Zástupci odborových centrál včetně OSŽ se dnes (v úterý 8. 1. 2019) na ministerstvu dopravy sešli s ministrem Danem Ťokem (na snímku), předsedou Dozorčí rady Petrem Moosem a se dvěma náměstky ministra dopravy (Tomáš Čoček a Ladislav Němec). Tématem schůzky byla Strategie v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a. s., v dceřiných společnostech a další postup při otevírání trhu železniční dopravy v závazku veřejné služby. „Na konci minulého roku se v mediálním prostoru děly divné věci, mám na mysli záměry ministra na prodej dceřiných společností a pseudovýběrová řízení, tzv. rozstřely. Odborové centrály začaly uvažovat o vyhlášení stávkové pohotovosti. Proto jsme chtěli svolat tuto schůzku jakési železniční tripartity, abychom si vzájemně vyjasnili své názory a postoje,“ řekl k tomu I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun na odpoledním zasedání Představenstva OSŽ.

„A pan ministr na schůzce uvedl, že sdílí naše obavy a že nebude činit žádné kroky k privatizaci ČD Cargo, že to vnímá jako problém celkové koncepce,“ dodal Vladislav Vokoun s tím, že na jednání došlo k dohodě, že vznikne pracovní skupina, kde se o tomto problému bude se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců seriózně diskutovat. „26. února se sejdeme znovu a někdy v březnu by už měly být první výstupy,“ dodal Vokoun. Ministr dopravy Dan Ťok podle něj přislíbil, že zohlední i úkoly národního dopravce ve výběrových řízení. „Rozcházeli jsme se s tím, že jsme připraveni a ochotni dále jednat. Takže já jsem ze schůzky odcházel s napjatým reálným skepticismem. Každopádně odborové centrály si uvědomují důležitost synergií, odborové centrály jsou i nadále ostražité,“ poznamenal.

„Za sebe dodám, že výsledky schůzky hodnotím jako mírně optimistické,“ doplnil místopředseda OSŽ Radek Nekola. „Minimálně 13 svědků z úst ministra dopravy slyšelo, že se o tom bude seriózně jednat!“

Michael Mareš