V Praze se ve středu 20. března konalo pravidelné jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, které řídil jeho předseda Kurt Mužík. Jednání se zúčastnili rovněž předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, kteří členy rady informovali o současné situaci na železnici a v OSŽ.

V úvodu jednání poděkoval Kurt Mužík Martinovi Malému (na ilustračním snímku) za předání seznamu evidence seniorů OSŽ, která je zpracována na základě Evidenčních návratových listů OSŽ. Rada poté projednala stav přípravy Sportovních her seniorů OSŽ, které se budou konat v létě v Rajeckých Teplicích. V této souvislosti požádala rada o svolání společné mimořádné schůzky se sportovní komisí, která tyto hry zajišťuje.
Rada se zabývala rovněž přípravou dvoudenního jednání RRS OSŽ v rekreačním středisku Prudká a projednala další pravidelné body jednání.
Kurt Mužík