„Vítám vás na dalším pravidelném zasedání Ústředí OSŽ,“ řekl na úvod jednání v úterý 19. 3. 2019 moderující I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že s výjimkou dvou omluvených jsou tentokrát přítomni všichni členové Ústředí OSŽ včetně členů Představenstva OSŽ.

Po kontrole plnění úkolů následovaly tradičně informace ze zásadních jednání. „Mám dvě zásadní věci,“ těmito slovy zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) svůj blok informací ze zásadních jednání. „První záležitost je v návaznosti na mimořádné události na železnici z minulých dnů, i OSŽ se v této věci různými způsoby angažuje. Snažíme se angažovat i v rámci Evropy na téma zavedení systému sledování výkonu práce strojvedoucích prostřednictvím čísla licence v software správce infrastruktury a dosáhli jsme v Bruselu dalšího dílčího úspěchu,“ uvedl Martin Malý s tím, že na poradě řídícího týmu (11. 3. 2019) a následně i na poradní skupině pro strojvedoucí železniční sekce ETF (European Transport Workers Federation) dne 12. 3. bylo konstatováno, že se návrh české strany stane prioritou. „Takže nyní už jsme velmi blízko schválení tohoto způsobu sledování práce strojvedoucích na jednání celé železniční sekce ETF, což by otevřelo prostor pro využití českého způsobu řešení v rámci evropských železnic. Dosud toto naopak naráželo na výrazný odpor ETF, která prosazovala tachografy, které zase ovšem z důvodu vysokých pořizovacích nákladů byly nepřijatelné pro zaměstnavatele (železniční společnosti) zastupované organizací CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies). Už jsem v této záležitosti informoval výkonného ředitele CER Dr. Libora Lochmana, i on závěry z jednání poradní skupiny pro strojvedoucí vnímá jako důležitý posun v postoji ETF, který po dlouhodobých neshodách konečně otevírá cestu ke spolupráci CER a ETF při řešení této problematiky,“ řekl Martin Malý dále a dodal: „Chtěl bych vyzdvihnout přínos zástupce rakouského odborového svazu vida Gerharda Tauchnera, který při získávání podpory našemu řešení hodně pomohl.“

Druhá „věc“ se týkala Asociace samostatných odborů (ASO), respektive jednání předsednictva ASO, kde se probírala možnost novelizace zákoníku práce, kterou podporuje zejména ČMKOS. „Riziko, že při otevření (při novelizaci zákoníku práce) to vezme při projednávání v parlamentu jiný směr, je vysoké, proto za ASO budeme navrhovat zákoník práce - s výjimkou případných nutných transpozičních ustanovení evropské legislativy - raději neotvírat. A co se týče záměru zavedení nějakého mechanismu automatické valorizace minimální mzdy, navrhujeme toto řešit samostatným zákonem a ne novelizací zákoníku práce,“ dodal. (Vladislav Vokoun upozornil na to, že zvýšení minimální mzdy mimo jiné „zdražilo“ předdůchody).

Stručně o dění u nedrážních informovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ: „U OHL ŽS pokračuje kolektivní vyjednávání (mluví se například o elektronickém zabezpečení stravenek), u Dopravního zdravotnictví probíhají aktivy s pozitivním ohlasem, a ve věci odborové organizace u společnosti Dopravního podniku města Brna, která chce vstoupit do struktury OSŽ, již OSŽ obdrželo písemnou žádost o stanovisko; na příštím jednání vám podám podrobnější informaci,“ shrnula Dousková.

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek referoval o blížícím se jednání odborových centrál (26. 3.), „...kde budeme jednat o rozpočtu FKSP a akcích pořádaných z C-FKSP, a také o poskytování příspěvku na rekreaci v roce 2020,“ uvedl a dodal: „Jinak řešíme záležitosti řízení provozu, jezdíme tam, kde vznikají problémy, a společně se zaměstnavatelem jsme se začali zabývat první stížnosti na KOP v nové lokalitě v Poděbradech. A také jsme rozjeli naplno twitterový účet PV OSŽ SŽDC.“

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, informoval o vzniku nové odborové organizace OSŽ ve společnosti DYKO METRANS Kolín, o schváleném přídělu do Sociálního fondu (SF je totožný s loňským rokem) a o rozhodnutí zaměstnavatele (po létech apelů odborářů, především z OSŽ) přispívat z centrálního Sociálního fondu na oční operace, které umožní zaměstnancům setrvat v těch povoláních, které společnost ČD Cargo na trhu práce obtížně shání. „Zvýšili jsme i příspěvek na kartu MultiSport (na 450 Kč měsíčně) a snažíme se rozšířit poskytování těchto služeb v rámci celé ČR,“ shrnul Radek Nekola a letmo informoval o časovém harmonogramu jednání na téma KOP na rok 2020 (mělo by být ukončeno do června), či o minimální mzdě a katalogu zaměstnání (je potřeba udělat některé úpravy). „Každopádně práce na katalogu, pokud ho budeme otevírat, musí být dokončeny do doby zahájení kolektivního vyjednávání, které je naplánováno na listopad,“ dodal Radek Nekola s tím, že existuje shoda zaměstnavatele a odborových centrál, že kolektivní smlouva nebude rozdělena do dvou částí (jak se uvažovalo, tedy na část s déletrvající platností a na část cílenou na příslušný hospodářský rok). „Ale automaticky se ty body, které nebude ani jedna strana rozporovat, stanou součástí nové kolektivní smlouvy.“
Stručně pak Radek Nekola informoval o jednání s kolektivními vyjednavači společnosti ZSSK Cargo na Slovensku („Zajímali jsme se především o to, jak probíhalo jednání před zprostředkovatelem.“) a také zmínil možnost zúčastnit se první jízdy lokomotivy TRAXX Bombardier v České republice. „Domluvili jsme si schůzku na opravárenské základně v Berlíně, rádi bychom viděli, jaké pracovní zázemí tam zaměstnanci mají.“

