V úvodním titulku uvedená témata byla jedněmi z mnohých, o kterých jednal Podnikový výbor OSŽ SŽDC v Praze 21. března. Jak uvedl k prvnímu z témat předseda PV Petr Štěpánek, je nutné se dohodnout, jaké příspěvky na rekreace v příštím roce bude možné poskytovat z centrálního fondu FKSP. „Shodli jsme se na tom, že přes cestovní kancelář ČD Travel by mělo být umožněno poskytnutí příspěvku na více možností rekreací z nabídek katalogů i jiných cestovních kanceláří,“ řekl Štěpánek.

Představa je taková, že by výběr byl možný z nabídky několika CK, na kterých bude mezi zaměstnavatelem a odborovými centrálami shoda. Stručně řečeno, vybranou rekreaci za katalogovou cenu by překoupila CK ČD Travel bez jakéhokoli navýšení. „S tímto návrhem půjdeme na společné jednání zaměstnavatele s odborovými centrálami 26. března,“ dodal Štěpánek.
Na jednom z předchozích jednáních PV byly vizuálně představeny návrhy nových uniforem zaměstnanců SŽDC a jejich doplňků. Tentokrát přímo na sobě představil uniformu, včetně dalších doplňků, jeden z členů PV. Pracovní uniforma podle názoru členů PV působí příjemně, včetně použitého materiálu.
Svoje poznatky ze zkoušky světelných varovných návěstidel (na úvodním snímku) přednesl tajemník PV Miroslav Maincl, který se zúčastnil 19. března tzv. pohledové zkoušky v Praze Holešovicích. Ta proběhla za účasti zástupců dalších OC za denního světla i při večerní zkoušce. Podle jeho názoru toto zařízení bylo účastníky hodnoceno pozitivně, bylo dobře viditelné i za slunečného dne.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se celého jednání PV zúčastnil, informoval, o čem jednalo Ústředí OSŽ 19. března (zveřejněno na webu OSŽ), mimo jiné i o tom, že se jednání zabývalo dalším působením zástupců zaměstnanců v Dozorčí a Správní radě ZP MV ČR, kdy konstatovalo, že není důvod tyto zástupce - Petra Štěpánka a Petra Tomana, měnit. Reagoval i na zprávy z tisku, že některé kraje nebudou uznávat jízdní výhody zaměstnanců na železnici, včetně slevových karet dopravců ve vlacích, které objednává. Tady již odpovídal na dotaz novinářů první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, že bude nutné otevřít jednání s ministerstvem dopravy o této věci. Martin Malý také hovořil o stanovisku OC ASO k záměru nastavení automatické valorizace minimální mzdy, kdy ASO není proti tomu, výhradu má ale proti tomu, aby k tomu došlo novelizací ZP. Diskuse se pak týkala srovnání mezd v rámci EU a činnosti tzv. nové důchodové komise, kde nás v rámci ASO zastupuje MUDr. Martin Engel.
Tentokrát z časových důvodů a vzhledem k dalším povinnostem, byla kratší účast na jednání PV personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého spolu s Bc. Jitkou Dolejšovou. Pavel Koucký informoval o rozhodnutí generálního ředitele, který bude postupovat v intencích PKS v oblasti smluvních mezd, schválil pokyny pro jejich sjednávání a stanovil objem nárůstu smluvních mezd o 5,5 % se zohledněním podmínek a náročnosti vykonávané práce zaměstnance. „Není to tak, že by každý měl automaticky nárůst 5,5 %, je to v rozhodovací pravomoci vedoucího zaměstnance,“ řekl Koucký. Dále hovořil o postupu prací na přípravě změn v Katalogu prací a změně v nastavení informačního systému SAP HR, kdy došlo k tomu, že od října 2018 do února 2019 byl špatně nastaven systém odměňování práce při výkonu v řádné směně, nebo přesčasu ve svátek, což se dotklo 222 zaměstnanců, kteří měli chybně spočítanou mzdu. Se mzdou za měsíc únor byla tato věc napravena.

Předseda OSŽ upozornil na to, že mezi zaměstnanci kolují zprávy, že má i u SŽDC v rámci hledaných úspor ve státním rozpočtu dojít ke snižování počtu zaměstnanců. V reakci na tento dotaz Ing. Koucký řekl, že „již v lednu generální ředitel přijal jako jedno z opatření, aby vedoucí zaměstnanci prověřili stav zaměstnanosti v jimi řízených úsecích, to je vše.“ Zazněl také dotaz, jestli je SŽDC připravena řešit kompenzaci za ztrátu jízdních výhod tam, kde zaměstnanci dojíždějí a dopravu nebudou provozovat České dráhy. Tady podle Kouckého tuto věc nechá ministerstvo dopravy na zaměstnavatelích. „Situaci budeme sledovat a jsme připraveni ještě v průběhu tohoto roku, předložit návrh na změnu PKS, která by řešila dopady v této situaci, kdy zaměstnanec nebude moci využít stávající výhody.“ Na řadu dalších dotazů z oblasti poskytování příspěvků, úhrady a použití permanentních vstupenek z prostředků FKSP pak reagovala Bc. Jitka Dolejšová. Na závěr jednání pak byl potvrzen termín setkání se slovenskými kolegy na Strečně ve dnech 23. - 25. října 2009.

Miroslav Gloss