V úterý 12. března se v Bruselu konalo pravidelné zasedání poradní skupiny železniční sekce ETF pro strojvedoucí. Za OSŽ se jednání zúčastnili předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a odborný poradce předsedy OSŽ Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba (na snímku). Jednání poradní skupiny předcházelo zasedání řídícího týmu (v pondělí 11. března), na němž zástupci OSŽ prezentovali systém monitoringu licencí strojvedoucích, který umožňuje sledování výkonu práce strojvedoucích podle čísla licence v softwaru provozovatele infrastruktury (u nás SŽDC).

Na rozdíl od dosud diskutovaného systému tachografů nevyžaduje monitoring licencí strojvedoucích prakticky žádné náklady na straně dopravců a neznamená zásah do hnacích vozidel. Řídící tým poradní skupiny vyslovil projektu OSŽ plnou podporu. Na zasedání poradní skupiny se prezentace rovněž setkala s velkým zájmem přítomných zástupců evropských odborových organizací. Z následné diskuse vyplynulo, že s problémem dodržování doby odpočinku a práce pro více dopravců se potýká většina evropských zemí.

Předsedající Gerhard Tauchner (rakouský odborový svaz vida) vyjádřil naději, že tento kontrolní systém bude zaveden nejen v České republice, ale ve všech členských zemích EU a označil toto téma za prioritu poradní skupiny a doporučil zařazení na červnové jednání Železniční sekce ETF. Předseda OSŽ Mgr. Malý považuje tento krok za významný posun v dlouhodobém úsilí OSŽ o prosazení tohoto kontrolního systému v evropském železničním prostoru. Úterní (12. 3. 2019) zasedání tak navázalo na jednání s výkonným ředitelem CER Ing. Liborem Lochmanem, Ph.D., v květnu 2018 v Bruselu, na dvoustranné mezinárodní jednání předsedy OSŽ dne 3. října 2018 v Břeclavi s Gerhardem Tauchnerem (vida) a na následnou prezentaci tohoto systému na jednání Železniční sekce ETF v Bruselu 14. listopadu 2018.

Zástupci německého odborového svazu EVG navrhují, aby do budoucna byly v informačních systémech správců infrastruktury na údaj o čísle licence strojvedoucího navázány i informace o znalosti obsluhy řady hnacího vozidla a seznání traťových poměrů.

Dalším zásadním tématem projednávaným na zasedání byl návrh novely Směrnice 2007/59 ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství. V rámci novelizace Směrnice Evropská komise navrhuje snížení požadavků na jazykové znalosti strojvedoucích. Požadavky směrnice nyní odpovídají úrovni B1 (třetí úroveň ze šesti) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazykové znalosti. Evropská komise navrhuje nahradit tyto znalosti „alternativními prostředky“, které by zajistily tutéž úroveň bezpečnosti, aniž by bylo specifikováno, co uvedený termín znamená.

ETF zásadně nesouhlasí s návrhem Komise a poukazuje na možná bezpečnostní rizika, která mohou vzniknout v důsledku nedostatečné znalosti jazyka provozovatele infrastruktury nejen při běžném provozu, ale zejména ve ztížených podmínkách nebo mimořádných situacích. ETF apeluje na všechny provozovatele infrastruktury i dopravce, aby tento návrh Evropské komise jednoznačně odmítly.

Poradní skupina dále vyslechla návrh norských strojvedoucích na grafickou úpravu zobrazení údajů souvisejících s řízením rychlosti vlaku na ovládacím panelu hnacího vozidla. Lotyšští kolegové představili návrh na stanovení stejných mzdových podmínek u všech zaměstnavatelů působících na železnici v jedné zemi. To by mělo zamezit sociálnímu dumpingu ze strany nízkonákladových dopravců.

PhDr. Helena Svobodová