Nakonec o informacích ze zásadních jednání referoval moderující Vladislav Vokoun, například o mimořádných událostech. „Jsme téhož názoru jako vedení společnosti, že to tedy není chybou systému, a přestože nás každá z těch mimořádností velmi mrzí, hysterie kolem toho způsobená přehnanou reakcí některých médií, není adekvátní skutečné situaci,“ uvedl a na adresu návrhu ministra Ťoka na zavedení bodového systému na železnici Vladislav Vokoun poznamenal: „Pan ministr přišel dle našeho názoru s nešťastným nápadem zavést obdobný systém postihů strojvedoucích, jako u řidičů v silničním provozu. Rozhodně to nebudeme podporovat. Bodový systém je tak trochu výstřelem z Aurory. Tím ale nechceme konstatovat, že se bráníme smysluplné debatě.“
Vladislav Vokoun dále stručně informoval o posledních personálních změnách v Představenstvu Českých drah („Minulý týden byl zvolen poslední člen představenstva, Patrik Horný, byť s nástupem od 1. 6.“) a o uzavírání smluv na regionální a dálkovou dopravu. „Pokud se nic dramaticky nezmění, zůstane nám nadále drtivá většina výkonů. Chápu, že dotčení zaměstnanci na linkách, které jsme neobhájili, cítí křivdu a určitý zmar, ale nestahujme kalhoty, alternativní dopravci ještě nevyjeli, stále jsme na značkách. A pro případ, že se tak stane - musíme s tím počítat, České dráhy garantují, že ti lidé o práci nepřijdou. Uvidíme na konci dubna, kdy si všichni dopravci musí objednat kapacitu,“ uvedl a připomenul, že České dráhy jsou připraveny plnit své sliby: „ČD mají harmonogram, rámcové smlouvy na pořízení desítek nových souprav s tím, že větší část souprav mohou objednat už nyní. Poměrně masivní nákup nových vozů bude realizován i v dálkové dopravě,“ oznámil.

Vladislav Vokoun dále zmínil, že předseda představenstva a generální ředitel ČD hodlá ve spolupráci s dceřinými společnostmi ČD založit Nadaci na pomoc zaměstnancům po úrazech a těžkých životních situacích. „Hledá se ideální právní rámec nadace a účel té nadace je pomáhat zaměstnancům v případě různých životních peripetií. Zatím se vede diskuse a pan generální ředitel už dopředu oznámil, že ve správní radě tohoto orgánu budou i zástupci zaměstnanců.“

Telegraficky Vladislav Vokoun informoval o vzniku třetí důchodové komise („Tentokrát v ní nejsme, nicméně ASO rozhodlo, že tam bude Martin Engel.“). „Naším zájmem je řešení rizikových profesí, ať mohou jít zaměstnanci v těchto profesích do předdůchodu s vyšší spoluúčastí státu než dosud. Variantní možností je i úprava předčasných důchodů s úlevou pro zaměstnance v rizikových profesích.“

Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka na závěr bloku věnovanému informacím ze zásadních jednání referoval například o nejpalčivějším problému – potřeby zavedení nového modelu provozu na hotelu Ostrý (objekt je zabezpečen smluvně do konce března, dojde k prodloužení pravděpodobně o měsíc), zástupci OSŽ ve správní radě ZPMV - Bc. Petr Toman BA (Hons) a v dozorčí radě ZPMV - Petr Štěpánek, pak podali informaci k dění u ZPMV, respektive Ivana Strbačková o dění u ČD travel.

Ústředí OSŽ poté schválilo provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2018 (v souladu s ustanovením paragrafu 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena inventarizace hmotného majetku k 31. 12. 2018) a souhlasilo s návrhem na vyřazení neupotřebeného majetku do 30. 5. 2019. Členové Ústředí OSŽ poté schválili předběžné výsledky hospodaření za rok 2018 a rozpočet OSŽ ústředí na rok 2019, kandidáty do DR a SR ZPMV ČR (Petra Štěpánka a Petra Tomana) a v závěru pak vzali na vědomí Zprávu z jednání komise pro veřejnou správu a veřejné služby RHSD, konaného dne 13. března 2019 na Ministerstvu vnitra ČR.

Michael Mareš