byl mimo jiné i další postup v kauze soudního sporu s Jaromírem Duškem), kratší kvůli absenci výše uvedených členů představenstva byly i Informace ze zásadních jednání, jimž byly předřazeny - z důvodu odchodu Bc. Petra Tomana Ba. (HONS) na jednání Správní rady ZPMV – informace ze ZPMV (Toman: „U SŽDC nemusí lidé za procedury platit a následně chodit na pobočku ZPMV 211; bylo by dobré, aby zástupci ČD a ČDC apelovali na zaměstnavatele, aby byl u nich stejný princip jako u SŽDC.“) a aktualizace účetního programu Abra pro OSŽ (k tomuto bodu byl přizván Zdeněk Görner, lektor školení hospodaření ZO OSŽ) – Ústředí OSŽ uložilo předsedovi OSŽ informovat elektronickou poštou ZO OSŽ o možnosti pořízení aktuální verze účetního programu Abra Gen včetně návodu instalace.

Informace ze zásadních jednání zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý slovy „Budu stručný“. Mimo jiné tlumočil „pozitivní dozvuky“ akčního dne na zachování vlakového personálu „Zatím jsme dostali čtyři odpovědi na náš dopis (od Středočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje a od Ministerstva dopravy ČR) v nichž tyto kraje i ministerstvo potvrdily, že v soutěžích budou požadovat zachování vlakového personálu, ostatní zástupci krajů zatím nereagovali.“ Martin Malý se zmínil i o jednání malé i velké dopravní tripartity, kde (na tzv. dopravní tripartitě) požádal ministra dopravy, aby se v době kolektivního vyjednávání ministerstvo přestalo vyjadřovat ve věci úvah o různých formách možné privatizace ČD Cargo s tím, že následně by se tato problematika diskutovala nejprve u kulatého stolu se sociálními partnery. „Ministr přislíbil zdrženlivost k tomuto tématu, minimálně do začátku příštího roku,“ poznamenal Malý.
Martin Malý se zmínil i o jednání železniční sekce ETF v Bruselu (Malý: „České pojetí kampaně STOP dumpingu zaujalo Evropu; byli jsme jediní, kteří kampaň pojali humornou formou a jako jediní jsme obdrželi i na toto naše počínání reakci. Bylo velmi oceněno naše řešení i naše výsledky.“), kde se mluvilo i o jednoznačné identifikaci výkonu práce strojvedoucích prostřednictvím sledování čísla licence v SW správce infrastruktury. „Snažíme se toto řešení prosadit i na evropské půdě, protože toto řešení dopravce prakticky nic nestojí,“ zdůraznil Martin Malý. „Ale není to jednoduché, potřebujeme k tomu i podporu ze zahraničí (rakouští odboráři stejně jako CER, tj. Společenství evropských železnic, už podporu „českému řešení“ deklarovali). Zatím to vypadá, že nějakou šanci máme,“ uzavřel Malý. Z pondělní (19. 11.) tripartity pak zmínil zvýšení minimální mzdy od 1. ledna o 1150 Kč (na úskalí spojená s navýšením minimální mzdy z pohledu některých zaměstnavatelů upozornil Martin Vavrečka) a „kůrovcovou kalamitu“: „Na lednové tripartitě by měla být probírána kůrovcová kalamita, měli by na jednání být přítomni i zástupci ČD Carga,“ dodal Martin Malý.

V Informacích ze zásadních jednání pokračovala Věra Nečasová, tajemnice PV OSŽ při ČD, stručným shrnutím událostí posledních dnů (včetně výsledku voleb do Dozorčí rady Českých drah) týkajících se zejména kolektivního vyjednávání, které začalo v úterý 20. 11. „prvním kolem“: „Zatím se probral základní text, ale i v těchto bodech byly rozpory,“ poznamenala. „Zaměstnavatel nicméně předpokládá, že se kolektivní smlouva podepíše do konce roku, ale já osobně z toho nemám dobrý pocit,“ dodala. Více informací naleznete zde.

O kolektivním vyjednávání, o volbách do dozorčí rady, či o hospodaření společnosti ČD Cargo informovali Bořek Jiránek a Petr Kubička (členové Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo). Informovali jsme zde: Nutit zaměstnance trávit čas na cestách za prací považuji za ohrožení bezpečnosti dopravy. To není způsob, jak si má zaměstnanec vydělávat peníze, říká Radek Nekola.

Miloš Paleček, tajemník PV OSŽ SŽDC, informoval o další organizační změně (od 1. 1. 2019 bude namísto dosavadních 35 PO – provozních obvodů - nově 23 PO), i o kolektivním vyjednávání u SŽDC. „V pondělí 19. 11. 2018 proběhlo už šesté kolo kolektivního vyjednávání, zaměstnavatel navrhuje navýšení stávajícího tarifu i navýšení sazeb nově zavedené Zvláštní odměny. Došlo i na řešení odměňování za e-learning v STKR v případě vypracování přes extranet. Zaměstnavatel upustil od kondičního programu a navrátil nám známé kondiční pobyty, u kterých se podařilo čtyři profese přeřadit z tříletého cyklu do dvouletého. Ve hře je i mimořádná odměna generálního ředitele,“ shrnul s tím, že další jednání proběhne příští týden. Více informací naleznete v sekci PV OSŽ SŽDC.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková informovala o zahájení kolektivního vyjednávání ve společnosti Skanska (kde dojde k navýšení tarifních mezd, benefitů a pojištění: „Zaměstnavatel není proti, zatím je to ve shodě,“ uvedla) a CZ LOKO, kde je kolektivní vyjednávání před podpisem (členové z OS KOVO přešli pod OSŽ, čímž je kolektivní vyjednávání jednodušší). „Jedná se ještě o navýšení tarifních mezd a nárůstu benefitů. V Dopravním zdravotnictví začne kolektivní vyjednávání 29. 11. Tam máme připravené návrhy mimo jiné i v souvislosti s navýšením minimální mzdy. Myslíme si, že je tam i prostor pro navýšení benefitů,“ doplnila.

V další části jednání Ústředí OSŽ vzalo na vědomí předložený materiál „Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2018“ a uložilo jej vhodným způsobem zveřejnit na webových stránkách OSŽ a ve čtrnáctideníku Obzor a zároveň získané poznatky z prověrek BOZP využít v rámci školení a seminářů pořádaných OSŽ-Ú v roce 2018. „Celkově si myslím, že je to rok od roku lepší, i účast ZO na prověrkách se zlepšuje, ale ještě jednu poznámku bych k tomu měl,“ poznamenal oblastní inspektor Miroslav Feber. „Zástupci ZO se mylně domnívají, že stačí naše přítomnost na prověrkách BOZP. My jsme jen účastníci prověrek, ale je nutné, aby tam byl i někdo ze ZV.“

Projednány byly i body Plnění rozpočtu 1-9/2018, Termínový plán zasedání Představenstva a Ústředí OSŽ v roce 2019; v rámci Organizačních záležitostí Martin Vavrečka požádal Ústředí OSŽ o odsouhlasení navýšení objemu investic na rekonstrukci objektu Gočár (hotel Lesní Chata) a dvou investičních záměrů (na výstavbu multifunkčního úložného prostoru a instalaci kamerového systému hotelu Lesní Chata). JUDr. Petr Večeř (vedoucí Ekonomicko-sociálního oddělení) informoval o novinkách v pojištění odpovědnosti u pojišťovny Kooperativa, předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová pak o činnosti Revizní komise OSŽ (příští jednání RK bude 6. 12. 2018, termíny na příští rok jsou zatím otevřené).

Michael Mareš