Rekreační zařízení Prudká je v majetku ZO OSŽ železniční stanice Brno hl. n. Slouží pro rekreaci nejen železničářů, ale i široké veřejnosti. Nezanedbatelná je rovněž možnost různých školení, porad, či pracovních jednání, pořádaných ze strany OSŽ. Schází se zde odboráři prakticky z celé republiky, aby zde i za účasti zaměstnavatele řešili záležitosti, které se u drážních podniků aktuálně vyskytují.

„Snažíme se, aby se zde všichni cítili co nejlépe a proto neustále zlepšujeme podmínky pro ubytování i potřebné zázemí,“ říká vedoucí střediska Jaroslav Vavřík. Jak dále dodává, v poslední době zde došlo k zateplení několika chatek, které jsou kromě dvou zděných budov součástí areálu, takže chatky lze využívat celoročně. Také interiér hlavních budov se stále mění k lepšímu. Místnosti dostaly nové dřevěné obložení stěn, židle byly pokryty novým čalouněním, zrekonstruováno bylo i sociální zařízení. „Velkou část prací děláme prakticky vlastními silami, jen na odborné práce objednáváme firmy,“ připomíná Jaroslav Vavřík. „Díky tomu se daří provozovat zařízení prakticky bez dotací, vše, co vyděláme na provozu, vracíme zpět do údržby a vylepšování objektu.“
V zimním období je zájem o rekreace poněkud menší, zařízení je však využíváno ke krátkodobým jednání, zejména ze strany OSŽ. Ve druhém březnovém týdnu (14. a 15. 3.) se zde konalo jednání konference Výboru OSŽ regionálního pracoviště (RP) ZAP Brno (sdružuje oblasti Jihomoravského kraje  a kraje Vysočina), které vedl jeho předseda Jiří Bláha. Přítomen byl také I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Na tomto jednání byly projednány zásady hospodaření Výboru, rozpočet na rok 2019 a další záležitosti, včetně informace o zrušení Klubu železničářů v Brně po 70 letech jeho činnosti. V následující rozsáhlé diskusi vyjádřili zástupci osobních pokladních jejich obavy z uvažovaného kroku vedení ČD, které hodlá redukovat počet pokladních míst v síti ČD.
Následovalo společné jednání Výboru OSŽ ZAP Brno se zástupci zaměstnavatele, kterého se za vedení ZAP Brno zúčastnili přednostové osobních stanic Brno hl. n., Jihlava a Břeclav, spolu s manažerem ZAP Brno Pavlem Karšulínem a jeho ekonomickým náměstkem. Na pořadu jednání bylo podání informací o současné situaci v oblasti osobní přepravy ve zdejších regionech a odpovědi na četné dotazy přítomných zástupců OSŽ. Ty se týkaly zejména práce vlakových čet a osobních pokladních. Zazněla i kritika na nedostatečně prováděný úklid ve stanicích, který zajišťuje SŽDC, uzavírání čekáren, či v některých případech špatná komunikace mezi CDP v Přerově a železničními stanicemi. Pavel Karšulín přislíbil všechny záležitosti řešit s příslušnými složkami SŽDC, či ČD, případně krajů a současně pochválil všechny zaměstnance ZAP za jejich pracovní nasazení. „Dostáváme nemálo dopisů, které vyjadřují pochvalu za práci našich zaměstnanců. Je vidět, že svoji práci vykonávají opravdu zodpovědně.“
V závěru poděkovali všichni přítomní Jiřímu Bláhovi za jeho dlouholetou práci pro železnici a pro odbory. Jiří Bláha odchází po 49 letech práce na zasloužený odpočinek a jeho funkci převezme nově zvolený předseda ZV OSŽ Brno hl. n. Vladimír Kroupa.
Miroslav Čáslavský